Kommunens behandling av personuppgifter

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas.

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning.

Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information  om behandlingen lämnas.

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunens nämnder. Ansökan om att få sådan information ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. 
Ansökan skickas till Linköpings kommun, 581 81 Linköping.

Har du frågor?

Har du frågor kring kommunens hantering av personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig. För kontaktinformation, se Kontakta oss. 

 

Offentlighetsprincipen

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Vad är delningslänkar?

Med hjälp av delningslänkarna som finns längst ned i mittspalten på alla sidor, kan du enkelt och lätt tipsa din vänner om information och material på linkoping.se.

De webbplatser du kan skicka till är Facebook, Twitter och Google m.fl.
Saknar du en webbplats kan du titta under plusset, där finns fler delningsmöjligheter.

För att dela med dig krävs det att du har ett konto hos dessa webbplatser.

» Start / Arbete / Lediga jobb
Lediga jobb
Elsa Brändström skola söker lärare i svenska som andraspråk Elsa Brändströms skola/Birgittaskolan 2014-05-05
Berzeliusskolan söker gymnasielärare i MA/FY Gymnasieskolan Berzelius 2014-05-04
Kost & Restaurang söker serviceinriktade restaurangbiträden Kost och restaurang 2014-05-15
Fritidspedagog/lärare i fritidshem, 100% Kärna skola f-åk 6 2014-05-08
Cellolärare visstid 100% HT 2014 med möjlighet till förlängning VT 2015 Kultur, idrott och service 2014-05-16
Fritidspedagog till uppstart av ny skola i Harvestad Södra skolområdet 2014-05-04
Förskollärare sökes till ny förskola i Folkets Park Tornhagen Förskola 2014-05-06
Gitarrlärare visstid HT 2014 med möjlighet till förlängning VT 2015 Kultur, idrott och service 2014-05-16
Gitarrlärare 100% Kultur, idrott och service 2014-05-16
Gitarrlärare 50% med möjlighet till utökning 20% vikariat Kultur, idrott och service 2014-05-16
SYV till Linghemsskolan, IS Atlas samt centralt uppdrag Linghemsskolan 2014-05-06
Folkungaskolan söker kurator på deltid Folkungaskolan 2014-05-04
Familjepedagog på Hagadal Råd och Stöd 2014-05-06
Folkungaskolan söker SYV till grundskolan Folkungaskolan 2014-05-06
Vaktmästare till Lambohov och Skeda/Slakas förskolor Änggårds förskolor 2014-05-04
1 2 3 >
Ditt namn:

 

Mottagarens e-postadress:

 
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.

Ange koden som visas på bilden ovan:*


Tips för bästa utskrift

Använd "Spara och skriv ut lista" om du vill ha en enkel lista med kontaktuppgifter och grundfakta om de verksamheter som du valt att jämföra.

Linköpings kommun
Stadshuset, 581 81 Linköping
Telefon: 013-20 60 00
E-post: Kommunen
Innehållsfrågor: Infomaster
Tekniska frågor: Webmaster
Webb: Om webbplatsen/cookies
Org.nr: 212000-0449
Plusgiro: 9965-5
Bankgiro: 373-3946