Kommunens behandling av personuppgifter

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas.

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning.

Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information  om behandlingen lämnas.

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunens nämnder. Ansökan om att få sådan information ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. 
Ansökan skickas till Linköpings kommun, 581 81 Linköping.

Har du frågor?

Har du frågor kring kommunens hantering av personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig. För kontaktinformation, se Kontakta oss. 

 

Offentlighetsprincipen

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

» Start / Arbete / Lediga jobb

Lediga jobb i Linköpings kommun

Leanlink Äldreomsorg söker undersköterska till Torparegatans hemtjänst Äldreomsorg 2016-02-19
vuxenpedagoger/behandlingsassistenter Råd och Stöd 2016-02-26
Två förskollärare till Konstruktörsgatan Berga/Bäck/Vidingsjö 2016-02-21
Socialsekreterare för tillsvidaretjänster och vikariat till AFI Unga vuxna 2016-02-19
Modersmålslärare i portugisiska Sektion för resurs- och stödverksamhet 2016-02-19
Kolonipersonal till Kalvuddens internatkollo Sektion för resurs- och stödverksamhet 2016-02-19
2 st lärare sökes till Malmslättsskolan Kärna, F-3 Malmslättsskolan - Kärna F-6 2016-02-21
Specialistundersköterskor till HSL-organisationen, tillsvidare Äldreomsorg 2016-02-18
Specialistundersköterskor till HSL-organisationen, visstid Äldreomsorg 2016-02-18
Traineeprogram, fokusbibliotekarier Enheten för metodstöd 2016-04-10
Socialsekreterare till vuxengruppen Utredning vuxna 2016-02-17
Arbetsterapeuter för semestervikariat till Leanlink Äldreomsorg 2016-02-21
Fysioterapeuter/sjukgymnaster för semestervikariat till Leanlink Äldreomsorg 2016-02-21
Biträdande förskolechef/Specialpedagog Ljungsbro förskola 2016-02-18
Stödteamet för resursskolorna söker vik socialsekreterare 100 % Råd och Stöd 2016-02-18
Ditt namn:

 

Mottagarens e-postadress:

 
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.

Ange koden som visas på bilden ovan:*


Tips för bästa utskrift

Använd "Spara och skriv ut lista" om du vill ha en enkel lista med kontaktuppgifter och grundfakta om de verksamheter som du valt att jämföra.

Linköpings kommun
581 81 Linköping
Telefon: 013-20 60 00
E-post: Kommunen
Innehållsfrågor: Infomaster
Tekniska frågor: Webmaster
Plusgiro: 9965-5
Bankgiro: 373-3946
Org.nr: 212000-0449