Kommunens behandling av personuppgifter

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas.

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning.

Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information  om behandlingen lämnas.

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunens nämnder. Ansökan om att få sådan information ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. 
Ansökan skickas till Linköpings kommun, 581 81 Linköping.

Har du frågor?

Har du frågor kring kommunens hantering av personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig. För kontaktinformation, se Kontakta oss. 

 

Offentlighetsprincipen

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Vad är delningslänkar?

Med hjälp av delningslänkarna som finns längst ned i mittspalten på alla sidor, kan du enkelt och lätt tipsa din vänner om information och material på linkoping.se.

De webbplatser du kan skicka till är Facebook, Twitter och Google m.fl.
Saknar du en webbplats kan du titta under plusset, där finns fler delningsmöjligheter.

För att dela med dig krävs det att du har ett konto hos dessa webbplatser.

» Start / Arbete / Lediga jobb i Linköpings kommun

Lediga jobb i Linköpings kommun

Leanlinks stödteam för demens söker beteendevetare Äldreomsorg 2015-10-16
Fritidspedagog/Lärare i fritidshem till Malmslättsskolan Kärna Malmslättsskolan - Kärna F-6 2015-10-15
Modersmålslärare i finska Sektion för resurs- och stödverksamhet 2015-10-15
Klasslärare i år 1-3 på Vist skola Vist skola 2015-10-18
Vikarierande Gruppledare till Sandrinoparken Äldreomsorg 2015-10-16
Leanlinks stödteam för demens söker sjuksköterska Äldreomsorg 2015-10-16
SvA-lärare till Fredriksbergsskolan Fredriksbergsskolan 2015-10-18
Elevassistent 100% Nykil skola Ulrika/Nykil/Rappestad 2015-10-11
Förskollärare Linghem/Gistad Förskola 2015-10-16
Fritidspedagog/förskollärare till Ulrika skola och fritidshem Ulrika/Nykil/Rappestad 2015-10-16
Idrottslärare åk 1-6, vik Vreta Klosters skola 2015-10-16
Förskolechef till Östra skolområdet i Linköping Östra skolområdet 2015-10-22
Lärare 7-9 i matematik teknik och no Grundskola Berzeliusskolan 2015-10-30
Handläggare till intern pooltjänst på AFI, Socialförvaltningen Vuxen 3 2015-10-15
Birgittaskolan gymnasium och vuxenutbildningen söker lärare i KE Birgittaskolans gymnasium och Vuxenutbildning 2015-10-15
Ditt namn:

 

Mottagarens e-postadress:

 
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.

Ange koden som visas på bilden ovan:*


Tips för bästa utskrift

Använd "Spara och skriv ut lista" om du vill ha en enkel lista med kontaktuppgifter och grundfakta om de verksamheter som du valt att jämföra.

Linköpings kommun
Stadshuset, 581 81 Linköping
Telefon: 013-20 60 00
E-post: Kommunen
Innehållsfrågor: Infomaster
Tekniska frågor: Webmaster
Plusgiro: 9965-5
Bankgiro: 373-3946
Org.nr: 212000-0449