Kommunens behandling av personuppgifter

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas.

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning.

Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information  om behandlingen lämnas.

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunens nämnder. Ansökan om att få sådan information ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. 
Ansökan skickas till Linköpings kommun, 581 81 Linköping.

Har du frågor?

Har du frågor kring kommunens hantering av personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig. För kontaktinformation, se Kontakta oss. 

 

Offentlighetsprincipen

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Vad är delningslänkar?

Med hjälp av delningslänkarna som finns längst ned i mittspalten på alla sidor, kan du enkelt och lätt tipsa din vänner om information och material på linkoping.se.

De webbplatser du kan skicka till är Facebook, Twitter och Google m.fl.
Saknar du en webbplats kan du titta under plusset, där finns fler delningsmöjligheter.

För att dela med dig krävs det att du har ett konto hos dessa webbplatser.

» Start / Arbete / Lediga jobb

Lediga jobb

Ekonomibiträde 50% Änggårds förskolor 2014-11-03
Lärare till Hagbyskolan Hagbyskolan 2014-10-27
Förskollärare till Förskoleklass på Kungsbergsskolan Kungsbergsskolan 2014-10-30
Förskollärare till allergiförskolan Lambohov Skeda, Slaka Förskola 2014-10-30
Elevassistent till Slaka skola Skeda/Slaka skolor 2014-10-30
Socialsekreterare till Uppföljningsgrupp HVB, Socialkontoret Uppföljning HVB 0-20 2014-10-30
Nämndsekreterare Gemensam administration 2014-11-02
Två förskollärare till förskolan Skattegården 72 Skäggetorp Förskola 2014-11-03
2 förskollärare till förskolan Storgården Skäggetorp Förskola 2014-10-29
Två förskollärare till förskolan Skäggetorp Centrum 30B Skäggetorp Förskola 2014-11-03
Utbildningsförvaltningen söker administratör Utbildningskontoret 2014-10-28
En förskollärare till förskolan Ekkullen Förskolor Blästad 2015-01-07
Pool för timanställning på T1 förskolor T1 Förskola 2014-10-28
Rektor till Norra skolområdet Kärna skola f-åk 6 2014-11-02
Leanlink Äldreomsorg söker timvikarier till hemtjänsten Äldreomsorg 2014-10-28
1 2 3 4 5 >
Ditt namn:

 

Mottagarens e-postadress:

 
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.

Ange koden som visas på bilden ovan:*


Tips för bästa utskrift

Använd "Spara och skriv ut lista" om du vill ha en enkel lista med kontaktuppgifter och grundfakta om de verksamheter som du valt att jämföra.

Linköpings kommun
Stadshuset, 581 81 Linköping
Telefon: 013-20 60 00
E-post: Kommunen
Innehållsfrågor: Infomaster
Tekniska frågor: Webmaster
Plusgiro: 9965-5
Bankgiro: 373-3946
Org.nr: 212000-0449