Kommunens behandling av personuppgifter

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas.

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning.

Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information  om behandlingen lämnas.

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunens nämnder. Ansökan om att få sådan information ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. 
Ansökan skickas till Linköpings kommun, 581 81 Linköping.

Har du frågor?

Har du frågor kring kommunens hantering av personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig. För kontaktinformation, se Kontakta oss. 

 

Offentlighetsprincipen

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

» Start / Arbete / Lediga jobb

Lediga jobb i Linköpings kommun

Lärare i förskoleklass Kungsbergsskolan 2016-06-08
Specialpedagoger/speciallärare till Skäggetorpsskolan Skäggetorpsskolan 2016-06-15
Hemkunskapslärare till Arenaskolan Kungsbergsskolan 2016-06-27
Förskollärare Linghem/Gistad Förskola 2016-06-08
Speciallärare med inriktning mot svenska och språk Ekholmsskolan 2016-06-08
Lärare i Sv/Sva/So åk 4-6 på Bäckskolan Bäckskolan 2016-06-05
Klassresurs till fritidshem och förskoleklass Ljungsbroskolan 2016-06-03
Elevassistent till Berzeliusskolans gymnasiesärskola Gymnasiesärskolan Berzelius 2016-06-07
Lärare i spanska/eng och sva till förberedelseklass i Skäggetorpsskolan Skäggetorpsskolan 2016-05-27
Lärare till Skäggetorpsskolan Skäggetorpsskolan 2016-05-27
Klasslärare år 5 till Himnaskolan Himnaskolan 2016-06-07
Fritidspedagog till Malmslättsskolan Kärna Malmslättsskolan - Kärna F-6 2016-06-06
Senior supporttekniker LKDATA 2016-06-07
Speciallärare till Hagbyskolan Hagbyskolan 2016-06-07
Biträdande rektor till upphandlad vuxenutbildning och SFI Jobb- och kunskapstorget 2016-06-06
...
Ditt namn:

 

Mottagarens e-postadress:

 
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.

Ange koden som visas på bilden ovan:*


Tips för bästa utskrift

Använd "Spara och skriv ut lista" om du vill ha en enkel lista med kontaktuppgifter och grundfakta om de verksamheter som du valt att jämföra.

Linköpings kommun
581 81 Linköping
Telefon: 013-20 60 00
E-post: Kommunen
Innehållsfrågor: Infomaster
Tekniska frågor: Webmaster
Plusgiro: 9965-5
Bankgiro: 373-3946
Org.nr: 212000-0449