Kommunens behandling av personuppgifter

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas.

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning.

Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information  om behandlingen lämnas.

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunens nämnder. Ansökan om att få sådan information ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. 
Ansökan skickas till Linköpings kommun, 581 81 Linköping.

Har du frågor?

Har du frågor kring kommunens hantering av personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig. För kontaktinformation, se Kontakta oss. 

 

Offentlighetsprincipen

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Vad är delningslänkar?

Med hjälp av delningslänkarna som finns längst ned i mittspalten på alla sidor, kan du enkelt och lätt tipsa din vänner om information och material på linkoping.se.

De webbplatser du kan skicka till är Facebook, Twitter och Google m.fl.
Saknar du en webbplats kan du titta under plusset, där finns fler delningsmöjligheter.

För att dela med dig krävs det att du har ett konto hos dessa webbplatser.

» Start / Arbete / För dig som studerar / Sommarjobb gymnasiet

Sommarjobb gymnasiet

Jobb- och Kunskapstorget
Adress: Nygatan 19, Linköping
Postadress:
Telefon: 013-20 62 52 eller 013-20 88 99
Telefontid: 08.00-15.00
Fax:
Öppettider:
Webbplats:
Kontakt:

Jag har en fråga och vill bli kontaktad:
* Obligatorisk uppgift
Välj en fil att bifoga i mailet: Ange en kontaktväg nedan * För- och efternamn *: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag har hittat fel på webbsidan:
* Obligatorisk uppgift
    Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående felet ange kontaktinformation nedan. Namn: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*
E-post
Nu har vi stängt Feriebas för i år

Vi påbörjar nu arbetet med lottning/slumpmässiga urvalet som sker automatiskt via datasystemet. Vi kommer att lotta ut platserna senast under vecka 15.

När lottningen har skett så får den som erbjuds sommarjobb ett e-postmeddelande om erhållen plats och period samt en bekräftelse där man skall tacka JA resp. NEJ

Slumpmässigt urval

Urvalet sker automatiskt via datasystemet. Första beskedet om anställning kommer att skickas ut vecka 15, via e-mailadressen som registrerades vid ansökan. I mailet finns information om plats och period samt en bekräftelse där du måste tacka JA resp. NEJ senast 12 april. Lämnas inget besked tom 12 April lottas platsen vidare automatiskt och du förlorar då platsen. OBS! Du ska tacka ja eller nej till Jobb- & Kunskapstorget inte till den arbetsplats du blivit tilldelad.

Reserver

Om du inte erbjudits något sommarjobb vid första lottningen, kommer din ansökan ändå ligga kvar och du står kvar som reserv till dess att alla platser är tillsatta. 

Period

Sommarjobben är uppdelade i olika perioder och är förlagd under vecka 25-33.
Du kan inte ta ledigt/semester under ditt sommarjobb, tack ar du JA till erbjuden plats förväntas du kunna arbeta hela perioden.

Lön

  • Under 16 år, 50 kr/tim exkl. semesterersättning
  • 16- 17 år, 67 kr/tim exkl. semesterersättning
  • 18 år, 81 kr/ tim exkl. semesterersättning
  • 19 år, 106,60 kr/ tim exkl. semesterersättning

Målsmans underskrift

Målmans underskrift krävs när du tackar JA till erbjuden plats om du är under 16 år eller om du är under 18 år och inte gått ut grundskolan. För målmans underskrift bifogas en blankett.

Registrering av ansökan till feriejobb

I och med att du ansöker om feriejobb inom Linköpings kommun 2015 kommer de uppgifter du lämnat att lagras hos oss. Uppgifterna är registrerade i vårt datasystem och behandlas konfidentiellt. Syftet med registreringen är att vi ska kunna hantera administrationen över dem som söker feriejobb.

Uppgifterna kommer att sparas till dess att sommarens feriejobbare är över och anledningen till detta är att vi ska kunna rekrytera nya ungdomar om behov uppstår. Efter att 2015 års feriejobbare har avslutats och statistik tagits fram kommer uppgifterna i databasen förvaras inom historik i datasystemet, andra värdepapper kommer att arkiveras från det året man feriejobbat tills de har gått 2 år, sedan avlägsnar man dessa dokument.

Vid frågor är man välkommen att höra av sig till Jobb- och kunskapstorget, 013 – 20 55 00. 

Ditt namn:

 

Mottagarens e-postadress:

 
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.

Ange koden som visas på bilden ovan:*


Tips för bästa utskrift

Använd "Spara och skriv ut lista" om du vill ha en enkel lista med kontaktuppgifter och grundfakta om de verksamheter som du valt att jämföra.

Linköpings kommun
Stadshuset, 581 81 Linköping
Telefon: 013-20 60 00
E-post: Kommunen
Innehållsfrågor: Infomaster
Tekniska frågor: Webmaster
Plusgiro: 9965-5
Bankgiro: 373-3946
Org.nr: 212000-0449