Kommunens behandling av personuppgifter

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas.

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning.

Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information  om behandlingen lämnas.

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunens nämnder. Ansökan om att få sådan information ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. 
Ansökan skickas till Linköpings kommun, 581 81 Linköping.

Har du frågor?

Har du frågor kring kommunens hantering av personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig. För kontaktinformation, se Kontakta oss. 

 

Offentlighetsprincipen

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

» Start / Kultur & fritid / Bad och simhallar

Bad och simhallar

Telefon:
Telefontid:
Fax:
Öppettider:
Webbplats:
Besöksadress:
Postadress:
Telefon:
Fax:
Webbplats:
E-post:

Ansvarig
Kontakt:

Jag har en fråga och vill bli kontaktad:
* Obligatorisk uppgift
Välj en fil att bifoga i mailet: Ange en kontaktväg nedan * För- och efternamn *: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig)
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag vill lämna förslag eller synpunkter:
* Obligatorisk uppgift
Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående ditt förslag eller din synpunkt ber vi dig ange kontaktväg nedan. Namn: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig)
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag vill lämna synpunkter eller klagomål:
* Obligatorisk uppgift Om ditt klagomål gäller en verksamhet, ange verksamhetens namn.
Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående din synpunkt eller ditt klagomål ber vi dig ange kontaktväg nedan. Namn: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig)
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag vill rapportera:
* Obligatorisk uppgift Var så noggrann som möjligt i din beskrivning. Exempelvis ange plats och vad du vill ha åtgärdat.
Välj en fil att bifoga i mailet: Lämna gärna kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dig om vi behöver ytterligare uppgifter. Namn: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig)
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag har ett ärende till kommunen:
* Obligatorisk uppgift
Ärendebeskrivning     Välj filer att bifoga i mailet Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående ärendet ange kontaktinformation nedan. Namn Återkoppling
E-post för ärendebekräftelse
Telefonnummer
Gata Postnummer Stad


Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag har hittat fel på webbsidan:
* Obligatorisk uppgift
    Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående felet ange kontaktinformation nedan. Namn: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig)
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*
E-post
Linköpings simhall

Linköpings simhall är kommunens huvudattraktion för alla badintresserade. Badet är en komplett badanläggning i centrala Linköping som erbjuder:

  • Lekbassäng och undervisningsbassänger för de minsta.
  • Badäventyr med bland annat vågbassäng och två vattenrutschbanor.
  • Två 25-metersbassänger och hopptorn för motionssimning och simsport.
  • Bubbelpooler, bastur.
  • Romersk avdelning med bubbelpool, ångbastu, bastu och relaxytor.

Inom anläggningen finns även servering och olika typer av friskvård.

För öppettider, priser och mer information se simhallens egen webbplats.

Ansvarig för skötseln åt Linköpings kommun: Medley AB
Adress: Hamngatan 30
Telefon: 013-20 71 55

Tinnerbäcksbadet

Tinnerbäcksbadet, eller Tinnis som det kallas, ligger i direkt anslutning till Linköpings simhall. Vid badet, som är en av Europas största konstgjorda, uppvärmda badsjöar, finns en uppvärmd 50-metersbassäng, vattenrutschbana, omklädningsrum och stora grönytor för avkoppling och lek. Inom området finns även lekplats, beachvolleyplan, boulebana, servering samt möjlighet att hyra trampbåtar.

Tinnerbäcksbadets vatten är tempererat via energismart användning av överskottsvärme från Gärstadverket. Badsjön värms upp till ca +25° C genom ett samarbete mellan Linköpings Kommun, Lejonfastigheter, Tekniska Verken och Medley.

Sommaren 2013 fyllde Tinnerbäcksbadet 75 år.

För öppettider, priser och mer information se simhallens webbplats.

Ansvarig för skötseln åt Linköpings kommun: Medley AB
Adress: Hamngatan 30
Telefon: 013-20 71 55

Ljungsbrobadet

Ljungsbrobadet ligger invid Göta kanal och ingår som en del av Ljungsbro fritidscenter, tillsammans med en ishall och ett vandrarhem. Badet erbjuder 25-metersbassäng, undervisningsbassäng, hoppbassäng samt en komplett relaxavdelning med bubbelpool och bastu. Ett gym finns också i badanläggningen. Det finns även konferensmöjligheter.

För öppettider, priser och information se badets webbplats.

Ansvarig för skötsel åt Linköpings kommun: Medley Service AB
Adress: Hanorpsvägen
Telefon: 013-20 68 25

Himnabadet (utomhusbassäng)

Himnabadet finns i Linghem, en dryg mil från centrum, utefter gamla vägen mot Norrköping. Badet har tre bassänger. Här kan man också spela volleyboll, pingis, basket, minigolf och boule. Det finns också fotbollsmål och en lekpark.
Himnabadet är inte ett kommunalt bad utan drivs av en stödförening.

 

Valkebobadet (utomhusbassäng)

Valkebobadet ligger också en dryg mil från centrum, men mot Mjölby. Här finns två bassänger och ett barntält med leksaker.
Valkebobadet är inte ett kommunalt bad utan drivs av en förening.

Ditt namn:

 

Mottagarens e-postadress:

 
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.

Ange koden som visas på bilden ovan:*


Tips för bästa utskrift

Använd "Spara och skriv ut lista" om du vill ha en enkel lista med kontaktuppgifter och grundfakta om de verksamheter som du valt att jämföra.

Linköpings kommun
581 81 Linköping
Telefon: 013-20 60 00
E-post: Kommunen
Innehållsfrågor: Infomaster
Tekniska frågor: Webmaster
Plusgiro: 9965-5
Bankgiro: 373-3946
Org.nr: 212000-0449