Kommunens behandling av personuppgifter

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas.

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning.

Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information  om behandlingen lämnas.

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunens nämnder. Ansökan om att få sådan information ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. 
Ansökan skickas till Linköpings kommun, 581 81 Linköping.

Har du frågor?

Har du frågor kring kommunens hantering av personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig. För kontaktinformation, se Kontakta oss. 

 

Offentlighetsprincipen

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Vad är delningslänkar?

Med hjälp av delningslänkarna som finns längst ned i mittspalten på alla sidor, kan du enkelt och lätt tipsa din vänner om information och material på linkoping.se.

De webbplatser du kan skicka till är Facebook, Twitter och Google m.fl.
Saknar du en webbplats kan du titta under plusset, där finns fler delningsmöjligheter.

För att dela med dig krävs det att du har ett konto hos dessa webbplatser.

» Start / Kultur & fritid / Föreningsliv / Lotteritillstånd

Lotteritillstånd

Medborgarkontor city
Besöksadress: Östgötagatan 5
Postadress: Linköpings kommun
Medborgarkontor city
Östgötagatan 5
581 81 Linköping
Telefon: 013-20 66 70
Telefontid:
Fax:
Öppettider: måndag - onsdag samt fredag 10.00-17.00
torsdag 10.00-19.00
Lunchstängt 12.00-13.00
(juni-augusti alla dagar 10.00-12.00 13.00-16.00)
Webbplats:
Kontakt:

Jag har en fråga och vill bli kontaktad:
* Obligatorisk uppgift
Välj en fil att bifoga i mailet: Ange en kontaktväg nedan * För- och efternamn *: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag vill lämna förslag eller synpunkter:
* Obligatorisk uppgift
Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående ditt förslag eller din synpunkt ber vi dig ange kontaktväg nedan. Namn: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag har hittat fel på webbsidan:
* Obligatorisk uppgift
    Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående felet ange kontaktinformation nedan. Namn: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*
E-post
Alla lotterier i Sverige styrs av lotterilagen. Lotteriinspektionen är den myndighet som ska
säkerställa att den svenska spelmarknaden är laglig, säker och tillförlitlig.
För att få kunna anordna lotteri krävs tillstånd och du kan ansöka om lotteritillstånd på Medborgarkontor City.
Tänk på att göra ansökan i god tid före lotteriets start.

Ansökan

Blanketter för ansökan om lotteritillstånd eller lotteriregistrering hittar du i menyn till höger under Dokument och Blanketter.

Ansökan görs blanketten som sedan skrivs ut och skickas till Medborgarkontor City.

En förening skall till sin ansökan bifoga:

  • Stadgar.
  • Senaste verksamhetsberättelsen där den ekonomiska redovisningen framgår
  • Protokoll från styrelsemöte där beslut om lotteri antogs samt vem som är lotteriföreståndare.

Avgift

Avgifter i samband med lotteritillstånd är avsedda att täcka kommunens administrativa kostnader.
From 1 januari 2012 gäller följande avgifter för tillstånd.

Avgift för § 16 lotterier        350 kr       (insatsbelopp 1-5000 kr)
                                               500 kr    (insatsbelopp 5 000-20 000 kr)
                                            1 000 kr    (insatsbelopp 20 001-100 000 kr)
                                            2 000 kr    (insatsbelopp 100 001-200 000 kr)
                                            3 000 kr    (insatsbelopp 200 001-)

Avgift för § 17 lotterier     1 000 kr     (3 årigt lotteritillstånd)

Avgift för § 16 lotterier    

350 kr       (insatsbelopp 1-5000 kr)
500 kr       (insatsbelopp 5 000-20 000 kr)
1 000 kr    (insatsbelopp 20 001-100 000 kr)
2 000 kr    (insatsbelopp 100 001-200 000 kr)
3 000 kr    (insatsbelopp 200 001-)

Avgift för § 17 lotterier 

1 000 kr    (3 årigt lotteritillstånd)

Lotterikontrollant

Kommunen tar ut en avgift av föreningen för kontrollantens arvode. Denna avgift är 4 % av lotteriets planerade insatsbelopp.

Kommunen utser i samband med beslutet en lotterikontrollant som bland annat har en redovisningsskyldighet till Medborgarkontor City.

Ytterligare upplysningar

På Lotteriinspektionens hemsida hittar du information om lagar och föreskrifter för den som vill anordna lotteri.

Medborgarkontor City kan lämna ytterligare information om lotteritillstånd.  

Ditt namn:

 

Mottagarens e-postadress:

 
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.

Ange koden som visas på bilden ovan:*


Tips för bästa utskrift

Använd "Spara och skriv ut lista" om du vill ha en enkel lista med kontaktuppgifter och grundfakta om de verksamheter som du valt att jämföra.

Linköpings kommun
Stadshuset, 581 81 Linköping
Telefon: 013-20 60 00
E-post: Kommunen
Innehållsfrågor: Infomaster
Tekniska frågor: Webmaster
Plusgiro: 9965-5
Bankgiro: 373-3946
Org.nr: 212000-0449