Kommunens behandling av personuppgifter

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas.

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning.

Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information  om behandlingen lämnas.

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunens nämnder. Ansökan om att få sådan information ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. 
Ansökan skickas till Linköpings kommun, 581 81 Linköping.

Har du frågor?

Har du frågor kring kommunens hantering av personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig. För kontaktinformation, se Kontakta oss. 

 

Offentlighetsprincipen

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

» Start / Kultur & fritid / Idrott och motion / Pågående projekt / Ny ridsportanläggning i Smedstad

Ny ridsportanläggning i Smedstad

Kultur- och fritidskontoret
Adress:
Adress:
Telefon:
Telefontid:
Fax:
Öppettider:
Webbplats:

Vill du veta mer om anläggningen, kontakta Karin Olanders, kultur- och fritidsdirektör, telefon 013-20 73 11

Vill du veta mer om projektet, kontakta Cecilia Arkhed, projektledare Lejonfastigheter, telefon 013-20 52 31

Kontakt:

Jag har hittat fel på webbsidan:
* Obligatorisk uppgift
    Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående felet ange kontaktinformation nedan. Namn: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*
E-post
Smedstad Ridsportcenter är en ersättningsanläggning till Ånestad. Projektet är ett led i kommunens satsning på barns och ungdomars idrott och fritid – inte minst för flickor och kvinnor. Med Smedstad Ridsportcenter skapar vi unika förutsättningar för att stödja och utveckla ridsporten för barn, ungdomar och vuxna – för bredd och elit.

Smedstad Ridsportcenter invigs 20-21 augusti 2016 

Snart kan vi berätta mer om programmet för invigningshelgen.

Haga Stall och Omsorg AB kommer att driva verksamheten

Dom flyttar in under sommaren 2016 och startar upp ridskoleverksamheten vecka 33. Följ Smedstad Ridsportcenter på Facebook för att få den senaste informationen. Länk hittar du i högerspalten.

Så kommer ridsportanläggningen se ut

Ridning är, näst efter fotboll, den största ungdomssporten i Sverige. Bara i Östergötland ägnar sig cirka 25 000 personer aktivt åt hästar, som fritidsintresse och som livsstil. 

Ditt namn:

 

Mottagarens e-postadress:

 
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.

Ange koden som visas på bilden ovan:*


Tips för bästa utskrift

Använd "Spara och skriv ut lista" om du vill ha en enkel lista med kontaktuppgifter och grundfakta om de verksamheter som du valt att jämföra.

Linköpings kommun
581 81 Linköping
Telefon: 013-20 60 00
E-post: Kommunen
Innehållsfrågor: Infomaster
Tekniska frågor: Webmaster
Plusgiro: 9965-5
Bankgiro: 373-3946
Org.nr: 212000-0449