Kommunens behandling av personuppgifter

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas.

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning.

Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information  om behandlingen lämnas.

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunens nämnder. Ansökan om att få sådan information ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. 
Ansökan skickas till Linköpings kommun, 581 81 Linköping.

Har du frågor?

Har du frågor kring kommunens hantering av personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig. För kontaktinformation, se Kontakta oss. 

 

Offentlighetsprincipen

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

» Start / Kultur & fritid / Teater, dans, film, ... / Passagen / Passagen Linköpings Konsthall

Passagen Linköpings Konsthall

Kultur- och fritidskontoret
Besöksadress: Apotekaregatan 13 C
Postadress: Linköpings kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Apotekaregatan 13 C, 581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 60 00
Telefontid:
Fax:
Öppettider: Vardagar kl 7.45-17.00 september-maj, Vardagar kl 7.45-16.00 juni-augusti, Dag före helgdag kl 7.45-16.00, Klämdagar stängt
Kontakt:

Jag har en fråga och vill bli kontaktad:
* Obligatorisk uppgift
Välj en fil att bifoga i mailet: Ange en kontaktväg nedan * För- och efternamn *: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag har hittat fel på webbsidan:
* Obligatorisk uppgift
    Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående felet ange kontaktinformation nedan. Namn: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*
E-post
InBetween
InBetween Foto: Fredric Ilmarson

I konsthallen arrangeras det varje år sex utställningar med inriktning på samtidskonstens alla olika uttrycksformer. På Passagen Lab visas utställningar i det mindre formatet, projektarbeten, film med mera.

Det arrangeras även seminarier, offentliga samtal och gruppvisningar i konsthallen. För den lite yngre publiken ordnas olika typer av konstnärlig verksamhet och ibland bjuds det ung live-musik.

Öppettider
tisdag 11-16
onsdag - torsdag 11-18
fredag - söndag 11-16 

Fri entré!

1/6 - 14/8 Ylva Ceder & Margareta Petré

Utställningen med Ylva Ceder och Margareta Petré öppnar onsdag 1 juni kl. 18.00. Invigningstalare är Kristina Edlund, kommunstyrelsens ordförande.

Ylva Ceder och Margareta Petré, konstnärerna i Passagens sommarutställning, har måleriet som gemensamt uttrycksmedel. Den motivmässiga skillnaden dem emellan är stor, men yttre olikheter innebär inte nödvändigtvis att beröringspunkter saknas. 

Ylva Ceder har gjort sig känd för att återge välbekanta och folkliga miljöer, exempelvis väntrum, snabbmatsrestauranger, fritidshus och gatustråk. Motiven är lätt igenkännbara, men återgivna med en särskild skärpa i ljusbehandlingen som höjer koncentrationen i bilderna och stärker närvaron av de avbildade föremålen! Bildkompositionerna är raffinerat fantasieggande, och inte sällan uppbyggda kring rum som angränsar till andra rum som utstrålar ett varmt ljussken. Känslan av mänsklig ensamhet är dock framträdande i Ceders motiv; de människor som ibland befolkar bilderna - ensamma eller i grupp - verkar upptagna av sina egna funderingar, inneslutna i sig själva.

Margareta Petrés mest kända verk är hennes abstrakta "Färgenergier", målningar som konstnären utfört direkt med händerna och som har färgen som självbärande motiv. Färgskalan i dessa målningar varierar, gemensamt för dem är emellertid det intensiva ljus som strålar ut från bildens centrum. Konstnären menar själv att det handlar om att sätta färgen i rörelse. "Hastighet, vibration, täthet, ljus-energi, skall ladda färgen att leva och verka". Färgenergierna har även – i ett vidare, konsthistoriskt perspektiv – beskrivits som en visualisering av den andliga kraft som många ansåg fanns i det nonfigurativa måleriet under 1900-talets inledande decennier. Onekligen en intressant jämförelse!

Trots skillnaderna mellan Ceders föreställande och Petrés icke-föreställande motiv finns det gemensamma beröringspunkter dem emellan. Det gäller framför allt ljusbehandlingen, skärpan och finkänsligheten i det måleriska uttrycket, vilket sammantaget skapar en nära nog energialstrande intensitet i målningarna och utställningsrummet. Huruvida motiven är abstrakta eller figurativa spelar när allt kommer omkring inte så stor roll. Det viktiga är att vi blir presenterade för ett färgrikt, attraktivt och samtida måleri! 

 

Kommande utställningar

20/8 - 9/10 Lillevi Hultman

15/10 - 27/11 Peter Öhrnell & Björn Stampes

3/12 - 15/1 Konsten att välja


 

 

 

     

 

           

Ditt namn:

 

Mottagarens e-postadress:

 
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.

Ange koden som visas på bilden ovan:*


Tips för bästa utskrift

Använd "Spara och skriv ut lista" om du vill ha en enkel lista med kontaktuppgifter och grundfakta om de verksamheter som du valt att jämföra.

Linköpings kommun
581 81 Linköping
Telefon: 013-20 60 00
E-post: Kommunen
Innehållsfrågor: Infomaster
Tekniska frågor: Webmaster
Plusgiro: 9965-5
Bankgiro: 373-3946
Org.nr: 212000-0449