Kommunens behandling av personuppgifter

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas.

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning.

Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information  om behandlingen lämnas.

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunens nämnder. Ansökan om att få sådan information ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. 
Ansökan skickas till Linköpings kommun, 581 81 Linköping.

Har du frågor?

Har du frågor kring kommunens hantering av personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig. För kontaktinformation, se Kontakta oss. 

 

Offentlighetsprincipen

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

» Start / Om kommunen / Borgerlig vigsel och... / Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel

Medborgarkontor city
Besöksadress: Östgötagatan 5
Postadress: Linköpings kommun
Medborgarkontor city
Östgötagatan 5
581 81 Linköping
Telefon: 013-20 66 70
Telefontid:
Fax:
Öppettider: måndag - onsdag samt fredag 10.00-17.00
torsdag 10.00-19.00
Lunchstängt 12.00-13.00
(juni-augusti alla dagar 10.00-12.00 13.00-16.00)
Webbplats:
Kontakt:

Jag har en fråga och vill bli kontaktad:
* Obligatorisk uppgift
Välj en fil att bifoga i mailet: Ange en kontaktväg nedan * För- och efternamn *: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag vill lämna förslag eller synpunkter:
* Obligatorisk uppgift
Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående ditt förslag eller din synpunkt ber vi dig ange kontaktväg nedan. Namn: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag har hittat fel på webbsidan:
* Obligatorisk uppgift
    Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående felet ange kontaktinformation nedan. Namn: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*
E-post
Borgerlig vigsel förrättas av vigselförrättare som förordnats av länsstyrelsen.

Hur går det till?

 1. Hindersprövning
  Innan ett äktenskap får ingås ska Skatteverket pröva om det finns hinder mot äktenskapet. Kontakta Skatteverket för att få blanketten "Ansökan om hindersprövning".
 2. Intyg
  Om det inte finns något hinder mot äktenskapet utfärdar Skatteverket Intyg om hindersprövning och intyg Vigsel. Dessa två handlingar skall du skicka/lämna till vigselförrättaren. Vigselförrättaren skall ha dessa handlingar senast 1 vecka före vigseldagen. Observera att intygen bara gäller under 4 månader.
  Vid vigseln fordras legitimation.
 3. Vigselförrättare
  När ni fått intygen från Skatteverket, tar ni kontakt med den vigselförrättare som tjänstgör det aktuella datumet.
  Ni kommer överens om dag, tid och plats för ceremonin.
  Förrättaren underrättar Skatteverket och Länsstyrelsen om vigseln.
 4. Var kan ni ha ceremonin?
  Vigsel i Stadshuset kan ske kostnadsfritt torsdag och fredag kl 09.00-15.00 efter kontakt med den vigselförrättare som tjänstgör det aktuella datumet.
  Vigsel kan ske på andra platser eller andra tider men då tillkommer en kostnad till vigselförättaren, kontakta valfri vigselförrättare direkt för pris. 
 5. Vittnen
  Vid vigseln skall två vittnen vara närvarande. Dessa kan vara släkt eller vänner till paret, vittnen måste vara myndiga och ska kunna uppvisa legitimation. Uppgifter på dessa vittnen; namn, bostadsadress, postadress skall vlämnas till vigselförrättaren senast 1 vecka före vigseln. Vittnen kan även ordnas genom vigselförrättaren när det gäller vigsel i stadshuset.

Inte skriven i Sverige

Hos Skattemyndigheten finns all information om vad som gäller för utländska par, eller om en av parterna inte är skriven i Sverige

Övriga frågor

Har du fler frågor kan du vända dig till Medborgarkontoret, se Kontakt.

Ditt namn:

 

Mottagarens e-postadress:

 
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.

Ange koden som visas på bilden ovan:*


Tips för bästa utskrift

Använd "Spara och skriv ut lista" om du vill ha en enkel lista med kontaktuppgifter och grundfakta om de verksamheter som du valt att jämföra.

Linköpings kommun
581 81 Linköping
Telefon: 013-20 60 00
E-post: Kommunen
Innehållsfrågor: Infomaster
Tekniska frågor: Webmaster
Plusgiro: 9965-5
Bankgiro: 373-3946
Org.nr: 212000-0449