Kommunens behandling av personuppgifter

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas.

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning.

Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information  om behandlingen lämnas.

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunens nämnder. Ansökan om att få sådan information ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. 
Ansökan skickas till Linköpings kommun, 581 81 Linköping.

Har du frågor?

Har du frågor kring kommunens hantering av personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig. För kontaktinformation, se Kontakta oss. 

 

Offentlighetsprincipen

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Vad är delningslänkar?

Med hjälp av delningslänkarna som finns längst ned i mittspalten på alla sidor, kan du enkelt och lätt tipsa din vänner om information och material på linkoping.se.

De webbplatser du kan skicka till är Facebook, Twitter och Google m.fl.
Saknar du en webbplats kan du titta under plusset, där finns fler delningsmöjligheter.

För att dela med dig krävs det att du har ett konto hos dessa webbplatser.

» Start / Om kommunen / Organisation / Leanlink / Äldreomsorg / Hemtjänst och servicehus

Hemtjänst och servicehus

Linköpings kommunala äldreomsorg
Besöksadress: Ågatan 31
Postadress: Linköpings kommun
Leanlink
AO Äldreomsorg
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 60 00
Telefontid:
Fax: 013-20 58 03
Öppettider:

Ansvarig

Affärsområdeschef: Camilla Scharff
E-post: camilla.scharff@linkoping.se
Telefon: 013-20 60 00 (vx)
Besöksadress: Ågatan 31
Postadress: Linköpings kommun, Leanlink, 
Äldreomsorg, 581 81 LINKÖPING

Kontakt:

Jag har en fråga och vill bli kontaktad:
* Obligatorisk uppgift
Välj en fil att bifoga i mailet: Ange en kontaktväg nedan * För- och efternamn *: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag vill lämna förslag eller synpunkter:
* Obligatorisk uppgift
Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående ditt förslag eller din synpunkt ber vi dig ange kontaktväg nedan. Namn: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag har hittat fel på webbsidan:
* Obligatorisk uppgift
    Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående felet ange kontaktinformation nedan. Namn: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*
E-post
Fikabord

Hemtjänst är för dig som behöver stöd och hjälp i det egna boendet.

Servicehus är för dig som önskar ett boende med nära tillgång till omsorg och service.

Hemtjänst

Hemtjänst är lite som det låter, tjänster i hemmet som kan förenkla din vardag. Det stöd som vi erbjuder syftar till att möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt med målet att du ska kunna bo kvar hemma så länge som du själv önskar och känner dig trygg i ditt boende. Du ska inte bara vara delaktig. Du ska äga din livssituation.

Personlig omvårdnad innebär att du får stöd med att klara din vardag. Det kan exempelvis vara stöd och hjälp med på- och avklädning, dusch, toalettbesök, frukost - och kvällsmål, ledsagning och natthjälp .

Boservice innebär att du kan få hjälp med städ, tvätt och inköp.

Matkorg innebär att du kan beställa hem lunch varje dag.

Trygghetslarm innebär att du vid akuta behov kan få kontakt med hemtjänstpersonal under hela dygnet, ett larm som är kopplat till din hemtelefon.

Hur gör jag?

Om du är under 75 år vänd dig alltid till äldrelotsen på telefonnummer 013-20 64 01.
Om du är över 75 år kan du antingen vända dig till äldrelotsen eller till närmsta servicehus.
Om du vill vara säker på att få kommunen som utförare ring 013-26 38 34 (Gunilla Fryklund, stabsassistent)

Vad händer när jag ansöker om hemtjänst?

När du ansöker om personlig omvårdnad kommer vi till dig på ett hembesök. Tillsammans planerar vi och går igenom de insatser du är i behov av och hur du vill att dessa insatser ska utföras. Vår överenskommelse dokumenteras i en genomförandeplan. Du kommer att bli tilldelad en kontaktman som har huvudansvaret för att säkerställa att dina behov av stöd och hjälp tillgodoses på det sätt du önskar.

Tilläggstjänster

Tilläggstjänster innebär att du utanför ditt biståndsbeslut har möjlighet att köpa vissa tjänster. Till exempel fönsterputsning, storstädning, trädgårdsskötsel. Kostnad för tilläggstjänst tillåter inte skatteavdrag. För mer information vänd dig till närmsta verksamhetschef.

Servicehus

Leanlink driver ett flertal servicehus. De är alla ganska lika men ändå olika. Förutsättningarna varierar beroende på läge och storlek men också i hur avtalen med Äldrenämnden är skrivna.
Servicehusens lägenheter kan variera i storlek och utseende. Gemensamt för dem alla är att de är handikappanpassade.

Du är välkommen att besöka våra servicehus för att äta lunch i restaurangen eller för att delta i fritidsverksamheten. Om du vill försäkra dig om dagens rätt kan du ringa till servicehuset och beställa din lunch. I de fall du inte beställer lunch och huvudrätten tagit slut kommer du istället att erbjudas alternativrätter.

Ditt namn:

 

Mottagarens e-postadress:

 
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.

Ange koden som visas på bilden ovan:*


Tips för bästa utskrift

Använd "Spara och skriv ut lista" om du vill ha en enkel lista med kontaktuppgifter och grundfakta om de verksamheter som du valt att jämföra.

Linköpings kommun
Stadshuset, 581 81 Linköping
Telefon: 013-20 60 00
E-post: Kommunen
Innehållsfrågor: Infomaster
Tekniska frågor: Webmaster
Plusgiro: 9965-5
Bankgiro: 373-3946
Org.nr: 212000-0449