Kommunens behandling av personuppgifter

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas.

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning.

Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information  om behandlingen lämnas.

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunens nämnder. Ansökan om att få sådan information ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. 
Ansökan skickas till Linköpings kommun, 581 81 Linköping.

Har du frågor?

Har du frågor kring kommunens hantering av personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig. För kontaktinformation, se Kontakta oss. 

 

Offentlighetsprincipen

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Hemtjänst

Linköpings kommunala äldreomsorg
Besöksadress: Ågatan 31
Postadress: Linköpings kommun
Leanlink
AO Äldreomsorg
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 60 00
Telefontid:
Fax: 013-20 58 03
Öppettider:

Ansvarig

Affärsområdeschef: Camilla Scharff
E-post: camilla.scharff@linkoping.se
Telefon: 013-20 60 00 (vx)
Besöksadress: Ågatan 31
Postadress: Linköpings kommun, Leanlink, 
Äldreomsorg, 581 81 LINKÖPING

Kontakt:

Jag har en fråga och vill bli kontaktad:
* Obligatorisk uppgift
Välj en fil att bifoga i mailet: Ange en kontaktväg nedan * För- och efternamn *: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag vill lämna förslag eller synpunkter:
* Obligatorisk uppgift
Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående ditt förslag eller din synpunkt ber vi dig ange kontaktväg nedan. Namn: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag har hittat fel på webbsidan:
* Obligatorisk uppgift
    Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående felet ange kontaktinformation nedan. Namn: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*
E-post
Hus

Leanlink är en stor lokal utförare av hemtjänst med lång erfarenhet, tradition och stabilitet. Hemtjänsten finns till för dig som behöver hjälp och stöd i hemmet. Målet är att du ska kunna bo kvar hemma, så länge du vill och må så bra som möjligt.

Hemtjänst

Hemtjänst innebär att vi hjälper dig på olika sätt i ditt hem. Oavsett vem du är, varifrån du kommer eller vilka behov du har, är vårt mål att finna lösningar för just dig och din livssituation. Vi finns här för din skull. För oss som arbetar inom hemtjänsten är det viktigt att besöken hos dig planeras efter dina behov och önskemål. Som stöd och hjälp använder vi oss av planeringssystem, med målet att det vi gör bra idag ska göras ännu bättre imorgon. Inom ramen för ditt biståndsbeslut kan vi erbjuda dig olika tjänster och servicetjänster. Det finns även möjlighet att beställa tilläggstjänster utanför ditt biståndsbeslut.

Vi kan erbjuda dig med biståndsbeslut

 • Personlig omvårdnad (exempelvis på- och avklädning, dusch, toalettbesök, frukost - och kvällsmål, ledsagning och natthjälp)
 •  Promenader
 • Måltider i servicehusets restaurang
 • Leverans av matkorg till lunch
 • Trygghetslarm: du kan få kontakt med hemtjänstpersonal under hela dygnet
 • Ledsagning
 • Social gemenskap
 • Delaktighet

Servicetjänster inom biståndsbeslut

 • Tvätt och strykning
 •  Inköp
 • Städ

Tilläggstjänster utanför biståndsbeslut

Tilläggstjänster innebär att du utanför ditt biståndsbeslut har möjlighet att köpa vissa tjänster. Kostnad för tilläggstjänst tillåter inte skatteavdrag.

 • Tvätt och strykning
 • Inköp
 • Städ
 • Fönsterputsning
 • Storstädning
 • Snöskottning
 • Trädgårdsskötsel

 

Hur gör jag för att få hemtjänst?

 

Om du är över 75 år

1. Du som är över 75 år och är i behov av hemtjänst kan vända dig direkt till oss. Ring Gunilla Fryklund, tel: 013-26 38 34. Du kan även vända dig direkt till ditt närmsta servicehus. En lista med kontaktuppgifter till våra servicehus och hemtjänstområden finns här: http http://www.linkoping.se/Om-kommunen/Organisation/leanlink/aldreomsorg/hemtjanst/Hemtjanst-lista/ Är du osäker på vilket som är ditt närmsta servicehus, vilken utförare du ska välja eller vill ha rådgivning, kan du kontakta kommunens äldrelots, tel: 013-20 64 01.

2. När du valt oss kommer vi tillsammans överens om en tid när vi kommer hem till dig för ett hembesök. Vid första besöket går vi tillsammans igenom det som är viktigast för dig och som ska underlätta din vardag. Överenskommelsen om hjälp och service mynnar ut i en ansökan som skickas till socialkontoret, så att du får ett biståndsbeslut.

3. När ditt biståndsbeslut är klart får du besök av din kontaktman. Tillsammans planerar ni de insatser du har fått. Överrenskommelsen dokumenteras i en genomförandeplan.

4. Din kontaktman har huvudansvaret för att kontinuerligt säkerställa att dina behov av stöd och hjälp tillgodoses på det sätt du önskar. Vi vill att du ska vara trygg med och lära känna den personal som hjälper dig.

 

Om du är under 75 år

1. Är du under 75 måste du ansöka om hemtjänst hos socialkontoret. Ring mottagningen för äldre och funktionsnedsatta på Socialkontoret, telefon 013-20 64 01 eller gör en skriftlig ansökan. Blanketten "ansökan om boende, stöd och service"

2. När du skickat in din ansökan utreder en biståndsbedömare tillsammans med dig dina behov av hemtjänst och fattar ett biståndsbeslut om vilken hjälp du har rätt till. Du kan sedan utifrån ditt beslut om hemtjänst, välja den utförare du tycker passar dig bäst. Då kan du exempelvis välja oss, Leanlink Äldreomsorg.

3. När ditt biståndsbeslut är klart och du valt Leanlink, får du besök av din kontaktman. Tillsammans planerar ni de insatser du har fått. Överrenskommelsen dokumenteras i en genomförandeplan.

4. Din kontaktman har huvudansvaret för att kontinuerligt säkerställa att dina behov av stöd och hjälp tillgodoses på det sätt du önskar. Vi vill att du ska vara trygg med och lära känna den personal som hjälper dig.

 

Ditt namn:

 

Mottagarens e-postadress:

 
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.

Ange koden som visas på bilden ovan:*


Tips för bästa utskrift

Använd "Spara och skriv ut lista" om du vill ha en enkel lista med kontaktuppgifter och grundfakta om de verksamheter som du valt att jämföra.

Linköpings kommun
581 81 Linköping
Telefon: 013-20 60 00
E-post: Kommunen
Innehållsfrågor: Infomaster
Tekniska frågor: Webmaster
Plusgiro: 9965-5
Bankgiro: 373-3946
Org.nr: 212000-0449