Kommunens behandling av personuppgifter

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas.

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning.

Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information  om behandlingen lämnas.

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunens nämnder. Ansökan om att få sådan information ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. 
Ansökan skickas till Linköpings kommun, 581 81 Linköping.

Har du frågor?

Har du frågor kring kommunens hantering av personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig. För kontaktinformation, se Kontakta oss. 

 

Offentlighetsprincipen

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

» Start / Om webbplatsen

Om webbplatsen

Kommunikation och samhällsutveckling
Besöksadress: Storgatan 58
Postadress: Linköpings kommun
Kommunikationsavdelningen
Storgatan 43
581 81 Linköping
Telefon: 013-20 63 65
Telefontid:
Fax:
Öppettider:
Webbplats:
Kontakt:

Jag har en fråga och vill bli kontaktad:
* Obligatorisk uppgift
Välj en fil att bifoga i mailet: Ange en kontaktväg nedan * För- och efternamn *: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag vill lämna förslag eller synpunkter:
* Obligatorisk uppgift
Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående ditt förslag eller din synpunkt ber vi dig ange kontaktväg nedan. Namn: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag har hittat fel på webbsidan:
* Obligatorisk uppgift
    Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående felet ange kontaktinformation nedan. Namn: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*
E-post
Välkommen till linkoping.se! Vi hoppas att du kommer att trivas med webbplatsens utseende och struktur.

Webbplatsen utvecklas kontinuerligt med nya bättre funktioner och fler e-tjänster. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter och förbättringsförslag! För att skicka dina synpunkter till oss, klicka på "Kontakt" uppe till höger och välj "Jag vill lämna förslag eller synpunkter".

 

Webbplatsens struktur

Anpassa webbplatsens utseende

Viktiga länkar i sidans huvud

Viktiga länkar i sidans fot

Kontakta oss

Sökfunktionen

Lyssna på informationen

Prenumerera på våra nyheter

Webbläsare som stöds

Webbplatsens struktur

Webbplatsen har nio ämnesingångar eller huvudingångar som du ser i en horisontell meny.

Startsidan består av tre spalter:
I den vänstra spalten finns ett antal bildpuffar eller banners där några är fasta och några kommer att kunna ersättas med olika kampanjer och händelser som behöver synas på startsidan under en längre tid.

I den mittersta spalten visar vi nyheter med en bild. Här flaggar vi för nyheter som vi tror har ett lite större nyhetsvärde för dig.

Nyheterna som visas i den högra spalten kommer att ligga en kortare tid på sidan.

På undersidor ser den högra spalten annorlunda ut. Här visas sammanhangsknuten information i form av e-tjänster, dokument,  blanketter och relaterade länkar. Det kan även finnas kalendrar som visar aktuella aktiviteter, bildpuffar för kampanjer med mera.

Till toppen 

Anpassa webbplatsens utseende

Du kan själv bestämma hur stor texten på linkoping.se ska vara. Du gör inställningarna via din webbläsare och ditt tangentbord. Inställningarna sparas till dess att du ändrar dem på nytt.

Ändra textstorlek via Ctrl-tangenten och mushjulet

På de flesta webbläsare kan du hålla ner Ctrl-tangenten och snurra på mushjulet.

Ändra textstorlek via webbläsarens menyer

Internet Explorer
Välj Visa och sedan Textstorlek.

Firefox
Välj Visa och därefter Textstorlek. Du kan också använda Ctrl-tangenten tillsammans med + eller -.

Netscape Navigator
Välj Visa och sedan Öka eller Minska teckensnitt.

Opera
Välj Visa och sedan Zoomfaktor. Du kan också använda tangentena + och -.

Till toppen

Viktiga länkar på sidans huvud (globala länkar)

I översta kanten på alla webbsidor finns ett antal länkar som följer med var du än befinner dig på webbplatsen.

Turism - kommunens nya webb för turism och besöksnäring

Näringsliv - kommunens näringslivsbolag NuLink

Kartor - en webbaserad karta över Linköping

A-Ö - sök efter information via sökord sorterade i alfabetisk ordning

Webbplatskarta - en trädstruktur som visar allt innehåll på linkoping.se

Självservice - här hittar du kommunens e-tjänster samt blanketter samlat på ett ställe

International - i dagsläget finns information från Linköpings kommun på sex språk: arabiska, engelska, persiska, romani, somaliska och sorani.

Press - här finns pressinformation och kontaktuppgifter till pressgruppen

Till toppen

Viktiga länkar i sidans fot

Infomaster - Övergripande synpunkter eller förslag kring innehåll, struktur, tillgänglighet med mera på linkoping.se skickas till infomaster. Hittar du fel på enskilda webbsidor klickar du på Kontakta oss när du står på aktuell sida och väljer Jag har hittat fel på sidan.

Observera att frågor som skickas till infomaster diarieförs,
liksom alla brev som skickas till funktionsbrevlådor inom kommunen.

Webmaster - övergripande tekniska frågor kring webbplatsen skickas till webmaster.

Till toppen

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till kommunen hittar du via den gula fliken Kontakt som visas över högerspalten. Klickar du där hittar du kontaktinformation. Dessutom kan du gå vidare och utifrån ditt ärende välja att fylla i ett formulär för att skicka in ditt ärende till kommunen. Beroende på var i strukturen du befinner dig så skickas ärendet till rätt person inom Linköpings kommun. Det finns fyra olika ärendetyper:

Jag har en fråga och vill bli kontaktad

Har du frågor som rör kommunens verksamhet väljer du ärendetyp "Jag har en fråga och vill bli kontaktad".

Jag vill lämna förslag eller synpunkter

Vill du skicka in förslag eller synpunkter som rör kommunen väljer du ärendetyp "Jag vill lämna förslag eller synpunkter".

Jag vill lämna synpunkter eller klagomål

Om du vill klaga på något som rör Linköpings kommun så väljer du ärendetyp "Jag vill lämna synpunkter eller klagomål". Gäller det en speciell verksamhet så är det viktigt att du anger namnet på verksamheten.

Jag har hittat fel på webbsidan

Här anmäler du om du hittar fel på en webbsida. Ärendet skickas till den som ansvarar för att uppdatera sidan.

Till toppen

Sökfunktionen

Ett snabbt sätt att hitta det du söker är att använda fältet "Sök". Skriv in det ord du söker efter och klicka på Sök. Du kommer då till en ny sida med ett sökresultat. På den sidan finns även en länk till mer information om hur du söker på linkoping.se. 

 Till toppen

Lyssna på informationen

Du kan få webbsidor och nyheter upplästa genom att i anslutning till den aktuella sidan klicka på Lyssna som finns under sidans rubrik.  

 Till toppen 

Prenumerera på  nyheter

Via RSS kan du nu prenumerera på nyheter från linkoping.se. Du kan välja att prenumerera på startsidans nyheter eller nyheter under någon av de andra huvudingångarna, till exempel Skola och barnomsorg. Ställ dig på aktuell sidan och klicka på länken Prenumerera på nyheter som syns under nyhetsspalten. Se vidare information på den sida som då visas.  

Till toppen

Webbläsare som stöds

Vår webbplats fungerar bra i moderna webbläsare, som stöder webbstandarder satta av W3C. Exempel är moderna versioner av Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera och Google Chrome.

Andra webbläsare och operativsystem

Våra informationssidor fungerar med de flesta andra webbläsare och operativsystem. För besökare som använder webbläsare som inte uppfyller W3C-standard kommer innehållet fortfarande att vara läsbart.

Våra e-tjänster kan fungera med andra webbläsare och på andra operativsystem, men vi har ingen möjlighet att ge något tekniskt stöd vid eventuella problem. Din webbläsare måste ha support för Javascript för att du ska kunna logga in på e-tjänsterna.

Webbläsare och e-legitimation

Använder du e-legitimation kan det finnas andra krav på webbläsare och operativsystem, utöver rekommendationerna ovan. För mer information, kontrollera med e-legitimationens utgivare, se e-legitimation.se.

Till toppen

Ditt namn:

 

Mottagarens e-postadress:

 
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.

Ange koden som visas på bilden ovan:*


Tips för bästa utskrift

Använd "Spara och skriv ut lista" om du vill ha en enkel lista med kontaktuppgifter och grundfakta om de verksamheter som du valt att jämföra.

Linköpings kommun
581 81 Linköping
Telefon: 013-20 60 00
E-post: Kommunen
Innehållsfrågor: Infomaster
Tekniska frågor: Webmaster
Plusgiro: 9965-5
Bankgiro: 373-3946
Org.nr: 212000-0449