Atlasskolan

Tillbaka till helhetsomdöme
Värdegrund Jämför Jämför Värdegrund för Atlasskolan för andra verksamheter
Jag känner mig trygg i skolan
Medelvärde
85,5
Jämför Jämför Jag känner mig trygg i skolan för Atlasskolan för andra verksamheter
De som arbetar i skolan bryr sig om mig
Medelvärde
88,6
Jämför Jämför De som arbetar i skolan bryr sig om mig för Atlasskolan för andra verksamheter
Det finns alltid någon i skolan som jag kan vända mig till med frågor eller problem
Medelvärde
81,8
Jämför Jämför Det finns alltid någon i skolan som jag kan vända mig till med frågor eller problem för Atlasskolan för andra verksamheter
På min skola får man vara annorlunda utan att bli retad eller kränkt
Medelvärde
78,2
Jämför Jämför På min skola får man vara annorlunda utan att bli retad eller kränkt för Atlasskolan för andra verksamheter
På min skola ingriper de vuxna om elever är elaka mot varandra
Medelvärde
82,1
Jämför Jämför På min skola ingriper de vuxna om elever är elaka mot varandra för Atlasskolan för andra verksamheter
Jag vet vem jag ska vända mig till om någon varit elak mot mig eller en annan elev
Medelvärde
87,2
Jämför Jämför Jag vet vem jag ska vända mig till om någon varit elak mot mig eller en annan elev för Atlasskolan för andra verksamheter
På min skola behandlas pojkar och flickor lika
Medelvärde
83,5
Jämför Jämför På min skola behandlas pojkar och flickor lika för Atlasskolan för andra verksamheter
Utveckling och lärande Jämför Jämför Utveckling och lärande för Atlasskolan för andra verksamheter
Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena
Medelvärde
79
Jämför Jämför Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena för Atlasskolan för andra verksamheter
Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen
Medelvärde
94,9
Jämför Jämför Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen för Atlasskolan för andra verksamheter
Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet
Medelvärde
87,4
Jämför Jämför Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet för Atlasskolan för andra verksamheter
Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det
Medelvärde
90,1
Jämför Jämför Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det för Atlasskolan för andra verksamheter
Jag och mina lärare pratar regelbundet om hur jag klarar skolarbetet
Medelvärde
73,5
Jämför Jämför Jag och mina lärare pratar regelbundet om hur jag klarar skolarbetet för Atlasskolan för andra verksamheter
Skolarbetet gör mig så nyfiken så att jag får lust att lära mer
Medelvärde
63,7
Jämför Jämför Skolarbetet gör mig så nyfiken så att jag får lust att lära mer för Atlasskolan för andra verksamheter
I min skola finns det extra uppgifter för dem som vill lära mer
Medelvärde
84,5
Jämför Jämför I min skola finns det extra uppgifter för dem som vill lära mer för Atlasskolan för andra verksamheter
Jag är oftast koncentrerad på skolarbetet under lektionerna
Medelvärde
69,7
Jämför Jämför Jag är oftast koncentrerad på skolarbetet under lektionerna för Atlasskolan för andra verksamheter
Det är ett bra arbetsklimat på de flesta lektionerna
Medelvärde
65,3
Jämför Jämför Det är ett bra arbetsklimat på de flesta lektionerna för Atlasskolan för andra verksamheter
Elevinflytande Jämför Jämför Elevinflytande för Atlasskolan för andra verksamheter
Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter
Medelvärde
84,4
Jämför Jämför Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter för Atlasskolan för andra verksamheter
Jag är med och planerar mitt skolarbete
Medelvärde
60,5
Jämför Jämför Jag är med och planerar mitt skolarbete för Atlasskolan för andra verksamheter
Jag har möjlighet att påverka arbetssättet på lektionerna
Medelvärde
67,1
Jämför Jämför Jag har möjlighet att påverka arbetssättet på lektionerna för Atlasskolan för andra verksamheter
Jag får vara med och bestämma hur mina arbetsuppgifter ska redovisas
Medelvärde
70,1
Jämför Jämför Jag får vara med och bestämma hur mina arbetsuppgifter ska redovisas för Atlasskolan för andra verksamheter
Jag får vara med och utvärdera hur mina lärare undervisar
Medelvärde
53,4
Jämför Jämför Jag får vara med och utvärdera hur mina lärare undervisar för Atlasskolan för andra verksamheter
Lokaler och mat Jämför Jämför Lokaler och mat för Atlasskolan för andra verksamheter
Skolans lokaler är trivsamma
Medelvärde
74,2
Jämför Jämför Skolans lokaler är trivsamma för Atlasskolan för andra verksamheter
Skolgården är trivsam
Medelvärde
60,8
Jämför Jämför Skolgården är trivsam för Atlasskolan för andra verksamheter
Det serveras bra mat i skolan
Medelvärde
57,8
Jämför Jämför Det serveras bra mat i skolan för Atlasskolan för andra verksamheter
Jag hinner äta min skolmat i lugn och ro
Medelvärde
52,9
Jämför Jämför Jag hinner äta min skolmat i lugn och ro för Atlasskolan för andra verksamheter
Öppen fritidsverksamhet Jämför Jämför Öppen fritidsverksamhet för Atlasskolan för andra verksamheter
Personalen lyssnar på mig och tar mig på allvar
Medelvärde
82,5
Jämför Jämför Personalen lyssnar på mig och tar mig på allvar för Atlasskolan för andra verksamheter
Utveckling och lärande Jämför Jämför Utveckling och lärande för Atlasskolan för andra verksamheter
Jag kan få svårare uppgifter om jag vill
Medelvärde
78,7
Jämför Jämför Jag kan få svårare uppgifter om jag vill för Atlasskolan för andra verksamheter
Fritid Jämför Jämför Fritid för Atlasskolan för andra verksamheter
Jag är nöjd med vad som finns att göra på fritiden efter skolans slut
Medelvärde
89,2
Jämför Jämför Jag är nöjd med vad som finns att göra på fritiden efter skolans slut för Atlasskolan för andra verksamheter
Öppen fritidsverksamhet Jämför Jämför Öppen fritidsverksamhet för Atlasskolan för andra verksamheter
Flickor och pojkar har samma möjligheter i den öppna fritidsverksamheten/fritidshemmet
Medelvärde
93,9
Jämför Jämför Flickor och pojkar har samma möjligheter i den öppna fritidsverksamheten/fritidshemmet för Atlasskolan för andra verksamheter
Jag känner mig trygg när jag är i den öppna fritidsverksamheten/fritidshemmet
Medelvärde
88
Jämför Jämför Jag känner mig trygg när jag är i den öppna fritidsverksamheten/fritidshemmet för Atlasskolan för andra verksamheter
På den öppna fritidsverksamheten/fritidshemmet kan man vara med på olika intressanta aktiviteter
Medelvärde
90,6
Jämför Jämför På den öppna fritidsverksamheten/fritidshemmet kan man vara med på olika intressanta aktiviteter för Atlasskolan för andra verksamheter
Personalen agerar om det blir bråk i den öppna fritidsverksamheten/fritidshemmet
Medelvärde
90,6
Jämför Jämför Personalen agerar om det blir bråk i den öppna fritidsverksamheten/fritidshemmet för Atlasskolan för andra verksamheter
Jag kan vara med och bestämma om vad som ska hända i den öppna fritidsverksamheten/fritidshemmet
Medelvärde
83,3
Jämför Jämför Jag kan vara med och bestämma om vad som ska hända i den öppna fritidsverksamheten/fritidshemmet för Atlasskolan för andra verksamheter