39 av 39 träffar matchar dina val
Kontaktperson
 • Målgrupp:  Psykisk ohälsa, Ungdom, Vuxen
 • Verksamhet:  Kontaktperson
 • Utförare: Linköpings kommun

Beskrivning

En kontaktperson är till för dig som har få kontakter med andra människor, men känner ett behov av att delta i aktiviteter eller prata med en medmänniska. Kontaktperson är en insats enligt socialtjänstlagen eller LSS-lagen. Du ansöker om insatsen hos socialförvaltningen.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Hertig Karlsgatan 4
 • Postadress: Socialförvaltningen
  Avdelningen för äldre och funktionsnedsatta
  Box 356
  581 03 Linköping
 • Telefon: Funktionsnedsättning: 013-20 67 36, LSS: 013-20 67 66
 • E-post: Avdelningen för äldre- och funktionsnedsatta socialforvaltningen@linkoping.se
 • Telefontider: Funktionsnedsättning: 09.00-10.00, LSS: 09.00-12.00
 • Målgrupp:  Ungdom
 • Verksamhet:  Boende, Boendestöd
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Linköpings ungdomsboende erbjuder ett kvalificerat boendestöd för ungdomar med hög grad av tillgänglighet och möjlighet till både ett samlat korridorsboende och enskilda lägenheter i Linköping.

Målsättningen med verksamheten är att medvetandegöra och stärka ungdomar och deras familjer om deras egna resurser samt att få ett fungerande socialt nätverk. På boendet tränas sociala färdigheter så att ungdomar klarar eget boende och erbjudes kvalitativ öppenvård som ett alternativ till placering av ungdomar på behandlingshem.

Boendet vänder sig till ungdomar i åldern 18-22 år med psykosocial problematik i behov av kvalificerade öppenvårdsinsatser med fokus på boendesituationen. För att få plats på boendet krävs biståndsbeslut från socialförvaltningen.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: |Kristinebergsgatan 5
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Linköpings ungdomsboende
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 76 13
 • E-post: Linköpings ungdomsboende therese.granstam@linkoping.se
 • Målgrupp:  Ungdom
 • Verksamhet:  Brottsförebyggande
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Medling vid brott innebär att den brottsutsatte och gärningspersonen möts för att tala om brottet. En förutsättning för att det ska bli en medling är att gärningspersonen erkänt hela eller delar av brottet.

Målsättningen för verksamheten är att verka brottspreventivt, lösa konflikter och ge chans till upprättelse. Syftet med medling är att parterna möts och samtalar om brottet och vilka konsekvenser det fått för båda parter. Utrymme finns alltid för att förklara sitt agerande och be om ursäkt. Samtalen syftar alltid till att verka stärkande för bägge parter.

Medling vid brott bedrivs enligt Medlingslagen, SFS 2002:445. Hela processen leds av en opartisk och utbildad medlare. Medlarens ansvar är att se till båda parters behov för att minska de negativa konsekvenserna av brottet. Medlaren planerar, arrangerar och håller i förmöten, medlingen samt efterarbetet. Det kan vara bra att ha med en anhörig som stöd genom hela processen.

För dig som begått ett brott: ger medlingen en möjlighet att visa att du ångrar det du gjort och att du vill ställa till rätta så långt det går. Under medlingen finns också en möjlighet till att sluta avtal om hur gottgörelse ska ske.

För dig som brottsoffer: ger medlingen dig en möjlighet att få träffa den person som skadat dig eller din egendom. Du får också möjlighet att ställa frågor och en möjlighet att förklara vilka konsekvenser brottet fick för dig.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: |Brigadgatan 24
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Medling
  581 81 Linköping
 • Telefon: 013-20 71 04 (gruppledare)
 • E-post: Medling eduardo.ferrandizcasas@linkoping.se
 • Målgrupp:  Missbruk, Ungdom
 • Verksamhet:  Mottagning, Behandling
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

MiniMaria är en mottagning för ungdomar i åldern 13-20 år och deras familjer. De erbjuder stöd och behandling till unga med risk– missbruk eller beroende av alkohol och/eller droger. Verksamheten kan bland annat erbjuda rådgivning, stöd, behandling, bedömning och provtagning.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: |S:t Larsgatan 21
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  MiniMaria
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 66 40
 • E-post: MiniMaria minimaria@linkoping.se
 • Webbplats: MiniMaria 
 • Telefontider: |Måndagar 9.30-11.00|Tisdagar 9.30-11.00|Torsdagar 9.30 - 11.00|Fredagar 09.30 - 11.00
Mottagning - Barn och unga (socialförvaltningen)
 • Målgrupp:  Barn, Familj, Missbruk, Ungdom, Våldsutsatt, Våldsutövare
 • Verksamhet:  Mottagning, Rådgivning
 • Utförare: Linköpings kommun

Beskrivning

Hos socialförvaltningen kan du ansöka om insatser som kräver biståndsbeslut. Här kan en socialsekreterare utreda ditt behov och fatta ett beslut. Till mottagningen för barn och unga kan du vända dig om du själv behöver hjälp eller om du är orolig och vill göra en orosanmälan om ett barn som far illa.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Barnhemsgatan 2
 • Postadress: Socialförvaltningen
  Individ- och familjeomsorg
  Box 356
  581 03 Linköping
 • Telefon: 013-20 61 88
 • E-post: Mottagning - Barn och unga socialforvaltningen@linkoping.se
 • Öppettider: Receptionen är öppen vardagar 08.00-11.30 och 13.00-16.00 (sommartid till 15.00).;
 • Telefontider: vardagar 9.00–11.30, 13.00–16.00
Mottagning - Vuxna och boendefrågor (socialförvaltningen)
 • Målgrupp:  Familj, Missbruk, Vuxen, Våldsutsatt, Våldsutövare
 • Verksamhet:  Mottagning, Rådgivning
 • Utförare: Linköpings kommun

Beskrivning

Hos socialförvaltningen kan du ansöka om insatser som kräver biståndsbeslut. Här kan en socialsekreterare utreda ditt behov och fatta ett beslut. Till mottagningen för vuxna kan du vända dig om du själv behöver hjälp eller om du är orolig för någon i din omgivning som du misstänker far illa.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Barnhemsgatan 2
 • Postadress:
  Socialförvaltningen
  Box 356
  581 03 Linköping
 • Telefon: 013-20 69 00
 • E-post: Mottagning - Vuxna och boendefrågor socialforvaltningen@linkoping.se
 • Öppettider: Receptionen är öppen vardagar 08.00-11.30 och 13.00-16.00 (sommartid till 15.00).;
 • Telefontider: vardagar 9.00–10.30, 13.00–14.00
 • Målgrupp:  Familj, Psykisk ohälsa, Ungdom, Vuxen
 • Verksamhet:  Mottagning, Rådgivning
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Mottagningen erbjuder dig som bor i Linköpings kommun rådgivning och stöd vid sociala och personliga problem. Du är välkommen att ringa till mottagningen om du vill diskutera ditt problem eller veta mer om sociala stödinsatser i kommunen. Du kan också boka tid för ett personligt samtal.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: |Klostergatan 5B
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Mottagningen
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 69 68
 • E-post: Råd & Stöd Mottagningen radstodmottagningen@linkoping.se
 • Webbplats: Råd & Stöd Mottagningen 
 • Öppettider: Vardagar 8.00-12.00, 13.00-17.00
  (juni-aug till kl 16.00) ;
 • Telefontider: |Mån - fre kl 9.00-10.00 och 13.00-15.00
Nätverkslaget
 • Målgrupp:  Anhörig, Missbruk, Ungdom, Vuxen
 • Utförare: Linköpings kommun

Beskrivning

Nätverkslaget Linköping genomför nätverksmöten på uppdrag av dig tillsammans den socialarbetare som du har kontakt med. Nätverksmöte innebär att man samlar viktiga personer som finns i ditt liv för att prata om exempelvis din livssituation kan förändras, eller tydliggöra vilket stöd som kan vara bra för dig. Nätverkslaget tar ansvar för nätverksmötet, med förberedelser, genomförande och efterarbete.

Nätverksledarna är i grunden socialarbetare. Nätverkslaget utgörs av nätverksledare som alla är utbildade i nätverksarbete.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Emriks gata 36
 • Postadress: Nätverkslaget Linköping
  Box 356
  581 03 Linköping
 • Telefon: 013-20 72 08
 • E-post: Nätverkslaget natverkslaget@linkoping.se
 • Målgrupp:  Barn, Familj, Ungdom
 • Verksamhet:  Stöd i skolan
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Resursteamet är en samverkan mellan skola och socialtjänst. Teamet består av socialarbetare och specialpedagoger. Teamets huvuduppgift är att med tidiga insatser förstärka redan befintliga resurser i barnens och ungdomarnas vardag i skola, hem och fritid. Syftet är att barnet/ungdomen ska kunna fullfölja sina studier på sin skola. Verksamheten vänder sig till barn och ungdomar mellan 7-16 år och deras familjer kan få hjälp i skolsituationen, i hemmet och på fritiden.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: |S:t Larsgatan 21
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Resursteamet
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-26 35 96, 013-20 72 04
 • E-post: Resursteamet daniel.astrom@linkoping.se
 • Målgrupp:  Familj, Psykisk ohälsa, Ungdom, Vuxen
 • Verksamhet:  Rådgivning
 • Utförare: Linköpings Stadsmission

Beskrivning

Stödjande och rådgivande samtal för dig som känner att du behöver stöd. Syftet med samtalen är att dina och din familjs egna resurser ska stärkas, så att du själv ska kunna förbättra din livssituation och öka din livskvalitet. Verksamheten riktar sig till personer i alla åldrar.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Hamngatan 23
 • Postadress: Linköpings Stadsmission
  Ågatan 3
  582 22 Linköping
 • Telefon: 013-26 38 66
 • E-post: Rådgivning (Linköpings stadsmission) info@linkopingsstadsmission.se