14 av 14 träffar matchar dina val
 • Målgrupp:  Anhörig, Missbruk, Ungdom
 • Verksamhet:  Rådgivning, Behandling
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Beroendemottagningen är Beroendeklinikens öppenvårdsmottagning och drivs i samarbete mellan Linköpings kommun och Region Östergötland. På mottagningen arbetar läkare, sjuksköterskor, skötare, psykologer, arbetsterapeut, alkohol- och drogterapeuter och socialsekreterare.

Du som är över 18 år och behöver rådgivning eller behandling när det gäller alkohol, narkotika och/eller läkemedelsberoende kan vända dig till Beroendemottagningen. Även du som är nära någon som du tror har problem kan vända till mottagningen för rådgivning och kortare samtalsstöd.

Att komma till Beroendemottagningen för att få hjälp kan vara ett första steg mot ett bättre liv. Det kan räcka med en mindre insats, men ibland kan en mer omfattande behandling vara nödvändig. På mottagningen kan Du få rådgivning och behandling i form av samtalskontakt, både individuellt och i grupp. Du kan även få hjälp med medicinsk och psykologisk bedömning. 


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Brigadgatan 14
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Beroendemottagningen i Linköping
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 57 29 (gruppledare), 013-20 68 99 (informationssekreterare)
 • E-post: Beroendemottagningen ann-louise.segersten@linkoping.se
 • Målgrupp:  Missbruk, Psykisk ohälsa
 • Verksamhet:  Boendestöd
 • Utförare: Capio psykiatri

Beskrivning

Boendestöd för personer med missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Nygatan 22
 • Postadress: Nygatan 22
  582 19 Linköping
 • Telefon: 010-105 90 48
 • E-post: Capio psykiatri capiopsykiatrilinkoping@regionostergotland.se
 • Målgrupp:  Missbruk, Psykisk ohälsa
 • Verksamhet:  Boendestöd
 • Utförare: Linköpings Stadsmission

Beskrivning

Ibland är stöd och omsorg från andra nödvändigt för att leva ett bra liv. Vi har ett team vars uppdrag är att ge praktiskt och individuellt stöd direkt i hemmet. Det är dina behov som utgör grunden för våra insatser. Målsättningen är att ta hänsyn till din specifika livssituation och tillsammans skapa förutsättningar för att du ska kunna utveckla dina egna resurser och få en ökad livskvalitet.


 • Målgrupp:  Missbruk
 • Verksamhet:  Rådgivning, Behandling
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Förstärkt öppenvård är en del av S:t Larsmottagningen och vänder sig till dig som vill ha intensiv behandling i öppenvård när det gäller alkohol-, narkotika och/eller tablettproblematik, eller har en anhörig som har missbruksproblem.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Drottninggatan 50
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Förstärkt öppenvård
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: CRA-gruppen: 013-20 59 84, 013-26 39 50, 12-stegsgruppen: 013-20 64 99
 • E-post: Förstärkt öppenvård christina.eklof@linkoping.se
 • Målgrupp:  Missbruk
 • Verksamhet:  Mötesplats, Sysselsättning, Aktivitet
 • Utförare: Linköpings Stadsmission

Beskrivning

Kontaktcentrum är en mötesplats som har öppet årets alla dagar och som erbjuder frukost, lunch och fika till ett lågt pris. Verksamheten fokuserar på individen där den personliga omsorgen är grundläggande. Utifrån den enskildes önskemål arbetar verksamheten stödjande och motiverande.

Verksamheten vänder sig till människor som levt i ett långvarigt missbruk där det ofta ingår psykosocial problematik. Detta har ofta bidragit till ett stort socialt utanförskap.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Isidor Kjellbergs gränd 3
 • Postadress: Linköpings Stadsmission
  Kontaktcentrum
  Ågatan 3
  582 22 Linköping
 • Telefon: 013-26 38 80
 • E-post: Kontaktcentrum info@linkopingsstadsmission.se
 • Målgrupp:  Missbruk, Ungdom
 • Verksamhet:  Mottagning, Behandling
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

MiniMaria är en mottagning för ungdomar i åldern 13-20 år och deras familjer. De erbjuder stöd och behandling till unga med risk– missbruk eller beroende av alkohol och/eller droger samt spelberoende. Verksamheten kan bland annat erbjuda rådgivning, stöd, behandling, bedömning och provtagning.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: S:t Larsgatan 21
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  MiniMaria
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 66 40
 • E-post: MiniMaria minimaria@linkoping.se
 • Webbplats: MiniMaria 
 • Telefontider: |Måndagar 9.30-11.00|Tisdagar 9.30-11.00|Torsdagar 9.30 - 11.00|Fredagar 9.30 - 11.00
Mottagning - Vuxna och boendefrågor (socialförvaltningen)
 • Målgrupp:  Familj, Missbruk, Vuxen, Våldsutsatt, Våldsutövare
 • Verksamhet:  Mottagning, Rådgivning
 • Utförare: Linköpings kommun

Beskrivning

Hos socialförvaltningen kan du ansöka om insatser som kräver biståndsbeslut. Här kan en socialsekreterare utreda ditt behov och fatta ett beslut. Till mottagningen för vuxna kan du vända dig om du själv behöver hjälp eller om du är orolig för någon i din omgivning som du misstänker far illa.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Barnhemsgatan 2
 • Postadress:
  Socialförvaltningen
  Box 356
  581 03 Linköping
 • Telefon: 013-20 69 00
 • E-post: Mottagning - Vuxna och boendefrågor socialforvaltningen@linkoping.se
 • Öppettider: Receptionen är öppen vardagar 08.00-11.30 och 13.00-16.00 (sommartid till 15.00).;
 • Telefontider: vardagar 9.00–10.30, 13.00–14.00
 • Målgrupp:  Missbruk, Våldsutsatt, Våldsutövare
 • Verksamhet:  Boende
 • Utförare: Linköpings Stadsmission

Beskrivning

Denna verksamhet erbjuder stödboende och skyddat akutboende för kvinnor med missbruksproblem. Lägenheten är skalskyddad och du kan få stöd veckans alla dagar. Verksamhetens personal kan stödja dig i kontakter med polis, socialkontor, läkarbesök mm. Stödet sker utifrån dina behov. Verksamheten erbjuder också öppen dagverksamhet för kvinnor.


 • Målgrupp:  Missbruk
 • Verksamhet:  Boende
 • Utförare: Ostgota Care

Beskrivning

Äldre män och kvinnor med missbruksproblem som har behov av stöd, hjälp och omvårdnad. Verksamheten erbjuder ett permanent vårdboende med omsorg och stöd dygnet runt. I boendet finns 11 platser. 

Augustbergsgården är ett särskilt boende vilket innebär att den enskilde betalar vårdavgift till kommunen. Det finns regler för de boende i stödbostäder som exempelvis innebär att man inte får ha alkohol eller andra droger i lägenheten.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Nya Tanneforsvägen 57
 • Postadress: Nya Torggatan 4A
  582 19 Linköping
 • Telefon: 13-20 65 00
 • Målgrupp:  Missbruk
 • Verksamhet:  Boende
 • Utförare: Linköpings Stadsmission

Beskrivning

På Götgatan 38 finns ett stödboende för vuxna missbrukare. I boendet får du hjälp att minska din alkohol- och drogkonsumtion, behålla ditt boende samt få ett mer värdigt liv. I boendet blir du motiverad till drogfrihet och behandling. Verksamhetens mål är att ge ett tryggt och värdigt boende med stöd av kompentent personal som kan leda till motivation till förändring.

Verksamheten vänder sig till personer med missbruksproblem, till exempel dem som inte klarat behandling och har vistats på olika institutioner under en stor del av livet.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Götgatan 38
 • Postadress: Linköpings Stadsmission
  Götgatans stödboende
  Ågatan 3
  582 22 Linköping
 • Telefon: 013-26 38 88
 • E-post: Stödboende (Götgatan) info@linkopingsstadsmission.se