17 av 17 träffar matchar dina val
 • Målgrupp:  Missbruk
 • Verksamhet:  Mötesplats, Sysselsättning, Aktivitet
 • Utförare: Linköpings Stadsmission

Beskrivning

Verksamheten vänder sig till dig som har eller haft missbruksproblem men som vill bryta gamla mönster och komma igång med sysselsättning. Verksamheten utgår från din förmåga och dina önskemål för att hitta en passande sysselsättning.

Verksamhetens målsättning är att tillsammans med dig utarbeta en handlingsplan för att finna en sysselsättning som kan fungera för dig. Arbetet utgår från dina förutsättningar och önskemål. I motiveringsarbetet används MI, motiverande samtal.


kartan.linkoping.se
 • Målgrupp:  Missbruk
 • Verksamhet:  Mötesplats, Sysselsättning, Aktivitet
 • Utförare: Origo vård och omsorg

Beskrivning

På Lokalen har du möjlighet att delta i en drogfri gemenskap. Du har tillgång till bland annat dator med internet, biljard och minigym. Du får möjlighet att delta i aktiviteter och resor till olika evenemang samt studiebesök på arbetsplatser. Om du behöver finns det möjlighet till enskilda samtal. Målet är att bryta isolering och att erbjuda en drogfri gemenskap. Verksamheten vänder sig till både män och kvinnor som har eller har haft missbruksproblem. 


kartan.linkoping.se
 • Målgrupp:  Anhörig, Missbruk, Ungdom
 • Verksamhet:  Rådgivning, Behandling
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Beroendemottagningen är Beroendeklinikens öppenvårdsmottagning och drivs i samarbete mellan Linköpings kommun och Region Östergötland. På mottagningen arbetar läkare, sjuksköterskor, skötare, psykologer, arbetsterapeut, alkohol- och drogterapeuter och socialsekreterare.

Du som är över 18 år och behöver rådgivning eller behandling när det gäller alkohol, narkotika och/eller läkemedelsberoende kan vända dig till Beroendemottagningen. Även du som är nära någon som du tror har problem kan vända till mottagningen för rådgivning och kortare samtalsstöd.

Att komma till Beroendemottagningen för att få hjälp kan vara ett första steg mot ett bättre liv. Det kan räcka med en mindre insats, men ibland kan en mer omfattande behandling vara nödvändig. På mottagningen kan Du få rådgivning och behandling i form av samtalskontakt, både individuellt och i grupp. Du kan även få hjälp med medicinsk och psykologisk bedömning. 


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: |Brigadgatan 14
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Beroendemottagningen i Linköping
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 57 29 (gruppledare), 013-20 68 99 (informationssekreterare)
 • E-post: Beroendemottagningen
 • Målgrupp:  Missbruk, Psykisk ohälsa, Vuxen
 • Verksamhet:  Boendestöd
 • Utförare:  Active omsorg och skola AB

Beskrivning

Verksamheten vänder sig till dig som är över 18 år och har missbruks- eller beroendeproblem, och/eller psykosocial problematik. 

Verksamheten erbjuder stöd i boendet samt personligt stöd. Målsättningen är att du ska klara av ett självständigt liv med ordnat boende. Du ska också klara av en vardag med meningsfullt innehåll, till exempel arbete eller utbildning.

Verksamheten erbjuder:

 • Praktiskt boendestöd
 • Motivationsarbete
 • Enskilda stödsamtal
 • Stöd till utveckling och förändring
 • Stöd att komma igång i aktiviteter
 • Nätverksarbete
 • Hjälp med ekonomisk planering

Personalen har kunskap inom missbruks- och beroendeområdet. Personalen har minst eftergymnasial vidareutbildning inom missbruksområdet, till exempel handlingsassistentutbildning. I verksamheten finns minst en årsarbetare med socionomutbildning eller annan likvärdig högskoleutbildning. 


kartan.linkoping.se
 • Målgrupp:  Missbruk, Psykisk ohälsa
 • Verksamhet:  Boendestöd
 • Utförare: Origo vård och omsorg

Beskrivning

Verksamheten vänder sig till dig som är över 18 år och har missbruks- eller beroendeproblem, och/eller psykosocial problematik. Verksamheten erbjuder stöd i boendet samt personligt stöd. Målsättningen är att du ska klara av ett självständigt liv med ordnat boende. Du ska också klara av en vardag med meningsfullt innehåll, till exempel arbete eller utbildning.


kartan.linkoping.se
Boendestöd (Roger Klaar Rehabilitering)
 • Målgrupp:  Missbruk, Psykisk ohälsa
 • Verksamhet:  Boendestöd
 • Utförare: Roger Klaar Rehabilitering

Beskrivning

Verksamheten vänder sig till dig som är över 18 år och har missbruks- eller beroendeproblem, och/eller psykosocial problematik. Verksamheten erbjuder stöd i boendet samt personligt stöd. Målsättningen är att du ska klara av ett självständigt liv med ordnat boende. Du ska också klara av en vardag med meningsfullt innehåll, till exempel arbete eller utbildning.


kartan.linkoping.se
 • Målgrupp:  Missbruk
 • Verksamhet:  Rådgivning, Behandling
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Förstärkt öppenvård är en del av S:t Larsmottagningen och vänder sig till dig som vill ha intensiv behandling i öppenvård när det gäller alkohol-, narkotika och/eller tablettproblematik, eller har en anhörig som har missbruksproblem.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Drottninggatan 50
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Förstärkt öppenvård
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: CRA-gruppen: 013-20 59 84, 013-26 39 50, 12-stegsgruppen: 013-20 64 99
 • E-post: Förstärkt öppenvård
 • Målgrupp:  Missbruk
 • Verksamhet:  Mötesplats, Sysselsättning, Aktivitet
 • Utförare: Linköpings Stadsmission

Beskrivning

Kontaktcentrum är en mötesplats som har öppet årets alla dagar och som erbjuder frukost, lunch och fika till ett lågt pris. Verksamheten fokuserar på individen där den personliga omsorgen är grundläggande. Utifrån den enskildes önskemål arbetar verksamheten stödjande och motiverande.

Verksamheten vänder sig till människor som levt i ett långvarigt missbruk där det ofta ingår psykosocial problematik. Detta har ofta bidragit till ett stort socialt utanförskap.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Isidor Kjellbergs gränd 3
 • Postadress: Linköpings Stadsmission
  Kontaktcentrum
  Ågatan 3
  582 22 Linköping
 • Telefon: 013-26 38 80
 • E-post: Kontaktcentrum
 • Målgrupp:  Missbruk, Ungdom
 • Verksamhet:  Mottagning, Behandling
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

MiniMaria är en mottagning för ungdomar i åldern 13-20 år och deras familjer. De erbjuder stöd och behandling till unga med risk– missbruk eller beroende av alkohol och/eller droger. Verksamheten kan bland annat erbjuda rådgivning, stöd, behandling, bedömning och provtagning.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: |S:t Larsgatan 21
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  MiniMaria
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 66 40
 • E-post: MiniMaria
Mottagning - Vuxna och boendefrågor (socialförvaltningen)
 • Målgrupp:  Familj, Missbruk, Vuxen, Våldsutsatt, Våldsutövare
 • Verksamhet:  Mottagning, Rådgivning
 • Utförare: Linköpings kommun

Beskrivning

Hos socialförvaltningen kan du ansöka om insatser som kräver biståndsbeslut. Här kan en socialsekreterare utreda ditt behov och fatta ett beslut. Till mottagningen för vuxna kan du vända dig om du själv behöver hjälp eller om du är orolig för någon i din omgivning som du misstänker far illa.


kartan.linkoping.se
 • Öppettider: Receptionen är öppen vardagar 08.00-11.30 och 13.00-16.00 (sommartid till 15.00).;
 • Telefontider: vardagar 9.00–10.30, 13.00–14.00