14 av 14 träffar matchar dina val
 • Målgrupp:  Missbruk
 • Verksamhet:  Boende
 • Utförare: Linköpings Stadsmission

Beskrivning

På Valhallagatan 38 finns ett stödboende för vuxna missbrukare. I boendet får du hjälp att minska din alkohol- och drogkonsumtion, behålla ditt boende samt få ett mer värdigt liv. Verksamheten vänder sig till personer med missbruksproblem, till exempel dem som inte klarat behandling och har vistats på olika institutioner under en stor del av livet.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Valhallagatan 38
 • Postadress: Linköpings Stadsmission
  Vallagatans stödboende
  Ågatan 3
  582 22 Linköping
 • Telefon: 013-26 38 94
 • E-post: Stödboende (Valhallagatan) info@linkopingsstadsmission.se
 • Målgrupp:  Missbruk
 • Verksamhet:  Boende
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Villa Nova är en stödbostad för vuxna med missbruks/beroendeproblematik.
Det finns 15 platser på boendet


 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Villa Nova
  581 81 Linköping
 • Telefon: 013-26 28 80
 • E-post: Villa Nova bjorn.carlstedt@linkoping.se
 • Målgrupp:  Missbruk
 • Verksamhet:  Behandling
 • Utförare: Linköpings Stadsmission

Beskrivning

Verksamheten vänder sig till dig som är över 18 år och som vill förändra dina alkohol- eller drogvanor. Behandlingen sker i grupp och utgår från tolvstegsmodellen. Föreläsningar och hemuppgifter varvas med delande av upplevelser och erfarenheter. Gruppen träffas två gånger i veckan under tre timmar.

Verksamhetens målsättning är att alla deltagare i gruppen ska kunna leva nyktert och drogfritt samt att deltagarna ska få kunskap om missbruk och beroende samt verktyg att hantera sitt liv.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Hamngatan 23
 • Postadress: Linköpings Stadsmission
  Vita
  Ågatan 3
  582 22 Linköping
 • Telefon: 013-26 38 66
 • E-post: Vita öppenvårdsbehandling info@linkopingsstadsmission.se
 • Målgrupp:  Missbruk
 • Verksamhet:  Rådgivning, Mötesplats, Sysselsättning, Aktivitet, Personligt stöd
 • Utförare: Linköpings Stadsmission

Beskrivning

Öppen verksamhet Villa Ådala är en nykter- och drogfri stödverksamhet för människor som behöver hjälp att komma ut i samhälle och arbetsliv.

Målet är att synliggöra hinder och motivera besökarna till en mer aktiv fritid, arbetsintegration och att klara sin vardag med nya livsverktyg och insikter.

Här får du professionellt och medmänskligt bemötande, både individuellt och i grupp.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Villa Ådala Hamngatan 23
 • Postadress: Linköpings Stadsmission
  Ågatan 3
  582 22 Linköping
 • Telefon: 0730-23 31 39
 • E-post: Linköpings Stadsmission Öppen verksamhet info@linkopingsstadsmission.se