17 av 17 träffar matchar dina val
 • Målgrupp:  Missbruk, Våldsutsatt, Våldsutövare
 • Verksamhet:  Boende
 • Utförare: Linköpings Stadsmission

Beskrivning

Denna verksamhet erbjuder stödboende och skyddat akutboende för kvinnor med missbruksproblem. Lägenheten är skalskyddad och du kan få stöd veckans alla dagar. Verksamhetens personal kan stödja dig i kontakter med polis, socialkontor, läkarbesök mm. Stödet sker utifrån dina behov. Verksamheten erbjuder också öppen dagverksamhet för kvinnor.


 • Målgrupp:  Missbruk, Ungdom
 • Verksamhet:  Behandling
 • Utförare: Game Over

Beskrivning

Verksamheten riktar sig till dig som spelar om pengar och till dig som spelar för mycket datorspel eller tv-spel. Verksamheten erbjuder stöd och behandling för ungdomar (upp till 18 år) och deras föräldrar.

Verksamheten kan erbjuda strukturerat samtalsstöd. Personalen har högskoleutbildning (socionom, beteendevetare) och kunskap om spelberoendeproblematik.


kartan.linkoping.se
Stödboende (Augustbergsgården)
 • Målgrupp:  Missbruk
 • Verksamhet:  Boende
 • Utförare: Cimbri Wa Care

Beskrivning

Äldre män och kvinnor med missbruksproblem som har behov av stöd, hjälp och omvårdnad. Verksamheten erbjuder ett permanent vårdboende med omsorg och stöd dygnet runt. I boendet finns 11 platser. 

Augustbergsgården är ett särskilt boende vilket innebär att den enskilde betalar vårdavgift till kommunen. Det finns regler för de boende i stödbostäder som exempelvis innebär att man inte får ha alkohol eller andra droger i lägenheten.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Nya Tanneforsvägen 57
 • Postadress: Nya Tanneforsvägen 57
  582 42 Linköping
 • Telefon: 013-20 65 00
 • E-post: Stödboende (Augustbergsgården) perake.berglund@linkoping.se
 • Målgrupp:  Missbruk
 • Verksamhet:  Boende
 • Utförare: Linköpings Stadsmission

Beskrivning

På Götgatan 38 finns ett stödboende för vuxna missbrukare. I boendet får du hjälp att minska din alkohol- och drogkonsumtion, behålla ditt boende samt få ett mer värdigt liv. I boendet blir du motiverad till drogfrihet och behandling. Verksamhetens mål är att ge ett tryggt och värdigt boende med stöd av kompentent personal som kan leda till motivation till förändring.

Verksamheten vänder sig till personer med missbruksproblem, till exempel dem som inte klarat behandling och har vistats på olika institutioner under en stor del av livet.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Götgatan 38
 • Postadress: Linköpings Stadsmission
  Götgatans stödboende
  Ågatan 3
  582 22 Linköping
 • Telefon: 013-26 38 88
 • E-post: Stödboende (Götgatan) info@linkopingsstadsmission.se
 • Målgrupp:  Missbruk
 • Verksamhet:  Boende
 • Utförare: Linköpings Stadsmission

Beskrivning

På Valhallagatan 38 finns ett stödboende för vuxna missbrukare. I boendet får du hjälp att minska din alkohol- och drogkonsumtion, behålla ditt boende samt få ett mer värdigt liv. Verksamheten vänder sig till personer med missbruksproblem, till exempel dem som inte klarat behandling och har vistats på olika institutioner under en stor del av livet.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Valhallagatan 38
 • Postadress: Linköpings Stadsmission
  Vallagatans stödboende
  Ågatan 3
  582 22 Linköping
 • Telefon: 013-26 38 94
 • E-post: Stödboende (Valhallagatan) info@linkopingsstadsmission.se
Stödboende (Villa Nova)
 • Målgrupp:  Missbruk
 • Verksamhet:  Boende
 • Utförare: Cimbri Wa Care

Beskrivning

På Villa Nova får du som boende hjälp att ta tillvara på dina egna resurser.  Verksamheten arbetar med enskilda genomförandeplaner, kognitiv behandling, motivations- och stödsamtal, information. Målet med ditt boende är att du efter en tid på Villa Nova kan flytta ut i eget boende.

I boendet finns 14 platser. Verksamheten har tillgång till personal dygnet runt. Verksamheten riktar sig till personer med ett långvarigt missbruk som genomgått eller erbjudits behandling för sitt missbruk och som bedöms vara i behov av ett boende med stöd och tillsyn dygnet runt.  


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Rycklösa, Linghem
 • Postadress: CimbriWa Care
  Villa Nova stödboende
  Rycklösa
  585 61 Linghem
 • Telefon: 013-700 60
 • E-post: Stödboende (Villa Nova) villa_nova@telia.com
 • Målgrupp:  Missbruk
 • Verksamhet:  Behandling
 • Utförare: Linköpings Stadsmission

Beskrivning

Verksamheten vänder sig till dig som är över 18 år och som vill förändra dina alkohol- eller drogvanor. Behandlingen sker i grupp och utgår från tolvstegsmodellen. Föreläsningar och hemuppgifter varvas med delande av upplevelser och erfarenheter. Gruppen träffas två gånger i veckan under tre timmar.

Verksamhetens målsättning är att alla deltagare i gruppen ska kunna leva nyktert och drogfritt samt att deltagarna ska få kunskap om missbruk och beroende samt verktyg att hantera sitt liv.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Hamngatan 23
 • Postadress: Linköpings Stadsmission
  Vita
  Ågatan 3
  582 22 Linköping
 • Telefon: 013-26 38 66
 • E-post: Vita öppenvårdsbehandling info@linkopingsstadsmission.se