79 av 79 träffar matchar dina val
 • Boendeform:  Gruppbostad
 • Geografiskt område:  Skäggetorp
 • Utförare:  Leanlink
 • Målgrupp:  Beslut från LSS
 • Antal platser: 7

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Fogdegatan 20
 • Postadress: 581 81 Linköping
 • Telefon: 013 - 20 78 59
 • Boendeform:  Gruppbostad
 • Geografiskt område:  Skäggetorp
 • Utförare:  Leanlink
 • Målgrupp:  Beslut från LSS
 • Antal platser: 8

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Fogdegatan 5-6
 • Postadress: 581 81 Linköping
 • Telefon: 013 - 20 56 15
Furirgatan 1
 • Boendeform:  Bostad för barn
 • Geografiskt område:  Östra Valla
 • Utförare:  Utbildningsförvaltningen
 • Målgrupp:  Beslut från LSS
 • Antal platser: -

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Furirgatan 1
 • Postadress: Furirgatan 1
  581 81 Linköping
 • Telefon: 013-20 57 76
 • E-post: Furirgatan 1 Vastraskolomradet@linkoping.se
 • Boendeform:  Servicebostad
 • Geografiskt område:  Östra Valla
 • Utförare:  Attendo
 • Målgrupp:  Beslut från LSS
 • Antal platser: 15

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Furirgatan 17
 • Telefon: 013-20 69 15
 • E-post: Furirgatan 17 johanna.lindell@attendo.se
 • Boendeform:  Gruppbostad med daglig verksamhet
 • Geografiskt område:  Malmslätt
 • Utförare:  Attendo
 • Målgrupp:  Beslut från LSS
 • Antal platser: 5

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Gamla Ledbergsvägen 26
 • Postadress: Attendo
  Gamla Ledbergsvägen 26
  586 62 Linköping
 • Telefon: 013-26 35 31
 • E-post: Gamla Ledbergsvägen 26 gamlaledbergsvagen@attendo.se
 • Boendeform:  Gruppbostad
 • Geografiskt område:  Hjulsbro
 • Utförare:  Leanlink
 • Målgrupp:  Beslut från LSS
 • Antal platser: 5

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Granholmsvägen 2
 • Postadress: 581 81 Linköping
 • Telefon: 013 - 20 59 73
 • Boendeform:  Gruppbostad
 • Geografiskt område:  Hjulsbro
 • Utförare:  Attendo
 • Målgrupp:  Beslut från LSS
 • Antal platser: 7

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Grindgatan 76
 • Postadress: Attendo
  Grindgatan 76
  589 23 Linköping
 • Telefon: 013-20 59 69
 • E-post: Grindgatan 76 grindgatan@attendo.se
 • Boendeform:  Servicebostad
 • Geografiskt område:  Vidingsjö
 • Utförare:  Leanlink
 • Målgrupp:  Beslut från LSS
 • Antal platser: 5

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Gräsgatan 22
 • Postadress: 581 81 Linköping
 • Telefon: 013 - 20 57 78
 • Boendeform:  Gruppbostad
 • Geografiskt område:  Lambohov
 • Utförare:  Omsorgsgruppen
 • Målgrupp:  Beslut från LSS
 • Antal platser: 5

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Hemmansgatan 58
 • Telefon: 013-20 59 76
 • E-post: Hemmansgatan 58 hemmansg58@omsorgsgruppen.se
 • Boendeform:  Korttidshem
 • Geografiskt område:  Hjulsbro
 • Utförare:  Leanlink
 • Målgrupp:  Beslut från LSS
 • Antal platser: -

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Hjulsbrovägen 28
 • Postadress: 581 81 Linköping
 • Telefon: 013 - 20 72 73