82 av 82 träffar matchar dina val
 • Boendeform:  Gruppbostad
 • Geografiskt område:  Skäggetorp
 • Utförare:  Attendo
 • Målgrupp:  Beslut från LSS
 • Antal platser: 7

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Sörgårdsgatan 58
 • Postadress: Sörgårdsgatan 58
  586 47 Linköping
 • Telefon: 072-963 22 42
 • E-post: Sörgårdsgatan 58 dalia.kajhem@attendo.se
 • Boendeform:  Gruppbostad med daglig verksamhet
 • Geografiskt område:  Lambohov
 • Utförare:  Leanlink
 • Målgrupp:  Beslut från LSS
 • Antal platser: 5

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Tegskiftesgatan 255
 • Postadress: 581 81 Linköping
 • Telefon: 013 - 20 60 30
 • Boendeform:  Gruppbostad
 • Geografiskt område:  Östra Valla
 • Utförare:  Nytida
 • Målgrupp:  Beslut från LSS
 • Antal platser: 5

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Trumslagaregatan 77
 • Postadress: Trumslagaregatan 77
  582 16 Linköping
 • Telefon: 0200-43 84 69
 • E-post: Trumman sandra.andersson@nytida.se
 • Boendeform:  Gruppbostad
 • Geografiskt område:  Lambohov
 • Utförare:  Leanlink
 • Målgrupp:  Beslut från LSS
 • Antal platser: 5

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Tröskaregatan 87
 • Postadress: 581 81 Linköping
 • Telefon: 013 - 20 60 97
 • Boendeform:  Gruppbostad
 • Geografiskt område:  Vidingsjö
 • Utförare:  Omsorgsgruppen
 • Målgrupp:  Beslut från LSS
 • Antal platser: 6

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Tunngatan 2
 • Telefon: 011-16 63 12, 070-811 59 24
 • E-post: Tunngatan 2 tunngatan@omsorgsgruppen.se
 • Boendeform:  Gruppbostad med daglig verksamhet
 • Geografiskt område:  Ullstämma
 • Utförare:  Leanlink
 • Målgrupp:  Beslut från LSS
 • Antal platser: 5

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Ullstämmavägen 5
 • Postadress: 581 81 Linköping
 • Telefon: 013 - 20 59 06
ulvåsavägen
 • Boendeform:  Servicebostad
 • Geografiskt område:  Gottfridsberg
 • Målgrupp:  Beslut från LSS
 • Utförare:  Aleris
 • Antal platser: 13

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Ulvåsavägen 6
 • Postadress: Aleris Servicebostäder Linköping
  Norgegatan 6
  582 31 Linköping
 • Telefon: 013-20 74 08
 • E-post: Ulvåsavägen 6 carina.forsberg@aleris.se
 • Boendeform:  Gruppbostad
 • Geografiskt område:  Hjulsbro
 • Utförare:  Leanlink
 • Målgrupp:  Beslut från LSS
 • Antal platser: 5

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Uvelundsgatan 25
 • Postadress: 581 81 Linköping
 • Telefon: 013 - 20 88 36
 • Boendeform:  Gruppbostad
 • Geografiskt område:  Östra Valla
 • Utförare:  Attendo
 • Målgrupp:  Beslut från LSS
 • Antal platser: 5

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Vallavägen 14
 • Telefon: 013-26 26 59
 • E-post: Vallavägen 14 johanna.lindell@attendo.se
 • Boendeform:  Gruppbostad
 • Geografiskt område:  Ullstämma
 • Utförare:  Leanlink
 • Målgrupp:  Beslut från LSS
 • Antal platser: 6

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Valthornsgatan 3
 • Postadress: 581 81 Linköping
 • Telefon: 013 - 26 26 03