64 av 64 träffar matchar dina val
Garnisonens vårdboende
 • Boendeform:  Vårdbostad för personer med demenssjukdom
 • Geografiskt område:  Garnisonen
 • Utförare:  Norlandia

Beskrivning

Garnisonens vårdboende har 10 platser på särskilt boende i vårdbostad för personer med demenssjukdom. Det finns fyra platser för växelvård och 28 korttidsplatser (där hälften har rehabiliteringsinriktning).


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Kompanigatan 7a
 • Postadress: Garnisonens vårdboende
  Kompanigatan 7a
  587 58 Linköping
 • Telefon: 0730-56 97 88
 • E-post: Garnisonens vårdboende jenny.cederlund@norlandia.com
Spinnrockens vårdboende
 • Boendeform:  Vårdbostad för personer med demenssjukdom
 • Geografiskt område:  Östra Valla
 • Utförare:  Bräcke diakoni

Beskrivning

Verksamheten har sammanlagt sex platser på särskilt boende i vårdbostad för personer med demenssjukdom.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Fanjunkaregatan 5
 • Postadress: Spinnrocken/Gläntans vårdboende
  Fanjunkaregatan 5
  582 16 Linköping
 • Telefon: 013-20 69 23
 • E-post: Spinnrocken/Gläntans vårdboende natasa.brstina@brackediakoni.se
Gottfridsbergs gård
 • Boendeform:  Vårdbostad för personer med demenssjukdom, Vårdbostad
 • Geografiskt område:  Gottfridsberg
 • Utförare:  Vardaga

Beskrivning

Verksamheten har 27 platser på särskilt boende i vårdbostad och nio platser på särskilt boende i vårdbostad för personer med demenssjukdom.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Hunnebergsgatan 34
 • Postadress: Gottfridsbergs vårdboende
  Hunnebergsgatan 34
  582 34 Linköping
 • Telefon: 013-20 74 06
 • E-post: Gottfridsbergs vårdboende christina.hagman@vardaga.se
Gröna gården
 • Boendeform:  Vårdbostad för personer med demenssjukdom, Vårdbostad
 • Geografiskt område:  Innerstaden
 • Utförare:  Vardaga

Beskrivning

Det finns 19 platser på särskilt boende i vårdbostad, tio på särskilt boende i vårdbostad för personer med demenssjukdom varav en dubblett.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Torkelbergsgatan 14b
 • Postadress: Gröna gårdens vårdboende
  Torkelbergsgatan 14b
  582 25 Linköping
 • Telefon: 013-26 38 41
 • E-post: Gröna gårdens vårdboende pia.castella@vardaga.se
Gåsens äldreboende
 • Boendeform:  Vårdbostad
 • Geografiskt område:  Skäggetorp
 • Utförare:  Leanlink

Beskrivning

Verksamheten har 20 platser på särskilt boende i vårbostad. Det finns en dubblett.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Skattegården 7 C
 • Postadress: 586 48 Linköping
 • Telefon: 013-20 72 75
 • E-post: Gåsens vårdboende Cecilia.Gurung-Foxner@linkoping.se
Hagalund
 • Boendeform:  Vårdbostad för personer med demenssjukdom, Vårdbostad
 • Geografiskt område:  Östra Valla
 • Utförare:  Norlandia

Beskrivning

Verksamheten har 33 platser på särskilt boende i vårdbostad varav tre dubletter. Det finns 11 platser på särskilt boende i vårdbostad för personer med demenssjukdom varav en dubblett. 


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Korpralsgatan 8a
 • Postadress: Hagalunds vårdboende
  Korpralsgatan 8a
  582 14 Linköping
 • Telefon: 013-26 33 13
 • E-post: Hagalunds vårdboende hagalund.verksamhetschef@norlandia.com
Järdalavägen sjukhem och demens
 • Boendeform:  Vårdbostad för personer med demenssjukdom, Vårdbostad
 • Geografiskt område:  Ekholmen
 • Utförare:  Leanlink

Beskrivning

Verksamheten har 19 platser på särskilt boende i vårdbostad och tio platser på särskilt boende i vårdbostad för personer med demenssjukdom.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Järdalavägen 52 D
 • Postadress: 589 21 Linköping
 • Telefon: 013-26 38 26
 • E-post: Järdalavägen pia.fransson@linkoping.se
Kanalgården
 • Boendeform:  Vårdbostad
 • Geografiskt område:  Ljungsbro
 • Utförare:  Aleris

Beskrivning

Verksamheten har 23 platser på särskilt boende i vårdbostad. 


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Trossvägen 1
 • Postadress: Kanalgårdens vårdboende
  Trossvägen 1
  590 77 Vreta Kloster
 • Telefon: 013-20 63 15
 • E-post: Kanalgårdens vårdboende karin.andersson.hansen@aleris.se
Kastanjen
 • Boendeform:  Vårdbostad för personer med demenssjukdom
 • Geografiskt område:  Johannelund
 • Utförare:  Vardaga

Beskrivning

Verksamheten har 16 platser på särskilt boende i vårdbostad för personer med demenssjukdom.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Skogslyckegatan 11f
 • Postadress: Kastanjens vårdboende
  Skogslyckegatan 11f
  587 27 Linköping
 • Telefon: 013-20 88 17
 • E-post: Kastanjens vårdboende birgitta.gullqvist@vardaga.se
Kvarnbacken
 • Boendeform:  Vårdbostad
 • Geografiskt område:  Tannefors
 • Utförare:  Vardaga

Beskrivning

Det finns 42 platser på särskilt boende i vårdbostad. Verksamheten har tre stycken dubbletter.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Stationsgatan 3
 • Postadress: Kvarnbackens vårdboende
  Stationsgatan 3
  582 42 Linköping
 • Telefon: 013-20 87 62
 • E-post: Kvarnbackens vårdboende Christina.Hagman@vardaga.se