66 av 66 träffar matchar dina val
Ryds servicehus
 • Boendeform:  Servicehus
 • Geografiskt område:  Ryd
 • Utförare:  Leanlink

Beskrivning

Lunchservering finns mellan klockan 11 och 13. Fritidsverksamhet anordnas 15 timmar per vecka. På anslagstavlorna i huset ser du vilka aktiviteter som äger rum den här veckan. Det finns 40 stycken servicelägenheter där du får stöd av hemtjänsten. 


kartan.linkoping.se
Räknestickan
 • Boendeform:  Servicehus
 • Geografiskt område:  Ekholmen
 • Utförare:  Leanlink

Beskrivning

Lunchservering finns mellan klockan 11 och 13. Fritidsverksamhet anordnas 15 timmar per vecka. På anslagstavlorna i huset ser du vilka aktiviteter som äger rum den här veckan. Det finns 35 stycken servicelägenheter där du får stöd av hemtjänsten.


kartan.linkoping.se
Skäggetorps servicehus
 • Boendeform:  Servicehus
 • Geografiskt område:  Skäggetorp
 • Utförare:  Attendo

Beskrivning

Lunchservering finns mellan klockan 11 och 13. Fritidsverksamhet anordnas 15 timmar per vecka. På anslagstavlorna i huset ser du vilka aktiviteter som äger rum den här veckan. Det finns 35 stycken servicelägenheter där du får stöd av hemtjänsten.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Skäggetorps Centrum 4c
 • Postadress: Skäggetorps servicehus
  Skäggetorps Centrum 4c
  586 42 Linköping
 • Telefon: 013-20 72 57
 • E-post: Skäggetorps servicehus
Solrosens servicehus
 • Boendeform:  Servicehus
 • Geografiskt område:  Östra Valla
 • Utförare:  Leanlink

Beskrivning

Lunchservering finns mellan klockan 11 och 13. Fritidsverksamhet anordnas 15 timmar per vecka. På anslagstavlorna i huset ser du vilka aktiviteter som äger rum den här veckan. Det finns 35 stycken servicelägenheter där du får stöd av hemtjänsten.


kartan.linkoping.se
Stolplyckans servicehus
 • Boendeform:  Servicehus
 • Geografiskt område:  Ekkällan
 • Utförare:  Leanlink

Beskrivning

Lunchservering finns mellan klockan 11 och 13. Fritidsverksamhet anordnas 15 timmar per vecka. På anslagstavlorna i huset ser du vilka aktiviteter som äger rum den här veckan. Det finns 26 stycken servicelägenheter där du får stöd av hemtjänsten. 

Efter 1 november 2018 kommer Stolplyckans servicehus omvandlas till trygghetsboende och det upphör då som särskilt boende.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Föreningsgatan 37
 • Postadress: 582 30 Linköping
 • Telefon: 013-20 27 32
 • E-post: Stolplyckans servicehus
Sturefors servicehus
 • Boendeform:  Servicehus
 • Geografiskt område:  Sturefors
 • Utförare:  Leanlink

Beskrivning

Lunchservering finns mellan klockan 11 och 13. Fritidsverksamhet anordnas 15 timmar per vecka. På anslagstavlorna i huset ser du vilka aktiviteter som äger rum den här veckan. Det finns 22 stycken servicelägenheter där du får stöd av hemtjänsten.


kartan.linkoping.se
Tannefors servicehus
 • Boendeform:  Servicehus
 • Geografiskt område:  Tannefors
 • Utförare:  Bräcke diakoni

Beskrivning

Lunchservering finns mellan klockan 11 och 13. Fritidsverksamhet anordnas 15 timmar per vecka. På anslagstavlorna i huset ser du vilka aktiviteter som äger rum den här veckan. Det finns 34 stycken servicelägenheter och tre stycken lägenheter som är anpassade för yngre funktionshindrade. I servicelägenheterna får du stöd av hemtjänsten. 


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Tegelbruksgatan 18
 • Postadress: Tannefors servicehus
  Tegelbruksgatan 18
  582 53 Linköping
 • Telefon: 013-20 87 86
 • E-post: Tannefors servicehus
Torparegatans servicehus
 • Boendeform:  Servicehus
 • Geografiskt område:  Lambohov
 • Utförare:  Leanlink

Beskrivning

Lunchservering finns mellan klockan 11 och 13. Fritidsverksamhet anordnas 15 timmar per vecka. På anslagstavlorna i huset ser du vilka aktiviteter som äger rum den här veckan. Det finns 34 stycken servicelägenheter där du får stöd av hemtjänsten.


kartan.linkoping.se
Trägårns servicehus
 • Boendeform:  Servicehus
 • Geografiskt område:  Innerstaden
 • Utförare:  Leanlink

Beskrivning

Lunchservering finns mellan klockan 11 och 13. Fritidsverksamhet anordnas 15 timmar per vecka. På anslagstavlorna i huset ser du vilka aktiviteter som äger rum den här veckan. Det finns 34 stycken servicelägenheter där du får stöd av hemtjänsten.


kartan.linkoping.se
 • Boendeform:  Servicehus
 • Geografiskt område:  Lambohov
 • Utförare:  Leanlink

Beskrivning

Lunchservering finns mellan klockan 11 och 13. Fritidsverksamhet anordnas 15 timmar per vecka. På anslagstavlorna i huset ser du vilka aktiviteter som äger rum den här veckan. Det finns 27 stycken servicelägenheter där du får stöd av hemtjänsten.


kartan.linkoping.se