61 av 61 träffar matchar dina val
Skeda skola
 • Område/stadsdel:  Skeda
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurs:  F, 1, 2, 3, 4, 5
 • Antal elever: 137
  Årskurs 1: 18
  Årskurs 2: 38
  Årskurs 3: 14
  Årskurs 4: 19
  Årskurs 5: 22
  Årskurs F: 26

Beskrivning

LITEN SKOLA MED STOR POTENTIAL
Skeda skola, som är den ena av våra två skolenheter i Skeda/Slaka rektorsområde, är en liten F-6 skola med skolbarnomsorg. Den trygga, småskaliga atmosfären förstärks av att skolan ligger i en naturskön gammal kulturbygd där utomhusvistelse i en trygg miljö blir en självklar och naturlig del av skolans vardag. Skeda ligger enbart 5 minuters färdväg från Slaka.

Stabilitet och trygghet
En stabil och kunnig personalgrupp arbetar aktivt för en trygg skolmiljö med personlighet, närhet och omtanke. Tydliga riktlinjer för utvärdering av verksamheten och konkreta åtgärder för att bekämpa alla former av kränkande behandling lägger grunden för en positiv miljö med goda resultat.

En skola i takt med omvärlden
Skeda/Slaka är en enskild kommunal skola. Det innebär bl.a. att vi har en lokal styrelse med föräldrar, personal och personer från det omgivande samhället. Styrelsens mål är att verka för att skolan ska nå sin vision om trygga, kunniga och nyfikna elever genom att bidra med ett yttre perspektiv vid utveckling av skolans verksamhet, mål och kvalitetsarbete.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Orlunda Skeda Skola 1
 • Postadress: Skeda skola
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-502 45
 • E-post: Skeda skola skedaslakaskola@linkoping.se
 • Webbplats: Skeda skola 
 • Rektor: Jenny Lilja
 • Telefon:
  013-20 60 82
Grundskola, årskurs 4-6 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
73,8
Värdegrund
Medelvärde
81,6
Utveckling och lärande
Medelvärde
71,5
Elevinflytande
Medelvärde
66,0
Lokaler och mat
Medelvärde
68,5
Fritid
Medelvärde
79,2
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2016"
Grundskola, årskurs 2-3 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
78,3
Värdegrund
Medelvärde
82,7
Utveckling och lärande
Medelvärde
77,3
Elevinflytande
Medelvärde
74,3
Lokaler och mat
Medelvärde
76,5
Fritidshem
Medelvärde
86,2
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2016"
Skäggetorpsskolan
 • Område/stadsdel:  Skäggetorp
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurs:  6, 7, 8, 9
 • Antal elever: 296
  Årskurs 6: 69
  Årskurs 7: 66
  Årskurs 8: 77
  Årskurs 9: 84

Beskrivning

Skäggetorpsskolan jobbar hårt för att eleverna ska nå framgång med studier, struktur och socialt fungerande sammanhang.

Målet för vår skola är att skolpersonal, föräldrar och kommunen gemensamt skall stödja elevernas utveckling mot god fysisk, psykisk, och social hälsa. Genom att stödja och handleda vill vi motivera eleverna till en positiv livsstil. Vi framhåller små klasser med max 20 elever/klass, regelbundna mentorssamtal och täta kontakter med föräldrar.

Värdegrunden ska genomsyra hela skolans arbete. En grund att stå på när det gäller trivsel och skolans miljö är gemensamma regler som gäller alla. På Skäggetorpsskolan arbetar all personal med skolans värdegrund och vi vill tillsammans med eleverna stödja dem i deras eget ansvarstagande.

Skolans personal anstränger sig för att ditt barn kommer att vara trygg i skolan vi accepterar inga former av kränkningar eller mobbning. Vi reagerar alltid kraftfullt och räknar med föräldrarnas stöd i detta. Vi arbetar för ett inspirerande lärande med varierande undervisningssätt och metoder, utan att lova att allting, alltid skall upplevas som roligt. Vi arbetar mycket med frågor kring värdegrund och betonar i alla lägen allas lika värde.

Skolan är i hög grad en interkulturell skola där många elever med olika kulturer möts. Att fokusera på språkutvecklande arbetssätt är naturligt för oss. Skolans elever kommer att ha god erfarenhet av att samverka över kulturella gränser, vilket kommer att vara mycket värdefullt i ett framtida yrkesliv.

Här arbetar personal som vill ungdomarnas bästa och som är beredda att satsa för att eleverna ska utvecklas och nå så långt som möjligt. Personalen har olika kompetens och vi arbetar för att tillgodose alla ungdomars behov. Självklart för oss är att verksamheten håller hög kvalitet, att eleverna har trygga mötesplatser och en rik fritid. Vi vill att alla ska känna stor trivsel och arbetsglädje på vår skola!

Vi arbetar hårt för att elever, föräldrar och vi personal ska vara stolta över vår skola - och vi är det!


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Skäggetorps Centrum 16
 • Postadress: Skäggetorpsskolan
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 79 01
 • E-post: Skäggetorpsskolan skaggetorpsskolan@linkoping.se
Grundskola, årskurs 7-9 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
71,4
Värdegrund
Medelvärde
73,0
Utveckling och lärande
Medelvärde
72,7
Elevinflytande
Medelvärde
66,4
Lokaler och mat
Medelvärde
63,7
Fritidsgård
Medelvärde
76,6
Fritid
Medelvärde
72,6
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 7-9 2016"
Grundskola, årskurs 4-6 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
74,3
Värdegrund
Medelvärde
74,9
Utveckling och lärande
Medelvärde
77,3
Elevinflytande
Medelvärde
68,2
Lokaler och mat
Medelvärde
64,3
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
73,4
Fritid
Medelvärde
72,0
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2016"
Slaka skola
 • Område/stadsdel:  Slaka
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurs:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 173
  Årskurs 1: 24
  Årskurs 2: 20
  Årskurs 3: 22
  Årskurs 4: 22
  Årskurs 5: 24
  Årskurs 6: 35
  Årskurs F: 26

Beskrivning

LITEN SKOLA MED STOR POTENTIAL
Slaka skola, som är den ena av våra två skolenheter i Skeda/Slaka rektorsområde, är en liten F-6 skola med skolbarnomsorg. Den trygga, småskaliga atmosfären förstärks av att skolan ligger i en naturskön gammal kulturbygd där utomhusvistelse i en trygg miljö blir en självklar och naturlig del av skolans vardag. Slaka ligger i Mjärdevi och Lambohovs omedelbara närhet.

Stabilitet och trygghet
En stabil och kunnig personalgrupp arbetar aktivt för en trygg skolmiljö med personlighet, närhet och omtanke. Tydliga riktlinjer för utvärdering av verksamheten och konkreta åtgärder för att bekämpa alla former av kränkande behandling lägger grunden för en positiv miljö med goda resultat.

En skola i takt med omvärlden
Skeda/Slaka är en enskild kommunal skola. Det innebär bl.a. att vi har en lokal styrelse med föräldrar, personal och personer från det omgivande samhället. Styrelsens mål är att verka för att skolan ska nå sin vision om trygga, kunniga och nyfikna elever genom att bidra med ett yttre perspektiv vid utveckling av skolans verksamhet, mål och kvalitetsarbete.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Gamla Kalmarvägen 5
 • Postadress: Slaka skola Gamla Kalmarvägen 5
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 87 09
 • E-post: Slaka skola skedaslakaskola@linkoping.se
 • Webbplats: Slaka skola 
 • Rektor: Jenny Lilja
 • Telefon:
  013-20 60 82
Grundskola, årskurs 4-6 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
73,4
Värdegrund
Medelvärde
78,2
Utveckling och lärande
Medelvärde
73,7
Elevinflytande
Medelvärde
65,5
Lokaler och mat
Medelvärde
62,7
Fritid
Medelvärde
74,0
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2016"
Grundskola, årskurs 2-3 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
90,1
Värdegrund
Medelvärde
91,2
Utveckling och lärande
Medelvärde
91,8
Elevinflytande
Medelvärde
85,0
Lokaler och mat
Medelvärde
86,5
Fritidshem
Medelvärde
84,8
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2016"
Slestadsskolan
 • Område/stadsdel:  Lambohov
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurs:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 404
  Årskurs 1: 60
  Årskurs 2: 68
  Årskurs 3: 63
  Årskurs 4: 48
  Årskurs 5: 53
  Årskurs 6: 53
  Årskurs F: 59

Beskrivning

Slestadsskolan ligger i Lambohov. Slestadsskolan tar emot elever från förskoleklass till år 6. Det finns också en särskola för elever i årskurs 1-6. På skolan finns 4 fritidshemsavdelningar för årskurs F-3. Barnen på Slestadsskolan kommer från hela världen, 41 % av barnen har annat modersmål än svenska.

Vi har en engagerad och kunnig personal som ständigt utvecklar undervisningen. Vi har bl.a. en matteverkstad med laborativt material som används flitigt. Vi arbetar också medvetet med språket redan från förskoleklass.

På skolan finns ett trygghetsteam som arbetar för att främja likabehandling och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Skolgården är stor och passar bra till olika sorters lek. Det är nära till naturen. Vi har rastvärdar ute för att alla ska känna sig trygga. Rastvärdarnas uppgift är att stödja och hjälpa barnen till olika aktiviteter. Rastvärdarna har västar för att de tydligt ska synas. Elever i årskurs 4-6 hjälper till med att vara rastvärdar. Deras uppgift är att låna ut lekmaterial från pantbodarna och hämta en vuxen rastvärd om någon behöver hjälp.

Ni är alltid välkomna att kontakta oss!


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Rättaregatan 120
 • Postadress: Slestadsskolan
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 60 44
 • E-post: Slestadsskolan vastraskolomradet@linkoping.se
 • Webbplats: Slestadsskolan 
 • Rektor: Michael Johansson
 • Telefon:
  013-20 60 44
 • Rektor biträdande: Fredrik Johansson
 • Telefon:
  013-20 61 41
Grundskola, årskurs 4-6 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
79,0
Värdegrund
Medelvärde
83,0
Utveckling och lärande
Medelvärde
78,4
Elevinflytande
Medelvärde
73,9
Lokaler och mat
Medelvärde
70,4
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
91,9
Fritid
Medelvärde
90,4
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2016"
Grundskola, årskurs 2-3 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
85,5
Värdegrund
Medelvärde
89,1
Utveckling och lärande
Medelvärde
87,0
Elevinflytande
Medelvärde
77,3
Lokaler och mat
Medelvärde
77,3
Fritidshem
Medelvärde
85,0
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2016"
Småskolan
 • Område/stadsdel:  Ljungsbro/Vreta Kloster
 • Utförare:  Fristående
 • Årskurs:  F, 1, 2, 3, 4, 5
 • Antal elever: 111
  Årskurs 1: 18
  Årskurs 2: 19
  Årskurs 3: 20
  Årskurs 4: 14
  Årskurs 5: 20
  Årskurs F: 20

Beskrivning

Småskolan - skolan för familjer som vill att barnen ska få en så bra start på sin skolgång som möjligt och där man förstår att skolan är viktig. Våra ledord är trygghet, kreativitet och framåtanda.

Idag har vi klasserna F-3 igång. Hösten 2016 börjar vi bygga upp vårt mellanstadium, med årskurs 4, för att läsåret 18/19 kunna erbjuda upp till och med årskurs 6.

Med mindre klasser och en varm skolatmosfär, med undervisning baserad på den vanliga läroplanens kursplaner och välutbildad, engagerad personal är vi en skola att trivas i och längta till.

Vidare information hittar du på www.smaskolan.se


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Allhelgonagatan 7
 • Postadress: Allhelgonagatan 7
  590 71 LJUNGSBRO
 • Telefon: 013-47 90 400
 • E-post: Småskolan info@smaskolan.se
Grundskola, årskurs 4-6 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
90,9
Värdegrund
Medelvärde
95,0
Utveckling och lärande
Medelvärde
89,4
Elevinflytande
Medelvärde
88,3
Lokaler och mat
Medelvärde
89,6
Fritid
Medelvärde
98,2
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2016"
Grundskola, årskurs 2-3 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
87,5
Värdegrund
Medelvärde
92,3
Utveckling och lärande
Medelvärde
88,8
Elevinflytande
Medelvärde
78,1
Lokaler och mat
Medelvärde
84,7
Fritidshem
Medelvärde
93,6
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2016"
Sätra skola
 • Område/stadsdel:  Bestorp
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurs:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 73
  Årskurs 1: 12
  Årskurs 2: 13
  Årskurs 3: 12
  Årskurs 4: 10
  Årskurs 5: 13
  Årskurs 6: 6
  Årskurs F: 7

Beskrivning

NATURLIG NÄRHET SKAPAR TRYGGHET
Sätra skola ligger utanför Bestorp i riktning mot Sätravallen. Det är en liten skola med en kapacitet på 75 elever. Skolgården är stor med möjligheter till bollspel på en gräsplan, innebandy eller basket på en stor yta utanför skolhuset. Det finns lekredskap, sandlådor men även träd och stora stenar som med fördel används i leken. Närheten till naturen är slående då skolområdet kantas av skog och hagar för hästar och får.

Naturen tas tillvara i undervisningen. Personalen har tillsammans med föräldrar skapat en skolskog endast ett stenkast från skolan. Där finns möjlighet till undervisning av olika slag men även till lek och korvgrillning.

På Sätra skola arbetar vi åldersintegrerat vilket har stora vinster framförallt i det sociala samspelet mellan eleverna. Detta är viktigt då vi anser att trygghet är en förutsättning för allt lärande.

Verksamheten präglas av ett arbetssätt med eleverna i centrum och ett nära samarbete mellan lärarna i skolan. Närheten och samsynen mellan verksamheterna från förskoleklass till skola och fritids medför att vi anser oss kunna se, ta tillvara på och utveckla alla elevers olika talanger. På Sätra skola blir alla elever sedda och bekräftade för dem de är.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Sätra skola 1
 • Postadress: Sätra skola
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 87 20
 • E-post: Sätra skola sodraskolomradet@linkoping.se
 • Webbplats: Sätra skola 
 • Rektor: Susanna Lindell
 • Telefon:
  013-20 55 21
 • Rektor biträdande: Anna-Karin Sävenstrand
 • Telefon:
  013-20 89 32
Grundskola, årskurs 4-6 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
65,8
Värdegrund
Medelvärde
76,0
Utveckling och lärande
Medelvärde
67,7
Elevinflytande
Medelvärde
47,2
Lokaler och mat
Medelvärde
53,3
Fritid
Medelvärde
81,2
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2016"
Grundskola, årskurs 2-3 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
87,7
Värdegrund
Medelvärde
90,4
Utveckling och lärande
Medelvärde
88,0
Elevinflytande
Medelvärde
83,1
Lokaler och mat
Medelvärde
91,1
Fritidshem
Medelvärde
90,3
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2016"
T1-skolorna
 • Område/stadsdel:  Östra Valla / T1
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurs:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 475
  Årskurs 1: 61
  Årskurs 2: 72
  Årskurs 3: 85
  Årskurs 4: 75
  Årskurs 5: 44
  Årskurs 6: 83
  Årskurs F: 55

Beskrivning

TI SKOLORNA - TRYGGHET, STUDIERO, KUNSKAP

(Fridtunaskolan/Tunvallaskolan)

Skolinspektionen samt olika attitydundersökningar bekräftar att T1-skolorna kännetecknas av trygghet, respekt och ömsesidigt förtroende. Dessutom präglas T1-skolorna av en väldigt god studiero i klassrummet. Personalen är mycket engagerade och motiverade. Detta gäller även i högsta grad föräldrarna, som visar ett stort engagemang för sina barns utbildning. Hos oss är kommunikation och samspel hörnstenar. Hörnstenar som borgar för ett utvecklings- och kvalitetsarbete med de högsta av målsättningar. Personalen analyserar undervisningen tillsammans och fokuserar på kvalitativa, pedagogiska samtal kring eleverna och deras lärande.

För oss är det viktigt att alltid bemöta eleverna utifrån individen. Det är i mötet mellan pedagog och elev som kvalitet skapas. Vi har höga förväntningar på eleverna. Något som är centralt för elevernas möjligheter att nå så långt som möjligt i sin utveckling. Vår undervisning är varierad och vi arbetar fokuserat med att arbeta efter de mest framgångsrika undervisningsstrategierna.

Skolorna ligger centralt beläget med, av eleverna, mycket uppskattade skolgårdar. Dessutom är närheten till vår Skolskog i Vallaskogen en enastående möjlighet för oss att hela tiden ha en närhet till naturen.

"Jag är så imponerad av den fantastiska studieron i klassrummen"
Förälder vid T1-skolorna

"Jag tror att min son går på Sveriges bästa skola"
Förälder vid T1-skolornakartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Kaptensgatan 10
 • Postadress: T1-skolorna
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 53 18
 • E-post: T1-skolorna vastraskolomradet@linkoping.se
 • Webbplats: T1-skolorna 
 • Rektor: Gudrun Werner
 • Telefon:
  013-20 69 21
 • Rektor biträdande: Annika Dahlstrand
 • Rektor biträdande: Monica Gudomlund
Grundskola, årskurs 4-6 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
74,3
Värdegrund
Medelvärde
79,5
Utveckling och lärande
Medelvärde
74,2
Elevinflytande
Medelvärde
66,6
Lokaler och mat
Medelvärde
64,2
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
83,4
Fritid
Medelvärde
86,0
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2016"
Grundskola, årskurs 2-3 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
82,3
Värdegrund
Medelvärde
85,5
Utveckling och lärande
Medelvärde
83,5
Elevinflytande
Medelvärde
75,5
Lokaler och mat
Medelvärde
80,0
Fritidshem
Medelvärde
88,1
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2016"
Tallboda skola
 • Område/stadsdel:  Tallboda
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurs:  4, 5, 6
 • Antal elever: 133
  Årskurs 4: 47
  Årskurs 5: 42
  Årskurs 6: 44

Beskrivning

Vår lilla skola skapar förutsättningar för trygga barn som är sedda av många vuxna. Barnen är vårt gemensamma ansvar.
För att skapa trygghet och förhindra kränkande behandling arbetar vi kontinuerligt med etiska frågor. Vi satsar på aktiviteter för hela skolan för att skapa en samhörighet och hålla den levande.
Läs mera på vår hemsida, länk till höger


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Ladugatan 4
 • Postadress: Tallboda skola
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 56 03
 • E-post: Tallboda skola ostraskolomradet@linkoping.se
 • Webbplats: Tallboda skola 
 • Rektor: Monica Långström
 • Telefon:
  013-20 57 77
 • Rektor biträdande: Mikael Almén
 • Telefon:
  013-26 27 98
Grundskola, årskurs 4-6 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
67,8
Värdegrund
Medelvärde
69,6
Utveckling och lärande
Medelvärde
70,0
Elevinflytande
Medelvärde
59,3
Lokaler och mat
Medelvärde
51,2
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
91,9
Fritid
Medelvärde
90,6
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2016"
Tanneforsskolan
 • Område/stadsdel:  Tannefors
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurs:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 209
  Årskurs 1: 35
  Årskurs 2: 34
  Årskurs 3: 26
  Årskurs 4: 35
  Årskurs 5: 22
  Årskurs 6: 30
  Årskurs F: 27

Beskrivning

KUNSKAP OCH TRYGGHET
Tanneforsskolan är den lilla skolan nästan mitt i staden med närhet till de vackra omgivningarna vid Stångån. Här finns verksamhet för elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolbarnsomsorgen är uppdelad på tre avdelningar, förskoleklass -årskurs 1, årskurs 2-3 samt årskurs 4-6.

Ett gemensamt mål för alla verksamheter är att lära känna alla barn och därigenom skapa trygghet, självtillit och vi-känsla. Under professionell ledning ska eleverna vara aktiva och lära sig lära, för att sedan med ökande ålder kunna ta mer ansvar för sin inlärning både socialt och intellektuellt.

Vi ägnar utökad tid till vardagsrörelse samt utnyttjar vår gynnsamma geografiska placering med bl. a närhet till simhall, ishall och grönområden.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Nya Tanneforsvägen 78
 • Postadress: Tanneforsskolan
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-29 49 35
 • E-post: Tanneforsskolan ostraskolomradet@linkoping.se
 • Webbplats: Tanneforsskolan 
 • Rektor: Jessica Wågh
 • Telefon:
  013-20 73 41
 • Rektor biträdande: Jan Eklund
 • Telefon:
  013-29 46 42
Grundskola, årskurs 4-6 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
76,4
Värdegrund
Medelvärde
84,1
Utveckling och lärande
Medelvärde
77,5
Elevinflytande
Medelvärde
62,8
Lokaler och mat
Medelvärde
73,1
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
81,3
Fritid
Medelvärde
72,2
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2016"
Grundskola, årskurs 2-3 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
85,4
Värdegrund
Medelvärde
87,0
Utveckling och lärande
Medelvärde
85,7
Elevinflytande
Medelvärde
82,8
Lokaler och mat
Medelvärde
82,3
Fritidshem
Medelvärde
90,0
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2016"
Thea Privata Grundskola
 • Område/stadsdel:  Innerstaden
 • Utförare:  Fristående
 • Årskurs:  7, 8, 9
 • Antal elever: 204
  Årskurs 7: 54
  Årskurs 8: 76
  Årskurs 9: 74

Beskrivning

Thea Privata Grundskola är skolan mitt i Linköping med fem minuter till resecentrum och fem minuter till Stora Torget. Vi är en fristående högstadieskola med verksamhet från årskurs 7 till 9 där vi som kollegium arbetar med höga förväntningar på eleverna och ett ständigt fokus på uppgiften.

Vi arbetar i en traditionell form med undervisning i varje enskilt ämne där all undervisning utom idrott är samlad i eller nära det gula tingshuset på Kungsgatan 33, skolans vackra hjärta och nav.
Vårt mål är att vara ett högstadium litet nog för att alla elever ska känna varandra men stort nog för en bred verksamhet inom både retorik, musik, språk och matematik.

En mycket hög andel av kollegiet har behörighet vilket huvudmannen för vår verksamhet ser som en av våra viktigaste frågor att värna om inför framtiden.

På flera sätt är skolan ny för i år. Tidigare var vi Klara Privata Grundskola och först föregående läsår blev vi Thea. Skolan har dock samma huvudman och även samma tillstånd att bedriva skola där bland annat vår profil i retorik är en framträdande del av vår verksamhet i varje årskurs.

Elever med behov av en lugn studiemiljö kan arbeta i skolans bibliotek eller studio. Här är miljön lugn, avskalad och lågmäld avsedd för tyst arbete eller läsning. I skolans bibliotek och studio tar man även av sig skorna när man går in.
Att alla elever ska nå gymnasiebehörighet och kunna välja vilken gymnasieskola de vill gå på är vår viktigaste ledstjärna och vision. Vi lägger stor vikt vid att informera om gymnasievalet till både elever och vårdnadshavare.

Som tidigare huvudman för Klara Gymnasium har vi goda erfarenheter att dela med oss av i en studie- och yrkesvägledning vi vill ska motivera och stärka eleven inför framtida val.

Välkommen till Thea Privata Grundskola i Linköping.

Rektor med personal


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Kungsgatan 33
 • Postadress: Kungsgatan 33
  582 18 LINKÖPING
 • Telefon: 013-14 58 05
 • E-post: Thea Privata Grundskola linkoping@theagrundskola.se
Grundskola, årskurs 7-9 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
62,4
Värdegrund
Medelvärde
71,5
Utveckling och lärande
Medelvärde
61,0
Elevinflytande
Medelvärde
52,7
Lokaler och mat
Medelvärde
50,6
Fritidsgård
Medelvärde
77,2
Fritid
Medelvärde
72,0
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 7-9 2016"