61 av 61 träffar matchar dina val
Tornhagsskolan
 • Område/stadsdel:  Gottfridsberg
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurs:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 • Antal elever: 804
  Årskurs 1: 85
  Årskurs 2: 83
  Årskurs 3: 80
  Årskurs 4: 68
  Årskurs 5: 71
  Årskurs 6: 76
  Årskurs 7: 78
  Årskurs 8: 81
  Årskurs 9: 101
  Årskurs F: 81

Beskrivning

Tornhagsskolan är en skola med förskoleklass till år 9 samt fritidshem och öppen fritidsverksamhet. Tornhagsskolan ligger i en lugn och fin omgivning med närhet till Valla fritidsområde, Gamla Linköping och Rydskogen. Vi har även gångavstånd till Stadsbiblioteket, Domkyrkan och city. Skolområdet bjuder på en omväxlande miljö som främjar utomhuslek. Centralt på skolan finns naturliga samlingsplatser för våra elever, bland annat vårt nya bibliotek och vår cafeteria, Ficafé, för eleverna i år 7-9.

Oavsett stadie arbetar vi med gemensamma mål från förskoleklass till år 9. Att mötas över åldersgränser på exempelvis hälsodagar, bidrar till att utveckla elevernas självkänsla och inspirerar till ny kunskap. Inom ramen för elevens val erbjuder vi en mängd fördjupningar i skolans ämnen. Dessutom har vi friluftsliv som en röd tråd genom F-9. På högstadiet får eleverna bl.a. prova på vandringar (Östgötaleden, Bjänleden, LOK-milen), kanotpaddling med övernattning, cykeltur till Rosenkällasjön samt skidåkning i Romme.

Eleven i centum
Undervisningen på Tornhagsskolan utgår från tydliga målbeskrivningar i varje ämne. Varje individ är unik och vi strävar efter att tillgodose alla individers inlärning bl.a. genom att variera arbetet i olika gruppkonstellationer. Vi arbetar även med olika ?inlärningsstilar?, dvs. att anpassa och stimulera varje individs utveckling och förmågor utifrån dennes behov och individuella förutsättningar.

Vi vill vara en skola där alla utmanas och får växa och är mycket stolta över att såväl intervjuer som enkäter visar att vi lyckas med både hög måluppfyllelse, trivsel och trygghet. Med kunskap, trygghet och glädje ger vi eleverna möjlighet att utveckla sina styrkor och förmågor. Att sätta eleven i centrum ställer höga krav på flexibilitet och mod att bryta invanda mönster. Kombinationen av traditioner och nytänkande gör Tornhagsskolan till en bra skola att växa i.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Stenbrötsgatan 5
 • Postadress: Tornhagsskolan
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 79 54
 • E-post: Tornhagsskolan vastraskolomradet@linkoping.se
 • Webbplats: Tornhagsskolan 
 • Rektor: Catrine Månsson
 • Telefon:
  013-20 79 53
 • Rektor: Rose-Marie Angelöv
 • Telefon:
  013-20 56 37
 • Rektor biträdande: Inga Ivarsson Persson
 • Telefon:
  013-20 79 66
 • Rektor biträdande: Marie Olsson
 • Telefon:
  013-20 77 59
Grundskola, årskurs 7-9 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
67,1
Värdegrund
Medelvärde
72,7
Utveckling och lärande
Medelvärde
67,7
Elevinflytande
Medelvärde
58,0
Lokaler och mat
Medelvärde
56,1
Fritidsgård
Medelvärde
89,2
Fritid
Medelvärde
78,8
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 7-9 2016"
Grundskola, årskurs 4-6 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
69,3
Värdegrund
Medelvärde
71,6
Utveckling och lärande
Medelvärde
70,8
Elevinflytande
Medelvärde
61,1
Lokaler och mat
Medelvärde
55,0
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
77,0
Fritid
Medelvärde
79,0
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2016"
Grundskola, årskurs 2-3 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
81,0
Värdegrund
Medelvärde
82,5
Utveckling och lärande
Medelvärde
83,1
Elevinflytande
Medelvärde
74,8
Lokaler och mat
Medelvärde
79,1
Fritidshem
Medelvärde
87,3
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2016"
Trilobiten
 • Område/stadsdel:  Johannelund
 • Profil/inriktning:  Montessori
 • Utförare:  Fristående
 • Årskurs:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 114
  Årskurs 1: 20
  Årskurs 2: 21
  Årskurs 3: 14
  Årskurs 4: 20
  Årskurs 5: 10
  Årskurs 6: 15
  Årskurs F: 14

Beskrivning

MONTESSORISKOLAN TRILOBITEN

Inget barn är det andra likt. Och alla barn är inte intresserade av samma sak samtidigt. Men alla barn är nyfikna och har en spontan lust att lära sig. Om de får göra det utan pekpinnar och i sin egen takt. Om lärarna mer står för stöd och inspiration än korvstoppning.

I montessoripedagogiken är det en självklarhet. Så när för femton år sedan samma synsätt infördes i de svenska läroplanerna hade vi jobbat med det i hundra år. Alla våra lärare har givetvis kompletterat sin vanliga examen med ytterligare utbildning i montessoripedagogik.

Vår utbildning går från det konkreta till det abstrakta. Det innebär att i våra klassrum finns materiel för såväl praktiska som intellektuella övningar. I matte t ex lär man sig först vaför man mäter och räknar på ett visst sätt. Först när barnet lärt sig matematikens uppbyggnad är det dags att lösa mer abstrakta problem utan hjälpmedel. Och som sagt, varje barn lär sig i sin egen takt.

Trilobiten är en fristående skola med förskola, grundskola och fritidshem. Skolan ligger i en helt ny byggnad med lugn omgivning utan trafik och med skogen intill. Så hos oss får ditt barn en lugn skolmiljö med ro att koncentrera sig på sitt skolarbete

VÄLKOMNA att kontakta oss om ni vill ha mer
information eller besöka oss!
OBS! Infart via Ålerydsvägen mittemot Lidl.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Ekhagagatan 39
 • Postadress: Ekhagagatan 39
  587 29 LINKÖPING
 • Telefon: 013-16 07 77
 • E-post: Trilobiten suzanne.wrafter@pysslingen.se
Grundskola, årskurs 4-6 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
84,5
Värdegrund
Medelvärde
88,1
Utveckling och lärande
Medelvärde
82,5
Elevinflytande
Medelvärde
83,9
Lokaler och mat
Medelvärde
74,5
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
88,6
Fritid
Medelvärde
90,6
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2016"
Grundskola, årskurs 2-3 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
87,7
Värdegrund
Medelvärde
87,9
Utveckling och lärande
Medelvärde
88,4
Elevinflytande
Medelvärde
85,8
Lokaler och mat
Medelvärde
86,2
Fritidshem
Medelvärde
82,9
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2016"
Ulrika skola
 • Område/stadsdel:  Ulrika
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurs:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 26
  Årskurs 1: 6
  Årskurs 2: 6
  Årskurs 3: 4
  Årskurs 4: 1
  Årskurs 5: 2
  Årskurs 6: 4
  Årskurs F: 3

Beskrivning

OMTANKE OCH TRYGGHET
Ulrika skola är en liten F-6-skola på landet. Klasserna är åldersblandade och skolan har en klass från förskoleklassen till och med skolår 3 samt en klass från skolår 4 till och med 6.
Personalen arbetar mycket med barnens språkutveckling och har bla läsning varje dag. Förskoleklassen är ett förberedande år inför skolstarten med fokus på barnens språkutveckling och sociala färdigheter.
Ulrika skola är en skola där alla känner alla och där man gemensamt tar ansvar för varandra. Vi arbetar med kamratstödjare i det förebyggande arbetet med att skapa trygghet för eleverna.
Skolan har närhet till natur vilket utnyttjas i många sammanhang till exempel vid friluftsdagar.
Skola och skolbarnsomsorgen arbetar aktivt tillsammans och kompletterar varandra.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Kisavägen 15
 • Postadress: Ulrika skola
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 72 28
 • E-post: Ulrika skola norraskolomradet@linkoping.se
Vallastadens skola
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurs:  F, 1, 2, 3, 4, 5
 • Område/stadsdel:  Västra Valla/Vallastaden
 • Antal elever: 43
  Årskurs 1: 7
  Årskurs 2: 3
  Årskurs 3: 12
  Årskurs 4: 6
  Årskurs 5: 2
  Årskurs F: 13

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Lärdomsgatan 32
 • Postadress: Vallastadens skola
  581 81 LINKÖPING
 • E-post: Vallastadens skola vastraskolomradet@linkoping.se
Vidingsjöskolan
 • Område/stadsdel:  Vidingsjö
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurs:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 343
  Årskurs 1: 45
  Årskurs 2: 48
  Årskurs 3: 42
  Årskurs 4: 51
  Årskurs 5: 58
  Årskurs 6: 56
  Årskurs F: 43

Beskrivning


Läsåret 2015/2016 är våra övergripande mål:

Hög måluppfyllelse
Likvärdighet
Stärka det professionella förhållningssättet

De övergripande målen ska genomsyra alla delar i vår verksamhet.
På Vidingsjöskolan går elever från förskoleklass till år sex. Vår ambition är att möta alla elever där de befinner sig i sin kunskapsutveckling. Därför arbetar vi med gemensamt år i alla årskurser, inklusive förskoleklass. För oss innebär det att vi inte vill låta gruppindelning och schema styra hur vi organiserar oss. Vi anpassar vår verksamhet till de behov eleverna har i den aktuella årskursen. Samtliga pedagoger som arbetar tillsammans kring elevgruppen har ett gemensamt ansvar för alla elevers kunskapsutveckling i den årskursen. Våra styrdokument används av pedagoger som ett stöd i den dagliga pedagogiska verksamheten, och för att säkerställa att alla elever får tillgång till den undervisning och den kunskapsutveckling de har rätt till.
Fritidsverksamheten på Vidingsjöskolan är uppdelad på fem enheter med ett gemensamt tematiskt arbetssätt. Det innebär att alla fritids jobbar med samma tema men gör det på olika sätt utefter elevernas ålder och intresse. Givetvis utgår även fritidshemmens verksamhet från gällande styrdokument och personalen strävar efter att ständigt höja kvaliteten i såväl aktivitet, planering som kontakt med vårdnadshavare.
Närheten till naturområden såsom Vidingsjö motionscentrum, Tinnerö naturreservat, Rävkullen och skolskogen ger förstås extra fina möjligheter till undervisning i uterum.

Välkommen till Vidingsjöskolan!


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Tunngatan 13
 • Postadress: Vidingsjöskolan
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 73 22
 • E-post: Vidingsjöskolan sodraskolomradet@linkoping.se
 • Webbplats: Vidingsjöskolan 
 • Rektor: Christina Bradley Ireman
 • Telefon:
  013-20 78 99
 • Rektor biträdande: Lena Norman
 • Telefon:
  013-20 75 09
Grundskola, årskurs 4-6 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
75,0
Värdegrund
Medelvärde
80,4
Utveckling och lärande
Medelvärde
75,3
Elevinflytande
Medelvärde
66,5
Lokaler och mat
Medelvärde
64,2
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
73,4
Fritid
Medelvärde
83,8
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2016"
Grundskola, årskurs 2-3 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
84,1
Värdegrund
Medelvärde
88,3
Utveckling och lärande
Medelvärde
84,5
Elevinflytande
Medelvärde
77,5
Lokaler och mat
Medelvärde
81,5
Fritidshem
Medelvärde
87,2
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2016"
Vikingstad skola
 • Område/stadsdel:  Vikingstad
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurs:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 407
  Årskurs 1: 64
  Årskurs 2: 56
  Årskurs 3: 56
  Årskurs 4: 54
  Årskurs 5: 60
  Årskurs 6: 71
  Årskurs F: 46

Beskrivning

SKOLAN MITT I BYN
Vikingstad skola och fritidshem ligger mitt i samhället Vikingstad. Inom ett par minuters gångväg når vi såväl den härliga skogen som utomhusbad. För oss är kunskap, trygghet och arbetsro tre viktiga nycklar för framgång. Därför arbetar vi aktivt med kontinuitet och långsiktiga relationer. I varje förskoleklass arbetar två pedagoger tillsammans. För att stärka tryggheten följer en av pedagogerna i förskoleklassen med upp i årskurs 1. Samma personal arbetar i både i förskoleklass, skolan och på fritids.

Samverkan över gränserna
Våra arbetslag samverkar över åldersgränserna i olika projekt, teman och aktiviteter. Vi lägger fokus på språkutveckling och social träning. I förskoleklass tränar vi på att lyssna, berätta och samarbeta och har leken som utgångspunkt. Allt för att skapa en bra förberedelse inför skolan. På fritids har barnen olika gruppaktiviteter som idrott, drama, slöjd och pyssel. För ökad hälsa och välmående är barnen ute och leker en del av eftermiddagen. Vill du liksom vi ge dina barn en stimulerande skolgång i lugn miljö är Vikingstad ett klokt val. Välkommen!


?Jag tycker det känns väldigt tryggt och bra att mitt barn får ha samma lärare i både förskoleklassen och skolan.? (förälder)


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Mimergatan 13
 • Postadress: Vikingstad skola
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 58 80
 • E-post: Vikingstad skola norraskolomradet@linkoping.se
 • Webbplats: Vikingstad skola 
 • Rektor: Sara Skagerström
 • Telefon:
  013-20 55 61
 • Rektor biträdande: Karolina Fagéus Bergh
 • Telefon:
  013-20 55 60
Grundskola, årskurs 4-6 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
76,8
Värdegrund
Medelvärde
81,6
Utveckling och lärande
Medelvärde
77,1
Elevinflytande
Medelvärde
69,3
Lokaler och mat
Medelvärde
70,2
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
91,3
Fritid
Medelvärde
90,4
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2016"
Grundskola, årskurs 2-3 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
82,0
Värdegrund
Medelvärde
84,0
Utveckling och lärande
Medelvärde
84,9
Elevinflytande
Medelvärde
73,6
Lokaler och mat
Medelvärde
80,0
Fritidshem
Medelvärde
87,5
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2016"
Vist skola
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurs:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Område/stadsdel:  Sturefors
 • Antal elever: 326
  Årskurs 1: 47
  Årskurs 2: 39
  Årskurs 3: 56
  Årskurs 4: 45
  Årskurs 5: 50
  Årskurs 6: 44
  Årskurs F: 45

Beskrivning

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA
Vist skola är en F-6 skola som ligger i Sturefors, strax söder om centrala Linköping. Skolan har totalt ca 330 elever. Vi har närhet till vacker miljö och ett rikt kulturlandskap, något vi gärna utnyttjar i undervisningen.

Maximalt lärande, likvärdighet och lust att lära
Vi arbetar aktivt med att skapa lust i lärandet genom variation, inflytande samt tydlighet. Vår engagerade personal har som målsättning att möta varje elev där de befinner sig med de eventuella anpassningar som krävs. Allt för att nå det maximala lärandet där varje elev utvecklas så långt som möjligt.

Med våra årskursteam arbetar vi för trygghet och trivsel. Vi skapar mötesplatser där pedagoger och elever samverkar. Vi värnar om våra traditioner och försöker öppna upp för nyheter.

Välkomna till oss på Vist skola!


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Näckrosvägen 4
 • Postadress: Vist skola
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 55 10
 • E-post: Vist skola sodraskolomradet@linkoping.se
 • Webbplats: Vist skola 
 • Rektor: Therese Aronsson Wickman
 • Telefon:
  013-20 55 01
 • Rektor biträdande: Sofia Lundberg
 • Telefon:
  013-26 25 57
 • Rektor biträdande: Therése Niklasson
 • Telefon:
  013-207799
Grundskola, årskurs 4-6 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
72,9
Värdegrund
Medelvärde
77,4
Utveckling och lärande
Medelvärde
72,6
Elevinflytande
Medelvärde
66,0
Lokaler och mat
Medelvärde
63,3
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
88,1
Fritid
Medelvärde
85,6
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2016"
Grundskola, årskurs 2-3 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
79,0
Värdegrund
Medelvärde
85,2
Utveckling och lärande
Medelvärde
78,6
Elevinflytande
Medelvärde
70,9
Lokaler och mat
Medelvärde
81,1
Fritidshem
Medelvärde
93,0
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2016"
Vittras skola
 • Område/stadsdel:  Lambohov
 • Utförare:  Fristående
 • Årskurs:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 • Antal elever: 205
  Årskurs 1: 34
  Årskurs 2: 24
  Årskurs 3: 13
  Årskurs 4: 13
  Årskurs 5: 18
  Årskurs 6: 18
  Årskurs 7: 12
  Årskurs 8: 20
  Årskurs 9: 18
  Årskurs F: 35

Beskrivning

Vittra Lambohov startade 2002 och har ett fantastiskt läge i Lambohov med en stor skolgård, utmanande och inbjudande lokaler, nära till skogen, nära till idrottshallar och bra kommunikationer.

Vi ger alla våra elever möjligheten att växa till självständiga och reflekterande människor, med alla de kunskaper och färdigheter som de behöver i livet. På vår skola får ditt barn just den motivation, lust och mening som behövs för att nå dit. Vår vision är att bidra till ett starkt civilt samhälle med medvetna och ansvarstagande medborgare som gör självständiga val.

Vittra Lambohov är en förskola och skola som sätter eleven i fokus. Vi arbetar erfarenhetsbaserat och sammanhangsstyrt vilket innebär att vi arbetar med olika teman med flera ämnen samtidigt för att skapa optimala förutsättningar för lärande.

Vi har en unik pedagogisk relation vilket bland annat betyder att pedagogerna gör fler undervisningstimmar med eleverna. Det medför att vi ser alla elever, har lättare att göra formativa bedömningar och att vi är skickliga på att individanpassa.

Vi har elever och barn som trivs och känner sig trygga. Hos oss har barnet möjlighet att börja i förskolan när man är 1 år och fortsätta tills man går ut 9:an.

Vittra har arbetat med den individuella utvecklingsplanen sedan 1993. Det som gör oss unika är att elevernas IUP är ett levande dokument. Vi kallar det för Vittraboken och är en viktig del i vår kommunikation mellan elev/barn, pedagog och föräldrar.

Vi stödjer och tar till vara olikhet. Här får ditt barn träffa barn från hela samhället och det lär sig att möta framtiden med ett brett perspektiv.

Vi håller en jämn och hög nivå på våra resultat och uppnådde förra läsåret ett fantastiskt resultat av ett genomsnittligt meritvärde på 286,5 (17 betyg) för åk 9. Detta är att jämföra med rikssnittet på 229,2.

Välkommen på Öppet Hus!
Torsdag 30 november, kl. 18.00-19.30
Onsdag 6 december, kl. 18.00-19.30
Onsdag 10 januari, kl. 18.00-19.30


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Tröskaregatan 73
 • Postadress: Tröskaregatan 73-75
  583 33 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 32 70
 • E-post: Vittras skola lambohov@vittra.se
Grundskola, årskurs 7-9 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
63,8
Värdegrund
Medelvärde
68,0
Utveckling och lärande
Medelvärde
61,6
Elevinflytande
Medelvärde
62,3
Lokaler och mat
Medelvärde
63,0
Fritid
Medelvärde
74,8
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 7-9 2016"
Grundskola, årskurs 2-3 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
83,0
Värdegrund
Medelvärde
82,2
Utveckling och lärande
Medelvärde
83,3
Elevinflytande
Medelvärde
83,7
Lokaler och mat
Medelvärde
77,9
Fritidshem
Medelvärde
86,1
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2016"
Vreta kloster skola
 • Område/stadsdel:  Ljungsbro/Vreta Kloster
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurs:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 326
  Årskurs 1: 55
  Årskurs 2: 48
  Årskurs 3: 45
  Årskurs 4: 41
  Årskurs 5: 43
  Årskurs 6: 37
  Årskurs F: 57

Beskrivning

Vreta kloster skola, med sikte mot framtiden

Vreta kloster skola, med cirka 280 elever, ligger vackert i gammal kulturbygd. Här finns bland annat resterna av ett av Sveriges äldsta kloster, Bergs slussar och inte minst sjön Roxen med värdefulla våtmarker. Miljön ger eleverna i Vreta kloster skola möjligheter till sådana kunskaper och upplevelser som skapar känsla för hembygdens historia, kultur, natur och traditioner samt för de människor som lever och har levat här.
Skolan är organiserad i tre arbetslag omfattande förskoleklass till och med årskurs 3, årskurs 4-6 samt fritidshem. Skolans lärare har god utbildning och undervisar i ämnen de är behöriga i. Fritidshemmet har verksamhet från förskoleklass till och med årskurs 6 och fritidshemspersonalen arbetar också i skolan samt driver rastverksamhet. Skolans och fritidshemmets personal har en väl utvecklad samsyn och tar ansvar för elevens hela dag.
Stor vikt läggs vid att alla, vuxna och elever, känner och bryr sig om varandra. Relationen lärare- elev är en grundbult för elevens lärande. Goda förutsättningar skapas genom skolans storlek liksom många gemensamma aktiviteter under året. Skol-IF drivs av skolans personal vilket ger elever i årskurs 6 möjlighet till ledarutbildning och till att leda aktiviteter för elever på skolan. Den stora sporthallen ger goda förutsättningar till extra idrott.
Vreta Kloster skola är en övningsskola vilket innebär kompetensutveckling för personalen och regelbunden handledning av lärarstudenter.
Lokalerna ger möjlighet till olika lärande och skolgården har en fin miljö.
Utvecklingsarbetet på skolan fokuserar på matematik, synligt lärande och bedömning


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Källgårdsvägen 1
 • Postadress: Vreta kloster skola
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 52 16
 • E-post: Vreta kloster skola norraskolomradet@linkoping.se
Grundskola, årskurs 4-6 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
73,3
Värdegrund
Medelvärde
75,2
Utveckling och lärande
Medelvärde
74,5
Elevinflytande
Medelvärde
66,4
Lokaler och mat
Medelvärde
62,6
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
80,0
Fritid
Medelvärde
86,1
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2016"
Grundskola, årskurs 2-3 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
78,4
Värdegrund
Medelvärde
83,7
Utveckling och lärande
Medelvärde
78,3
Elevinflytande
Medelvärde
71,1
Lokaler och mat
Medelvärde
82,1
Fritidshem
Medelvärde
89,6
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2016"
Ånestadsskolan
 • Område/stadsdel:  Vimanshäll
 • Profil/inriktning:  Handboll, Innebandy, Spetsutbildning
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurs:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 • Antal elever: 573
  Årskurs 1: 46
  Årskurs 2: 30
  Årskurs 3: 46
  Årskurs 4: 47
  Årskurs 5: 49
  Årskurs 6: 32
  Årskurs 7: 75
  Årskurs 8: 90
  Årskurs 9: 113
  Årskurs F: 45

Beskrivning

På Ånestadsskolan går cirka 600 elever. Personalen består av närmare 100 engagerade anställda - lärare, elevhälsopersonal, fritidspersonal, modersmålslärare, resurspedagoger och övriga. Tillsammans arbetar vi för att varje skoldag ska bli den bästa!

Vi är även en av Sveriges 25 skolor med nationell spetsutbildning och driver kommunens enda handbollsprofil. Spetsutbildningen i samhällskunskap och handbollsprofilen är utbildningar för elever i årskurs 7-9. Läs mer om dessa utbildningar på vår hemsida.

I vår verksamhet är eleven i centrum. Eleverna ska trivas och uppnå goda studieresultat! Genom ett aktivt trygghetsarbete och ett ständigt utvecklingsarbete med elevens kunskapsutveckling i centrum lyckas vi med detta.

Skolan har fullt utrustade klassrum för skolans alla ämnen. Under skoldagarna har eleverna möjlighet att besöka skolans uppehållsrum, Uppis, som är bemannat under hela dagen. Där erbjuds eleverna diverse aktiviteter som till exempel olika spel, lån av fotbollar, läsa tidningar och handlar fika.

På skolan finns ett fokusbibliotek som är bemannat av en utbildad bibliotekarie. Skolans elever har möjlighet att ta del av bibliotekets 12 000 böcker.

Ånestadsskolan erbjuder Öppen skola vilket innebär att skolan är öppen innan eller efter skoldagen några dagar i veckan för elever i årskurs 7-9. Eleverna har möjlighet att delta i läxläsning, matematikundervisning, fotbollsträning, idrott för tjejer eller tjejgrupp.

Under höstlov, sportlov och början av sommarlovet anordnas lovskola där skolans personal arbetar. På lovskolan kan eleverna förstärka sina kunskaper inom olika ämnesområden eller arbeta med pågående skolarbete. Vi erbjuder också simskola under loven med utbildad instruktör som arbetar på skolan


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Häggvägen 17A
 • Postadress: Ånestadsskolan
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 79 71
 • E-post: Ånestadsskolan sodraskolomradet@linkoping.se
Grundskola, årskurs 7-9 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
69,3
Värdegrund
Medelvärde
74,9
Utveckling och lärande
Medelvärde
69,0
Elevinflytande
Medelvärde
62,0
Lokaler och mat
Medelvärde
56,5
Fritidsgård
Medelvärde
83,3
Fritid
Medelvärde
77,3
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 7-9 2016"
Grundskola, årskurs 4-6 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
78,7
Värdegrund
Medelvärde
81,8
Utveckling och lärande
Medelvärde
79,2
Elevinflytande
Medelvärde
73,5
Lokaler och mat
Medelvärde
73,3
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
88,7
Fritid
Medelvärde
84,2
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2016"
Grundskola, årskurs 2-3 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
89,5
Värdegrund
Medelvärde
93,5
Utveckling och lärande
Medelvärde
89,2
Elevinflytande
Medelvärde
84,7
Lokaler och mat
Medelvärde
88,6
Fritidshem
Medelvärde
93,1
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2016"