61 av 61 träffar matchar dina val
Änggårdsskolan
  • Område/stadsdel:  Lambohov
  • Utförare:  Kommunal
  • Antal elever: 

Beskrivning

Änggårdsskolan ligger i bostadsområdet Lambohov, nära Linköpings universitet. Vi tar emot elever från förskoleklass upp till år 6 och har i dag ca 345 elever. På skolan finns fyra åldershomogena fritidshem för eleverna i år F-3 och ett öppet fritidshem för elever i år 4-6. Vi är stolta över att vara en skola som speglar Sverige av i dag, då vi har en mångfald av olika kulturer och språk. Cirka 30 % av eleverna har annat modersmål än svenska.

Vår personal är engagerad och arbetar för att möta varje barn utifrån sina förutsättningar och behov samt ge eleverna goda kunskaper till ett livslångt lärande.

Vi satsar på en hög lärartäthet. Det innebär att vi i år F-3 har två lärare/klass. I år 4-6 har vi ett team på minst tre lärare som samarbetar runt varje årskurs. Det innebär att varje elev på mellanstadiet möter färre antal vuxna vilket skapar en ökad trygghet.

På våra förmiddagsraster har vi varje dag organiserade rastlekar med pedagoger. Vi har också ett trygghetsteam som arbetar förebyggande för att eleverna ska känna sig trygga under hela skoldagen.

Vi har ett fokusbibliotek med utbildad bibliotekarie som samarbetar med våra lärare. Maten tillagas på skolan av egen kock.

För att skapa en trygg skola har vi valt att ha gemensamma aktiviteter över stadiegränserna. Pedagogerna använder sig av vår fina närmiljö som erbjuder vacker natur och en lugn miljö för våra elever.

Välkommen till oss!


kartan.linkoping.se
  • Besöksadress: Betesgatan 1
  • Postadress: Änggårdsskolan
    581 81 LINKÖPING
  • Telefon: 013-20 78 30
  • E-post: Änggårdsskolan vastraskolomradet@linkoping.se
Grundskola, årskurs 4-6 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
72,7
Värdegrund
Medelvärde
73,5
Utveckling och lärande
Medelvärde
75,4
Elevinflytande
Medelvärde
64,9
Lokaler och mat
Medelvärde
61,4
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
60,3
Fritid
Medelvärde
84,7
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2016"
Grundskola, årskurs 2-3 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
76,1
Värdegrund
Medelvärde
79,4
Utveckling och lärande
Medelvärde
78,4
Elevinflytande
Medelvärde
66,7
Lokaler och mat
Medelvärde
71,9
Fritidshem
Medelvärde
84,8
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2016"