62 av 62 träffar matchar dina val
Ånestadsskolan
 • Område/stadsdel:  Vimanshäll
 • Profil/inriktning:  Handboll, Innebandy, Spetsutbildning
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurs:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 • Antal elever: 536
  Årskurs 1: 41
  Årskurs 2: 48
  Årskurs 3: 31
  Årskurs 4: 45
  Årskurs 5: 48
  Årskurs 6: 48
  Årskurs 7: 63
  Årskurs 8: 73
  Årskurs 9: 91
  Årskurs F: 48

Beskrivning

På Ånestadsskolan går cirka 600 elever. Personalen består av närmare 100 engagerade anställda - lärare, elevhälsopersonal, fritidspersonal, modersmålslärare, resurspedagoger och övriga. Tillsammans arbetar vi för att varje skoldag ska bli den bästa!

Vi är även en av Sveriges 25 skolor med nationell spetsutbildning och driver kommunens enda handbollsprofil. Spetsutbildningen i samhällskunskap och handbollsprofilen är utbildningar för elever i årskurs 7-9. Läs mer om dessa utbildningar på vår hemsida.

I vår verksamhet är eleven i centrum. Eleverna ska trivas och uppnå goda studieresultat! Genom ett aktivt trygghetsarbete och ett ständigt utvecklingsarbete med elevens kunskapsutveckling i centrum lyckas vi med detta.

Skolan har fullt utrustade klassrum för skolans alla ämnen. Under skoldagarna har eleverna möjlighet att besöka skolans uppehållsrum, Uppis, som är bemannat under hela dagen. Där erbjuds eleverna diverse aktiviteter som till exempel olika spel, lån av fotbollar, läsa tidningar och handlar fika.

På skolan finns ett fokusbibliotek som är bemannat av en utbildad bibliotekarie. Skolans elever har möjlighet att ta del av bibliotekets 12 000 böcker.

Ånestadsskolan erbjuder Öppen skola vilket innebär att skolan är öppen innan eller efter skoldagen några dagar i veckan för elever i årskurs 7-9. Eleverna har möjlighet att delta i läxläsning, matematikundervisning, fotbollsträning, idrott för tjejer eller tjejgrupp.

Under höstlov, sportlov och början av sommarlovet anordnas lovskola där skolans personal arbetar. På lovskolan kan eleverna förstärka sina kunskaper inom olika ämnesområden eller arbeta med pågående skolarbete. Vi erbjuder också simskola under loven med utbildad instruktör som arbetar på skolan


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Häggvägen 17A
 • Postadress: Ånestadsskolan
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 79 71
 • E-post: Ånestadsskolan sodraskolomradet@linkoping.se
 • Webbplats: Ånestadsskolan 
 • Rektor: Carolina Andersson
 • Telefon:
  013-20 70 33
 • Rektor biträdande: Therese Lennartsson
Grundskola, årskurs 7-9 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
69,3
Värdegrund
Medelvärde
74,9
Utveckling och lärande
Medelvärde
69,0
Elevinflytande
Medelvärde
62,0
Lokaler och mat
Medelvärde
56,5
Fritidsgård
Medelvärde
83,3
Fritid
Medelvärde
77,3
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 7-9 2016"
Grundskola, årskurs 4-6 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
78,7
Värdegrund
Medelvärde
81,8
Utveckling och lärande
Medelvärde
79,2
Elevinflytande
Medelvärde
73,5
Lokaler och mat
Medelvärde
73,3
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
88,7
Fritid
Medelvärde
84,2
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2016"
Grundskola, årskurs 2-3 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
89,5
Värdegrund
Medelvärde
93,5
Utveckling och lärande
Medelvärde
89,2
Elevinflytande
Medelvärde
84,7
Lokaler och mat
Medelvärde
88,6
Fritidshem
Medelvärde
93,1
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2016"
Änggårdsskolan
 • Område/stadsdel:  Lambohov
 • Utförare:  Kommunal
 • Antal elever: 

Beskrivning

Änggårdsskolan ligger i bostadsområdet Lambohov, nära Linköpings universitet. Vi tar emot elever från förskoleklass upp till år 6 och har i dag ca 345 elever. På skolan finns fyra åldershomogena fritidshem för eleverna i år F-3 och ett öppet fritidshem för elever i år 4-6. Vi är stolta över att vara en skola som speglar Sverige av i dag, då vi har en mångfald av olika kulturer och språk. Cirka 30 % av eleverna har annat modersmål än svenska.

Vår personal är engagerad och arbetar för att möta varje barn utifrån sina förutsättningar och behov samt ge eleverna goda kunskaper till ett livslångt lärande.

Vi satsar på en hög lärartäthet. Det innebär att vi i år F-3 har två lärare/klass. I år 4-6 har vi ett team på minst tre lärare som samarbetar runt varje årskurs. Det innebär att varje elev på mellanstadiet möter färre antal vuxna vilket skapar en ökad trygghet.

På våra förmiddagsraster har vi varje dag organiserade rastlekar med pedagoger. Vi har också ett trygghetsteam som arbetar förebyggande för att eleverna ska känna sig trygga under hela skoldagen.

Vi har ett fokusbibliotek med utbildad bibliotekarie som samarbetar med våra lärare. Maten tillagas på skolan av egen kock.

För att skapa en trygg skola har vi valt att ha gemensamma aktiviteter över stadiegränserna. Pedagogerna använder sig av vår fina närmiljö som erbjuder vacker natur och en lugn miljö för våra elever.

Välkommen till oss!


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Betesgatan 1
 • Postadress: Änggårdsskolan
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 78 30
 • E-post: Änggårdsskolan vastraskolomradet@linkoping.se
Grundskola, årskurs 4-6 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
72,7
Värdegrund
Medelvärde
73,5
Utveckling och lärande
Medelvärde
75,4
Elevinflytande
Medelvärde
64,9
Lokaler och mat
Medelvärde
61,4
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
60,3
Fritid
Medelvärde
84,7
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2016"
Grundskola, årskurs 2-3 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
76,1
Värdegrund
Medelvärde
79,4
Utveckling och lärande
Medelvärde
78,4
Elevinflytande
Medelvärde
66,7
Lokaler och mat
Medelvärde
71,9
Fritidshem
Medelvärde
84,8
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2016"