61 av 61 träffar matchar dina val
Änggårdsskolan
  • Område/stadsdel:  Lambohov
  • Utförare:  Kommunal
  • Antal elever: 

Beskrivning

PÅ ÄNGGÅRD LÄR MAN SIG MYCKET

Vi är speciellt stolta över att det går bra för våra elever på högstadiet. Förra året t ex nådde alla elever i årskurs 6 kunskapsmålen i svenska. Deras baskunskaper är goda! All personal i skolan har fokus på att jobba språk- och kunskapsutvecklande. Man ser språkutveckling i alla skolans ämnen och i alla verksamheter. Vårt fokus är högre måluppfyllelse. Vi har utbildade speciallärare med stor erfarenhet och ett nära samarbete mellan all personal för att tidigt upptäcka barnens behov. Skolan har ett modernt bibliotek och en egen fackutbildad bibliotekarie.

Nylagad, god mat och fräscht grönsaksbord från vår egen lunchrestaurang ger god hälsa och energi att lära nytt.

Skolan har fyra fritidsavdelningar, där många av pedagogerna arbetar under hela skoldagen. Igenkänning och kunskap om barnen skapar trygghet. Barnen utvecklar nära relationer till andra vuxna än föräldrarna. Söker du stabilitet, kompetens och goda resultat är Änggårdsskolan ett klokt val.

Föräldrar uppskattar vår kompetenta och engagerade personal. De märker att vi trivs med både barnen och varandra. Vi har låg personalomsättning, vill ha ordning och reda och ställer tydliga krav på oss själva och eleverna. Uppskattade traditioner ger god sammanhållning och skapar en trivsam stämning.
Hänvisningsskola för år 7-9 är Berzeliusskolan.

Välkommen till oss!

"På Änggård tar man hand om varandra och det finns en kamratskap som också sträcker sig mellan årskurserna." (Martin Rudberg, förälder)

"Vid Änggårdsskolan ger rektorn, personal och elever uttryck för en god trygghet och trivsel." (Skolinspektionen 2011


kartan.linkoping.se
  • Besöksadress: Betesgatan 1
  • Postadress: Änggårdsskolan
    581 81 LINKÖPING
  • Telefon: 013-20 78 30
  • E-post: Änggårdsskolan
Grundskola, årskurs 4-6 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
72,7
Värdegrund
Medelvärde
73,5
Utveckling och lärande
Medelvärde
75,4
Elevinflytande
Medelvärde
64,9
Lokaler och mat
Medelvärde
61,4
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
60,3
Fritid
Medelvärde
84,7
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2016"
Grundskola, årskurs 2-3 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
76,1
Värdegrund
Medelvärde
79,4
Utveckling och lärande
Medelvärde
78,4
Elevinflytande
Medelvärde
66,7
Lokaler och mat
Medelvärde
71,9
Fritidshem
Medelvärde
84,8
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2016"