186 av 186 träffar matchar dina val
Förskolan Växthuset
 • Område/stadsdel:  Innerstaden
 • Utförare:  Fristående
 • Antal barn: 27
 • Avdelningar: Gullvivan, Blåklockan

Beskrivning

Växthuset är ett föräldrakooperativ där man som förälder ger lite och får mycket igen. Vi har hög personaltäthet och en egen kock som lagar näringsriktig mat. Våra lokaler finns i ett vackert hus med Trädgårdsföreningen bakom knuten.

Vår verksamhets grundpelare är att se varje enskilt barn som kompetent och vår miljö bygger på barnens intresse och behov.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Klostergatan 62A
 • Postadress: Klostergatan 62
  582 23 LINKÖPING
 • Telefon: 013-10 48 47
 • E-post: Förskolan Växthuset forestandare.vaxthuset@gmail.com
Förskola 2-5åringar 2017
Helhetsomdöme
Medelvärde
78,6
Lärande och utveckling
Medelvärde
74,7
Trygghet och trivsel
Medelvärde
85,0
Se hela undersökningen "Förskola 2-5åringar 2017"
Förskolan Ådalagatan 2/ 14
 • Område/stadsdel:  Innerstaden
 • Utförare:  Kommunal
 • Antal barn: 57
 • Avdelningar: Diamanten, Pärlan, Smaragden

Beskrivning

Välkommen till förskolan Skattkistan, här finns 3 avdelningar.
Pärlan tel. 013-263651
Diamanten 013-263652
Smaragden 013-208795


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Ådalagatan 2B
 • Postadress: Förskolan Ådalagatan 2
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-26 36 51
 • E-post: Förskolan Ådalagatan 2/ 14 ostraskolomradet@linkoping.se
Förskolan Älgvägen 14
 • Område/stadsdel:  Vimanshäll
 • Utförare:  Kommunal
 • Antal barn: 40
 • Avdelningar: Bubblan, Pärlan

Beskrivning

Välkommen till Linköpings kommunala förskolor.
Oavsett ålder, intresse, färdigheter och behov är ditt barn alltid välkommet hos oss. Vi dokumenterar, utvecklar, följer en tydlig läroplan och har lång erfarenhet att dela med oss av. Det självklara valet!

Omtanke som känns
Kompetens som når fram
Engagemang som syns
Erfarenhet som märks


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Älgvägen 14
 • Postadress: Förskolan Älgvägen 14
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 84 25
 • E-post: Förskolan Älgvägen 14 sodraskolomradet@linkoping.se
Förskola 2-5åringar 2017
Helhetsomdöme
Medelvärde
74,8
Lärande och utveckling
Medelvärde
73,1
Trygghet och trivsel
Medelvärde
77,7
Se hela undersökningen "Förskola 2-5åringar 2017"
Förskolan Ängeln
 • Område/stadsdel:  Östra Valla / T1
 • Utförare:  Fristående
 • Antal barn: 21
 • Avdelningar: Vingen, Fjädern

Beskrivning

Hej och välkommen till förskolan Ängeln. En förskola som drivs av Svenska kyrkan.

Här hittar du 20 barn som tas om hand av 5 pedagoger som möter barnen med stor kompetens och mycket omtanke. Barngruppen är uppdelad i två grupper. De yngsta går på Fjädern och de äldsta på Vingen

Förskolans arbetssätt är projektorienterat och som ett led i att stärka barnens självkänsla och lärande dokumenteras verksamheten kontinuerligt.

För mer och utförlig information välkommen in på vår hemsida.
https://www.svenskakyrkan.se/linkoping/angeln


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Drabantgatan 37
 • Postadress: Drabantgatan 37, Box 2037
  580 02 LINKÖPING
 • Telefon: 013-26 26 34
 • E-post: Förskolan Ängeln pia.stromqvist@svenskakyrkan.se
Förskola 2-5åringar 2017
Helhetsomdöme
Medelvärde
89,5
Lärande och utveckling
Medelvärde
89,8
Trygghet och trivsel
Medelvärde
88,9
Se hela undersökningen "Förskola 2-5åringar 2017"
Förskolan Änglastämman
 • Inriktning:  Musikpedagogik
 • Område/stadsdel:  Innerstaden
 • Utförare:  Fristående
 • Antal barn: 26
 • Avdelningar: Änglastämman

Beskrivning

Vår förskola har en musikprofil som genomsyrar verksamheten genom sång, rytmik, rörelse och olika musikupplevelser som stärker barnens lärande och utveckling.

Genom ett aktivt lärande utifrån barnens intresse och behov får barnen ta del av ett varierat innehåll inom olika lärområden. Vi lägger stor vikt vid att alla barn ska känna sig trygga och sedda.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Linnégatan 2B
 • Postadress: Linnégatan 2B
  582 25 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 50 49
 • E-post: Förskolan Änglastämman forskolechef@anglastamman.se
Förskola 2-5åringar 2017
Helhetsomdöme
Medelvärde
92,5
Lärande och utveckling
Medelvärde
89,7
Trygghet och trivsel
Medelvärde
97,1
Se hela undersökningen "Förskola 2-5åringar 2017"
Förskolan Överstegatan 11
 • Område/stadsdel:  Östra Valla / T1
 • Utförare:  Kommunal
 • Antal barn: 21
 • Avdelningar: Älvan

Beskrivning

Välkommen till Linköpings kommunala förskolor.
Oavsett ålder, intresse, färdigheter och behov är ditt barn alltid välkommet hos oss. Vi dokumenterar, utvecklar, följer en tydlig läroplan och har lång erfarenhet att dela med oss av. Det självklara valet!

Omtanke som känns
Kompetens som når fram
Engagemang som syns
Erfarenhet som märks


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Överstegatan 11
 • Postadress: Förskolan Överstegatan 11
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 87 21
 • E-post: Förskolan Överstegatan 11 vastraskolomradet@linkoping.se
Förskola 2-5åringar 2017
Helhetsomdöme
Medelvärde
71,4
Lärande och utveckling
Medelvärde
67,9
Trygghet och trivsel
Medelvärde
77,3
Se hela undersökningen "Förskola 2-5åringar 2017"