185 av 185 träffar matchar dina val
Förskolan Himlaliv
 • Område/stadsdel:  Johannelund
 • Utförare:  Fristående
 • Antal barn: 35
 • Avdelningar: Solen, Molnet, Stjärnan

Beskrivning

Hej och välkommen till förskolan Himlaliv. En förskola som drivs av Svenska kyrkan.

Här hittar du 35 barn som tas om hand av 9 pedagoger som möter barnen med stor kompetens och mycket omtanke. Barngruppen är uppdelad på tre avdelningar, de yngsta barnen på Stjärnan, mellanavdelningen heter Solen och de äldsta går på Molnet

Förskolans arbetssätt är projektorienterat och som ett led i att stärka barnens självkänsla och lärande dokumenteras verksamheten kontinuerligt.

För mer och utförlig information välkommen in på vår hemsida:
https://www.svenskakyrkan.se/linkoping/himlaliv


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Vivelvägen 8
 • Postadress: Vivelvägen 8
  587 29 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 51 45
 • E-post: Förskolan Himlaliv pia.stromqvist@svenskakyrkan.se
Förskola 2-5åringar 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
91,5
Lärande och utveckling
Medelvärde
90,1
Trygghet och trivsel
Medelvärde
93,9
Se hela undersökningen "Förskola 2-5åringar 2016"
Förskolan Himnavägen 149
 • Område/stadsdel:  Linghem
 • Utförare:  Kommunal
 • Antal barn: 95
 • Avdelningar: Mullvaden, Nallen, Humlan, Igelkotten, Ankan

Beskrivning

Välkommen till Linköpings kommunala förskolor.
Oavsett ålder, intresse, färdigheter och behov är ditt barn alltid välkommet hos oss. Vi dokumenterar, utvecklar, följer en tydlig läroplan och har lång erfarenhet att dela med oss av. Det självklara valet!

Omtanke som känns
Kompetens som når fram
Engagemang som syns
Erfarenhet som märksLinghem


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Himnavägen 149
 • Postadress: Förskolan Himnavägen 149
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 57 51
 • E-post: Förskolan Himnavägen 149 ostraskolomradet@linkoping.se
Förskola 2-5åringar 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
86,9
Lärande och utveckling
Medelvärde
85,1
Trygghet och trivsel
Medelvärde
89,9
Se hela undersökningen "Förskola 2-5åringar 2016"
Förskolan Hjälmsätersgatan 8C
 • Område/stadsdel:  Gottfridsberg
 • Utförare:  Kommunal
 • Antal barn: 59
 • Avdelningar: Katthult, Villekulla, Bullerbyn, Saltkråkan

Beskrivning

Välkommen till Linköpings kommunala förskolor.
Oavsett ålder, intresse, färdigheter och behov är ditt barn alltid välkommet hos oss. Vi dokumenterar, utvecklar, följer en tydlig läroplan och har lång erfarenhet att dela med oss av. Det självklara valet!

Omtanke som känns
Kompetens som når fram
Engagemang som syns
Erfarenhet som märks


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Hjälmsätersgatan 8C
 • Postadress: Förskolan Hjälmsätersgatan 8C
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 84 96
 • E-post: Förskolan Hjälmsätersgatan 8C vastraskolomradet@linkoping.se
Förskolan Humlan
 • Område/stadsdel:  Malmslätt
 • Utförare:  Fristående
 • Antal barn: 25
 • Avdelningar: Stora Humlan, Lilla Humlan

Beskrivning

Välkommen till oss på Förskolan Humlan!
Vår förskola ligger i ett lugnt villaområde i Tokarp, Malmslätt med närhet till skog och natur. Gå gärna in och läs mer om oss på vår blogg forskolanhumlan.wordpress.com


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Fårullsvägen 51
 • Postadress: Fårullsvägen 51
  586 66 LINKÖPING
 • Telefon: 013-29 84 30
 • E-post: Förskolan Humlan koop.humlan@telia.com
Förskola 2-5åringar 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
90,3
Lärande och utveckling
Medelvärde
90,5
Trygghet och trivsel
Medelvärde
89,9
Se hela undersökningen "Förskola 2-5åringar 2016"
Förskolan Häggvägen 17
 • Område/stadsdel:  Vimanshäll
 • Utförare:  Kommunal
 • Antal barn: 44
 • Avdelningar: Stora avd, Lilla avd

Beskrivning

Välkommen till Linköpings kommunala förskolor.
Oavsett ålder, intresse, färdigheter och behov är ditt barn alltid välkommet hos oss. Vi dokumenterar, utvecklar, följer en tydlig läroplan och har lång erfarenhet att dela med oss av. Det självklara valet!

Omtanke som känns
Kompetens som når fram
Engagemang som syns
Erfarenhet som märks


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Häggvägen 17a
 • Postadress: Förskolan Häggvägen 17
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 88 07
 • E-post: Förskolan Häggvägen 17 sodraskolomradet@linkoping.se
Förskola 2-5åringar 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
81,7
Lärande och utveckling
Medelvärde
78,5
Trygghet och trivsel
Medelvärde
87,0
Se hela undersökningen "Förskola 2-5åringar 2016"
Förskolan Hästhagsvägen 8
 • Område/stadsdel:  Ekängen
 • Utförare:  Kommunal
 • Antal barn: 55
 • Avdelningar: Blå bas, Grön bas, Röd bas

Beskrivning

Välkommen till Förskolor Ekängen!
Oavsett ålder, intresse, färdigheter och behov är ditt barn alltid välkommet hos oss.

På alla våra förskolor arbetar vi projektinriktat utifrån barnens intresse och styrdokument. Vi tror på det kompetenta barnet. Pedagogerna är närvarande, vi undersöker och lär tillsammans med barnen. Fokus ligger på lärprocessen och ett lustfyllt lärande, inte på resultatet. Vi värnar om barnens integritet och trygghet och är lyhörda för vad barnen säger och känner.
Alla förskolor är Grön Flagg-certifierade och arbetar för att barnen ska få uppleva sin närmiljö - sjön, skogen och våra inspirerande gårdar.
Förskolor Ekängen - Vi gör skillnad!


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Hästhagsvägen 8
 • Postadress: Förskolan Hästhagsvägen 8
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-26 34 85
 • E-post: Förskolan Hästhagsvägen 8 ostraskolomradet@linkoping.se
Förskola 2-5åringar 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
89,1
Lärande och utveckling
Medelvärde
90,1
Trygghet och trivsel
Medelvärde
87,4
Se hela undersökningen "Förskola 2-5åringar 2016"
Förskolan Höstvindsvägen 46
 • Område/stadsdel:  Tallboda
 • Utförare:  Kommunal
 • Antal barn: 32
 • Avdelningar: Röd, Blå

Beskrivning

Välkommen till Linköpings kommunala förskolor.
Oavsett ålder, intresse, färdigheter och behov är ditt barn alltid välkommet hos oss. Vi dokumenterar, utvecklar, följer en tydlig läroplan och har lång erfarenhet att dela med oss av. Det självklara valet!

Omtanke som känns
Kompetens som når fram
Engagemang som syns
Erfarenhet som märks


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Höstvindsvägen 46
 • Postadress: Förskolan Höstvindsvägen 46
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 87 02
 • E-post: Förskolan Höstvindsvägen 46 ostraskolomradet@linkoping.se
Förskola 2-5åringar 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
83,8
Lärande och utveckling
Medelvärde
84,0
Trygghet och trivsel
Medelvärde
83,3
Se hela undersökningen "Förskola 2-5åringar 2016"
Förskolan Juvelen
 • Inriktning:  Naturvetenskap och teknik
 • Område/stadsdel:  Ullstämma
 • Utförare:  Fristående
 • Antal barn: 79
 • Avdelningar: Kristallen, Diamanten, Safiren, Rubinen

Beskrivning

Juvelen finns i Ullstämma och är en förskola med NTA-inriktning. Under hösten arbetar vi med projekt Maten - var kommer den ifrån och var tar den vägen? Varmt välkomna att höra av er vid platsintresse.

Förskolechef Veronica Möller: 013-327 26 17


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Flöjtgatan 2
 • Postadress: Haga Utbildning Box 1144
  581 11 LINKÖPING
 • Telefon: 013-327 26 17
 • E-post: Förskolan Juvelen plats@hagautbildning.se
Förskola 2-5åringar 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
83,6
Lärande och utveckling
Medelvärde
81,5
Trygghet och trivsel
Medelvärde
87,1
Se hela undersökningen "Förskola 2-5åringar 2016"
Förskolan Järnåldersgatan 27
 • Område/stadsdel:  Ullstämma
 • Utförare:  Kommunal
 • Antal barn: 49
 • Avdelningar: Svampen, Träklon, Kotten

Beskrivning

Förskolan Järnåldersgatan 27
Ett medvetet val.
Att välja förskola för ditt barn är ett viktigt beslut. Det handlar om att din son/dotter trivs, utvecklas och mår bra under sin förskoletid.

Vi på Blästad och Fredriksbergs förskolor är medvetna om att alla barn har olika kompetenser, kunskaper, färdigheter och har olika intressen och behov. Hos oss växer ditt barn i sin egen takt. Vår viktigaste uppgift som pedagoger är att stimulera, motivera och vägleda barnen i deras medfödda nyfikenhet i jakten på kunskap och utveckling. Vi stimulerar barnet till kunskap genom trygghet, respekt, engagemang och glädje.
Förskolan har skogen alldeles inpå knuten.
På vår förskola är leken viktig. Vi försöker anpassa miljön utifrån barnens behov och intresse. Vi vill ha en förskola som stimulerar till lek och lärande.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Järnåldersgatan 27
 • Postadress: Förskolan Järnåldersgatan 27
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 89 13
 • E-post: Förskolan Järnåldersgatan 27 forskolablastadfredriksberg@linkoping.se
Förskola 2-5åringar 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
84,1
Lärande och utveckling
Medelvärde
81,2
Trygghet och trivsel
Medelvärde
88,9
Se hela undersökningen "Förskola 2-5åringar 2016"
Förskolan Kefas
 • Område/stadsdel:  Lambohov
 • Utförare:  Fristående
 • Antal barn: 25
 • Avdelningar: Kefas

Beskrivning

Förskolan Kefas ligger i Lambohov med underbar natur precis inpå knuten och en stor gård som stimulerar till härlig utelek.

Vår målsättning bygger på den kristna värdegrunden, vi arbetar utifrån läroplan för förskolan och följer kommunens riktlinjer.

Vi har eget kök med hemlagad, god och näringsrik kost.

Vi har ljusa och rymliga lokaler där vi har möjlighet att samla barnen i mindre grupper. Vi försöker tillhandahålla en miljö där barnen känner nyfikenhet, lust att skapa, upptäcka och utforska på egna villkor.

Hemsida: www.fvbu.se


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Vårbruksgatan 4
 • Postadress: Vårbruksgatan 4
  583 32 LINKÖPING
 • Telefon: 013-21 23 17
 • E-post: Förskolan Kefas kefas@fvbu.se