73 av 73 träffar matchar dina val
 • Målgrupp:  Anhörig
 • Verksamhet:  Anhörigstöd, Mötesplats
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Anhörigcenter stödjer och stärker dig som av olika anledningar har behov av stöd i din roll som anhörig. Hos verksamheten kan du till exempel dricka en kopp kaffe och få en pratstund, vila, träffa andra i liknande situation och delta i aktiviteter.

Verksamheten vänder sig till dig som är anhörig, oavsett ålder, som ger stöd till någon anhörig i alla åldrar och med olika funktionsnedsättningar. Verksamheten vänder sig även till dig som nyligen gett stöd åt en anhörig.

På anhörigcenter erbjuds stöd på många olika sätt; samtalsgrupper, enskilda stödsamtal, föreläsningar, gemenskap och samvaro med andra. Här arbetar bland annat socionomer med lång yrkeserfarenhet inom liknande verksamheter. 


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: |Brigadgatan 14 A
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Anhörigcenter
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-26 31 95, 013-26 31 57
 • E-post: Anhörigcenter anhorigcenter@linkoping.se
 • Webbplats: Anhörigcenter 
 • Öppettider: Du träffar oss säkrast mellan kl 10.00-15.00 men ring gärna innan.;
 • Telefontider: Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 9.00–10.00 samt onsdagar kl. 13.00–14.00.| | Övrig tid kan det vara svårt att nå oss men om du lämnar meddelande med namn och telefonnummer så hör vi av oss så snart vi kan.
 • Målgrupp:  Anhörig, Missbruk
 • Verksamhet:  Anhörigstöd
 • Utförare: Linköpings Stadsmission

Beskrivning

Verksamheten vänder sig till dig som är över 18 år och anhörig till en person med missbruksproblem. Verksamheten erbjuder ett gruppinriktat stöd, vilket innebär återkommande träffar i grupp. Om du har behov av enskilda samtal kan även det erbjudas.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Hamngatan 23
 • Postadress: Linköpings Stadsmission
  Anhörigstöd
  Ågatan 3
  582 22 Linköping
 • Telefon: 013-20 38 66
 • E-post: Anhörigstöd (Linköpings stadsmission) info@linkopingsstadsmission.se
Nätverkslaget
 • Målgrupp:  Anhörig, Missbruk, Ungdom, Vuxen
 • Utförare: Linköpings kommun

Beskrivning

Nätverkslaget Linköping genomför nätverksmöten på uppdrag av dig tillsammans den socialarbetare som du har kontakt med. Nätverksmöte innebär att man samlar viktiga personer som finns i ditt liv för att prata om exempelvis din livssituation kan förändras, eller tydliggöra vilket stöd som kan vara bra för dig. Nätverkslaget tar ansvar för nätverksmötet, med förberedelser, genomförande och efterarbete.

Nätverksledarna är i grunden socialarbetare. Nätverkslaget utgörs av nätverksledare som alla är utbildade i nätverksarbete.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Emriks gata 36
 • Postadress: Nätverkslaget Linköping
  Box 356
  581 03 Linköping
 • Telefon: 013-20 72 08
 • E-post: Nätverkslaget natverkslaget@linkoping.se
 • Målgrupp:  Anhörig
 • Verksamhet:  Anhörigstöd
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Verksamheten vänder sig till dig med en närstående som har någon form av minnessjukdom. Personalen i verksamheten är sjuksköterskor med gedigen yrkeserfarenhet inom demensområdet. Stödteamet för demenssjuka ger information och personligt stöd på olika sätt, bland annat genom att hitta lämpligt praktiskt stöd i vardagen, samtal och gruppverksamheter. 


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: |Hertig Karlsgatan 2
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Personligt ombud
  581 81 Linköping
 • Telefon: 013-26 30 04
 • E-post: Personligt ombud personliga.ombud@linkoping.se
 • Målgrupp:  Vuxen, Våldsutsatt, Våldsutövare
 • Verksamhet:  Familjestöd, Mottagning
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Verksamheten vänder sig till dig som använt våld i en nära relation eller är utsatt. Mansmottagningen tar emot män som fyllt 18 år men kan också hjälpa till att förmedla kontakter för yngre.

Du behöver inte vara ensam med dina tankar om att ha gjort illa, vad du skulle gjort i stället eller vad du kan och ska göra nu. Och du skall inte behöva använda våld mer. Alla kontakter inleds med individuella samtal, vilka kan övergå till ett gruppinriktat stöd om motivation och behov finns.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: |Ågatan 31
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Mansmottagningen
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 52 10
 • E-post: Mansmottagningen mot våld vnr@linkoping.se
 • Målgrupp:  Vuxen, Våldsutsatt, Våldsutövare
 • Verksamhet:  Familjestöd, Mottagning
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Verksamheten erbjuder stöd för dig som är utsatt för våld i nära relation. Den vänder sig både till män och kvinnor, över 18 år, och som lever i en relation där partnern använder eller har använt våld. Verksamheten erbjuder stöd för att du ska kunna bryta din isolering och möjliggöra en förändring.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: |Ågatan 31
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Våld i nära relationer
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013- 20 52 10
 • E-post: Våld i nära relationer vnr@linkoping.se
 • Målgrupp:  Barn, Ungdom, Våldsutsatt, Våldsutövare
 • Verksamhet:  Familjestöd, Barngrupp
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Våld i nära relationers barn- och ungdomsverksamhet finns för dig som är barn eller ungdom och har upplevt våld i din familj. Hos oss kan du berätta om och bearbeta dina upplevelser i en trygg miljö. Vi hjälper dig att förstå dina egna reaktioner. Vi har lång yrkeserfarenhet och arbetar under tystnadsplikt. Det kostar inget för dig att vara med i vår verksamhet.


kartan.linkoping.se
 • Målgrupp:  Missbruk, Psykisk ohälsa, Vuxen
 • Verksamhet:  Boendestöd
 • Utförare:  Active omsorg och skola AB

Beskrivning

Verksamheten vänder sig till dig som är över 18 år och har missbruks- eller beroendeproblem, och/eller psykosocial problematik. 

Verksamheten erbjuder stöd i boendet samt personligt stöd. Målsättningen är att du ska klara av ett självständigt liv med ordnat boende. Du ska också klara av en vardag med meningsfullt innehåll, till exempel arbete eller utbildning.

Verksamheten erbjuder:

 • Praktiskt boendestöd
 • Motivationsarbete
 • Enskilda stödsamtal
 • Stöd till utveckling och förändring
 • Stöd att komma igång i aktiviteter
 • Nätverksarbete
 • Hjälp med ekonomisk planering

Personalen har kunskap inom missbruks- och beroendeområdet. Personalen har minst eftergymnasial vidareutbildning inom missbruksområdet, till exempel handlingsassistentutbildning. I verksamheten finns minst en årsarbetare med socionomutbildning eller annan likvärdig högskoleutbildning. 


kartan.linkoping.se
 • Målgrupp:  Missbruk, Psykisk ohälsa
 • Verksamhet:  Boendestöd
 • Utförare: Origo vård och omsorg

Beskrivning

Verksamheten vänder sig till dig som är över 18 år och har missbruks- eller beroendeproblem, och/eller psykosocial problematik. Verksamheten erbjuder stöd i boendet samt personligt stöd. Målsättningen är att du ska klara av ett självständigt liv med ordnat boende. Du ska också klara av en vardag med meningsfullt innehåll, till exempel arbete eller utbildning.


kartan.linkoping.se
Boendestöd (Roger Klaar rehabilitering)
 • Målgrupp:  Missbruk, Psykisk ohälsa
 • Verksamhet:  Boendestöd
 • Utförare: Roger Klaar Rehabilitering

Beskrivning

Verksamheten vänder sig till dig som är över 18 år och har missbruks- eller beroendeproblem, och/eller psykosocial problematik. Verksamheten erbjuder stöd i boendet samt personligt stöd. Målsättningen är att du ska klara av ett självständigt liv med ordnat boende. Du ska också klara av en vardag med meningsfullt innehåll, till exempel arbete eller utbildning.


kartan.linkoping.se