62 av 62 träffar matchar dina val
 • Målgrupp:  Anhörig
 • Verksamhet:  Anhörigstöd, Mötesplats
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Anhörigcenter stödjer och stärker dig som av olika anledningar har behov av stöd i din roll som anhörig. Hos verksamheten kan du till exempel dricka en kopp kaffe och få en pratstund, vila, träffa andra i liknande situation och delta i aktiviteter.

Verksamheten vänder sig till dig som är anhörig, oavsett ålder, som ger stöd till någon anhörig i alla åldrar och med olika funktionsnedsättningar. Verksamheten vänder sig även till dig som nyligen gett stöd åt en anhörig.

På anhörigcenter erbjuds stöd på många olika sätt; samtalsgrupper, enskilda stödsamtal, föreläsningar, gemenskap och samvaro med andra. Här arbetar bland annat socionomer med lång yrkeserfarenhet inom liknande verksamheter. 


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Brigadgatan 14 A
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Anhörigcenter
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-26 31 95, 013-26 31 57
 • E-post: Anhörigcenter anhorigcenter@linkoping.se
 • Webbplats: Anhörigcenter 
 • Öppettider: Du träffar oss säkrast mellan kl 10.00-15.00 men ring gärna innan.;
 • Telefontider: Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 9.00–10.00 samt onsdagar kl. 13.00–14.00.| | Övrig tid kan det vara svårt att nå oss men om du lämnar meddelande med namn och telefonnummer så hör vi av oss så snart vi kan.
Nätverkslaget
 • Målgrupp:  Anhörig, Missbruk, Ungdom, Vuxen
 • Utförare: Linköpings kommun

Beskrivning

Nätverkslaget Linköping genomför nätverksmöten på uppdrag av dig tillsammans den socialarbetare som du har kontakt med. Nätverksmöte innebär att man samlar viktiga personer som finns i ditt liv för att prata om exempelvis din livssituation kan förändras, eller tydliggöra vilket stöd som kan vara bra för dig. Nätverkslaget tar ansvar för nätverksmötet, med förberedelser, genomförande och efterarbete.

Nätverksledarna är i grunden socialarbetare. Nätverkslaget utgörs av nätverksledare som alla är utbildade i nätverksarbete.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Emriks gata 36
 • Postadress: Nätverkslaget Linköping
  Box 356
  581 03 Linköping
 • Telefon: 013-20 72 08
 • E-post: Nätverkslaget natverkslaget@linkoping.se
 • Målgrupp:  Anhörig
 • Verksamhet:  Anhörigstöd
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Verksamheten vänder sig till dig med en närstående som har någon form av minnessjukdom. Personalen i verksamheten är sjuksköterskor med gedigen yrkeserfarenhet inom demensområdet. Stödteamet för demenssjuka ger information och personligt stöd på olika sätt, bland annat genom att hitta lämpligt praktiskt stöd i vardagen, samtal och gruppverksamheter. 


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Hertig Karlsgatan 2
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Personligt ombud
  581 81 Linköping
 • Telefon: 013-26 30 04
 • E-post: Personligt ombud personliga.ombud@linkoping.se
 • Målgrupp:  Vuxen, Våldsutsatt, Våldsutövare
 • Verksamhet:  Familjestöd, Mottagning
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Verksamheten vänder sig till dig som använt våld i en nära relation eller är utsatt. Mansmottagningen tar emot män som fyllt 18 år men kan också hjälpa till att förmedla kontakter för yngre.

Du behöver inte vara ensam med dina tankar om att ha gjort illa, vad du skulle gjort i stället eller vad du kan och ska göra nu. Och du skall inte behöva använda våld mer. Alla kontakter inleds med individuella samtal, vilka kan övergå till ett gruppinriktat stöd om motivation och behov finns.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Ågatan 31
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Mansmottagningen
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 52 10
 • E-post: Mansmottagningen mot våld vnr@linkoping.se
 • Målgrupp:  Vuxen, Våldsutsatt, Våldsutövare
 • Verksamhet:  Familjestöd, Mottagning
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Verksamheten erbjuder stöd för dig som är utsatt för våld i nära relation. Den vänder sig både till män och kvinnor, över 18 år, och som lever i en relation där partnern använder eller har använt våld. Verksamheten erbjuder stöd för att du ska kunna bryta din isolering och möjliggöra en förändring.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Ågatan 31
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Våld i nära relationer
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013- 20 52 10
 • E-post: Våld i nära relationer vnr@linkoping.se
 • Målgrupp:  Barn, Ungdom, Våldsutsatt, Våldsutövare
 • Verksamhet:  Familjestöd, Barngrupp
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Våld i nära relationers barn- och ungdomsverksamhet finns för dig som är barn eller ungdom och har upplevt våld i din familj. Hos oss kan du berätta om och bearbeta dina upplevelser i en trygg miljö. Vi hjälper dig att förstå dina egna reaktioner. Vi har lång yrkeserfarenhet och arbetar under tystnadsplikt. Det kostar inget för dig att vara med i vår verksamhet.


kartan.linkoping.se
 • Målgrupp:  Psykisk ohälsa
 • Verksamhet:  Boendestöd
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Team socialpsykiatri vänder sig till dig som är vuxen och har långvariga psykiska svårigheter. Verksamheten kan erbjuda dig hjälp och stöd för ett fungerande vardagsliv. Stödet utformas tillsammans med dig utifrån dina behov. Om du vill ha boendestöd tar du kontakt med socialförvaltningen för att göra en ansökan.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Hertig Karlsgatan 2
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Team Socialpsykiatri
  581 81 Linköping
 • Telefon: 013-20 72 25
 • E-post: Team Socialpsykiatri teamsocialpsykiatri@linkoping.se
 • Målgrupp:  Psykisk ohälsa
 • Verksamhet:  Boendestöd
 • Utförare: Vis Vitalis

Beskrivning

Boendestöd är en praktisk och social insats som är tänkt att underlätta för dig med psykiska funktionshinder. Du får hjälp och stöd för att enklare kunna hantera din vardag. Insatsen är inte begränsad till ditt boende utan kan även innefatta aktiviteter utanför hemmet. Dessa aktiviteter genomförs då tillsammans med ditt boendestöd. För att få boendestöd från Vis vitalis behöver du ett biståndsbeslut från socialförvaltningen.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Norgegatan 18
 • Postadress: Vis Vitalis
  Norgegatan18
  582 31 Linköping
 • Telefon: 013-10 12 26
 • Målgrupp:  Missbruk, Psykisk ohälsa
 • Verksamhet:  Boendestöd
 • Utförare: Capio psykiatri

Beskrivning

Boendestöd för personer med missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Nygatan 22
 • Postadress: Nygatan 22
  582 19 Linköping
 • Telefon: 010-105 90 48
 • E-post: Capio psykiatri capiopsykiatrilinkoping@regionostergotland.se
 • Målgrupp:  Missbruk, Psykisk ohälsa
 • Verksamhet:  Boendestöd
 • Utförare: Linköpings Stadsmission

Beskrivning

Ibland är stöd och omsorg från andra nödvändigt för att leva ett bra liv. Vi har ett team vars uppdrag är att ge praktiskt och individuellt stöd direkt i hemmet. Det är dina behov som utgör grunden för våra insatser. Målsättningen är att ta hänsyn till din specifika livssituation och tillsammans skapa förutsättningar för att du ska kunna utveckla dina egna resurser och få en ökad livskvalitet.