73 av 73 träffar matchar dina val
 • Målgrupp:  Psykisk ohälsa
 • Verksamhet:  Boendestöd
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Team socialpsykiatri vänder sig till dig som är vuxen och har långvariga psykiska svårigheter. Verksamheten kan erbjuda dig hjälp och stöd för ett fungerande vardagsliv. Stödet utformas tillsammans med dig utifrån dina behov. Om du vill ha boendestöd tar du kontakt med socialförvaltningen för att göra en ansökan.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: |Hertig Karlsgatan 2
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Team Socialpsykiatri
  581 81 Linköping
 • Telefon: 013-20 72 25
 • E-post: Team Socialpsykiatri teamsocialpsykiatri@linkoping.se
 • Målgrupp:  Psykisk ohälsa
 • Verksamhet:  Boendestöd
 • Utförare: Vis Vitalis

Beskrivning

Boendestöd är en praktisk och social insats som är tänkt att underlätta för dig med psykiska funktionshinder. Du får hjälp och stöd för att enklare kunna hantera din vardag. Insatsen är inte begränsad till ditt boende utan kan även innefatta aktiviteter utanför hemmet. Dessa aktiviteter genomförs då tillsammans med ditt boendestöd. För att få boendestöd från Vis vitalis behöver du ett biståndsbeslut från socialförvaltningen.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Norgegatan 18
 • Postadress: Vis Vitalis
  Norgegatan18
  582 31 Linköping
 • Telefon: 013-10 12 26
Kontaktperson
 • Målgrupp:  Psykisk ohälsa, Ungdom, Vuxen
 • Verksamhet:  Kontaktperson
 • Utförare: Linköpings kommun

Beskrivning

En kontaktperson är till för dig som har få kontakter med andra människor, men känner ett behov av att delta i aktiviteter eller prata med en medmänniska. Kontaktperson är en insats enligt socialtjänstlagen eller LSS-lagen. Du ansöker om insatsen hos socialförvaltningen.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Hertig Karlsgatan 4
 • Postadress: Socialförvaltningen
  Avdelningen för äldre och funktionsnedsatta
  Box 356
  581 03 Linköping
 • Telefon: Funktionsnedsättning: 013-20 67 36, LSS: 013-20 67 66
 • E-post: Avdelningen för äldre- och funktionsnedsatta socialforvaltningen@linkoping.se
 • Telefontider: Funktionsnedsättning: 09.00-10.00, LSS: 09.00-12.00
 • Målgrupp:  Psykisk ohälsa, Vuxen
 • Verksamhet:  Mottagning, Rådgivning
 • Utförare: Linköpings kommun

Beskrivning

Hos socialförvaltningen kan du ansöka om insatser som kräver biståndsbeslut. Här kan en biståndsbedömare utreda ditt behov och fatta ett beslut. Till mottagningen för funktionsnedsättning kan du vända dig om du behöver hjälp på grund av en funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Hertig Karlsgatan 4
 • Postadress: Socialförvaltningen
  Avdelningen för äldre- och funktionsnedsatta
  Box 356
  581 03 Linköping
 • Telefon: 013-20 67 36
 • E-post: Mottagning - Funktionsnedsättning socialforvaltningen@linkoping.se
 • Målgrupp:  Familj, Psykisk ohälsa, Ungdom, Vuxen
 • Verksamhet:  Mottagning, Rådgivning
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Mottagningen erbjuder dig som bor i Linköpings kommun rådgivning och stöd vid sociala och personliga problem. Du är välkommen att ringa till mottagningen om du vill diskutera ditt problem eller veta mer om sociala stödinsatser i kommunen. Du kan också boka tid för ett personligt samtal.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: |Klostergatan 5B
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Mottagningen
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 69 68
 • E-post: Råd & Stöd Mottagningen radstodmottagningen@linkoping.se
 • Webbplats: Råd & Stöd Mottagningen 
 • Öppettider: Vardagar 8.00-12.00, 13.00-17.00
  (juni-aug till kl 16.00) ;
 • Telefontider: |Mån - fre kl 9.00-10.00 och 13.00-15.00
 • Målgrupp:  Psykisk ohälsa
 • Verksamhet:  Personligt stöd
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Ett personligt ombud arbetar på ditt uppdrag fristående från myndigheter. Ombudet kommer tillsammans med dig fram till vilket stöd du önskar och behöver. Därefter arbetar ombudet tillsammans med dig för att du ska få det stöd du har rätt till.

Ett personligt ombud verkar för att olika stödinsatser samordnas, företräder dig hos myndigheter och stödjer dig i kontakter med till exempel sjukvård, försäkringskassa och socialtjänst. 


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: |Hertig Karlsgatan 2
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Personligt ombud
  581 81 Linköping
 • Telefon: 013-26 30 04
 • E-post: Personligt ombud personliga.ombud@linkoping.se
 • Målgrupp:  Familj, Psykisk ohälsa, Ungdom, Vuxen
 • Verksamhet:  Rådgivning
 • Utförare: Linköpings Stadsmission

Beskrivning

Stödjande och rådgivande samtal för dig som känner att du behöver stöd. Syftet med samtalen är att dina och din familjs egna resurser ska stärkas, så att du själv ska kunna förbättra din livssituation och öka din livskvalitet. Verksamheten riktar sig till personer i alla åldrar.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Hamngatan 23
 • Postadress: Linköpings Stadsmission
  Ågatan 3
  582 22 Linköping
 • Telefon: 013-26 38 66
 • E-post: Rådgivning (Linköpings stadsmission) info@linkopingsstadsmission.se
 • Målgrupp:  Missbruk
 • Verksamhet:  Mötesplats, Sysselsättning, Aktivitet
 • Utförare: Linköpings Stadsmission

Beskrivning

Verksamheten vänder sig till dig som har eller haft missbruksproblem men som vill bryta gamla mönster och komma igång med sysselsättning. Verksamheten utgår från din förmåga och dina önskemål för att hitta en passande sysselsättning.

Verksamhetens målsättning är att tillsammans med dig utarbeta en handlingsplan för att finna en sysselsättning som kan fungera för dig. Arbetet utgår från dina förutsättningar och önskemål. I motiveringsarbetet används MI, motiverande samtal.


kartan.linkoping.se
 • Målgrupp:  Missbruk
 • Verksamhet:  Mötesplats, Sysselsättning, Aktivitet
 • Utförare: Origo vård och omsorg

Beskrivning

På Lokalen har du möjlighet att delta i en drogfri gemenskap. Du har tillgång till bland annat dator med internet, biljard och minigym. Du får möjlighet att delta i aktiviteter och resor till olika evenemang samt studiebesök på arbetsplatser. Om du behöver finns det möjlighet till enskilda samtal. Målet är att bryta isolering och att erbjuda en drogfri gemenskap. Verksamheten vänder sig till både män och kvinnor som har eller har haft missbruksproblem. 


kartan.linkoping.se
 • Målgrupp:  Anhörig, Missbruk, Ungdom
 • Verksamhet:  Rådgivning, Behandling
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Beroendemottagningen är Beroendeklinikens öppenvårdsmottagning och drivs i samarbete mellan Linköpings kommun och Region Östergötland. På mottagningen arbetar läkare, sjuksköterskor, skötare, psykologer, arbetsterapeut, alkohol- och drogterapeuter och socialsekreterare.

Du som är över 18 år och behöver rådgivning eller behandling när det gäller alkohol, narkotika och/eller läkemedelsberoende kan vända dig till Beroendemottagningen. Även du som är nära någon som du tror har problem kan vända till mottagningen för rådgivning och kortare samtalsstöd.

Att komma till Beroendemottagningen för att få hjälp kan vara ett första steg mot ett bättre liv. Det kan räcka med en mindre insats, men ibland kan en mer omfattande behandling vara nödvändig. På mottagningen kan Du få rådgivning och behandling i form av samtalskontakt, både individuellt och i grupp. Du kan även få hjälp med medicinsk och psykologisk bedömning. 


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: |Brigadgatan 14
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Beroendemottagningen i Linköping
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 57 29 (gruppledare), 013-20 68 99 (informationssekreterare)
 • E-post: Beroendemottagningen ann-louise.segersten@linkoping.se