62 av 62 träffar matchar dina val
 • Målgrupp:  Missbruk
 • Verksamhet:  Boende
 • Utförare: Linköpings Stadsmission

Beskrivning

På Valhallagatan 38 finns ett stödboende för vuxna missbrukare. I boendet får du hjälp att minska din alkohol- och drogkonsumtion, behålla ditt boende samt få ett mer värdigt liv. Verksamheten vänder sig till personer med missbruksproblem, till exempel dem som inte klarat behandling och har vistats på olika institutioner under en stor del av livet.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Valhallagatan 38
 • Postadress: Linköpings Stadsmission
  Vallagatans stödboende
  Ågatan 3
  582 22 Linköping
 • Telefon: 013-26 38 94
 • E-post: Stödboende (Valhallagatan) info@linkopingsstadsmission.se
 • Målgrupp:  Missbruk
 • Verksamhet:  Boende
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Villa Nova är en stödbostad för vuxna med missbruks/beroendeproblematik.
Det finns 15 platser på boendet


 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Villa Nova
  581 81 Linköping
 • Telefon: 013-26 28 80
 • E-post: Villa Nova bjorn.carlstedt@linkoping.se
 • Målgrupp:  Missbruk
 • Verksamhet:  Behandling
 • Utförare: Linköpings Stadsmission

Beskrivning

Verksamheten vänder sig till dig som är över 18 år och som vill förändra dina alkohol- eller drogvanor. Behandlingen sker i grupp och utgår från tolvstegsmodellen. Föreläsningar och hemuppgifter varvas med delande av upplevelser och erfarenheter. Gruppen träffas två gånger i veckan under tre timmar.

Verksamhetens målsättning är att alla deltagare i gruppen ska kunna leva nyktert och drogfritt samt att deltagarna ska få kunskap om missbruk och beroende samt verktyg att hantera sitt liv.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Hamngatan 23
 • Postadress: Linköpings Stadsmission
  Vita
  Ågatan 3
  582 22 Linköping
 • Telefon: 013-26 38 66
 • E-post: Vita öppenvårdsbehandling info@linkopingsstadsmission.se
 • Målgrupp:  Missbruk
 • Verksamhet:  Rådgivning, Mötesplats, Sysselsättning, Aktivitet, Personligt stöd
 • Utförare: Linköpings Stadsmission

Beskrivning

Öppen verksamhet Villa Ådala är en nykter- och drogfri stödverksamhet för människor som behöver hjälp att komma ut i samhälle och arbetsliv.

Målet är att synliggöra hinder och motivera besökarna till en mer aktiv fritid, arbetsintegration och att klara sin vardag med nya livsverktyg och insikter.

Här får du professionellt och medmänskligt bemötande, både individuellt och i grupp.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Villa Ådala Hamngatan 23
 • Postadress: Linköpings Stadsmission
  Ågatan 3
  582 22 Linköping
 • Telefon: 0730-23 31 39
 • E-post: Linköpings Stadsmission Öppen verksamhet info@linkopingsstadsmission.se
 • Målgrupp:  Barn, Ungdom
 • Verksamhet:  Anhörigstöd
 • Utförare: Linköpings Stadsmission

Beskrivning

Barn och unga som växer upp i en familj där det förekommer våld eller där en förälder missbrukar, har psykisk ohälsa, lider av en allvarlig sjukdom eller plötsligt avlider behöver få rätt hjälp och stöd. Familjer i Linköping med barn mellan 4-20 år kan kostnadsfritt och utan remiss eller biståndsbeslut ta kontakt med Linköpings Stadsmission och bli erbjuden tid för stöd & samtal.

Vi skapar förutsättningar för barnens perspektiv och berättelser. När det finns barn med i en tuff livssituation är det viktigt att lyssna och ta barnen på stort allvar.

Barngrupp: Här träffas barn med erfarenhet av missbruk, våld eller psykisk ohälsa i sin familj. Här får barnen veta att de inte är ensamma om sina upplevelser vilket ger stöd och skapar möjlighet till förändring.

Tonårsgrupp: Här förmedlas ny och positiv kunskap genom samtal utifrån olika teman. Syftet med gruppen är att du ska få träffa andra som har liknande upplevelser i sin familj eller omgivning och bli medveten om din egen roll i familjen.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Hamngatan 23
 • Postadress: Linköpings Stadsmission
  Ågatan 3
  582 22 Linköping
 • Telefon: 013-26 38 66
 • E-post: Linköpings Stadsmission anhörigstöd samtalsmottagning@linkopingsstadsmission.se
 • Målgrupp:  Ungdom
 • Verksamhet:  Boende, Boendestöd
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

I boendet finns sex lägenheter och fyra utslusslägenheter. I utslusslägenheterna får du som ungdom ett eget hyreskontrakt. Verksamheten vänder sig till dig som är 18–22 år med behov av stöd i ditt boende.

Målsättningen är att ge digförutsättningar till ett självständigt liv, där målet är att klara ett eget boende. Likaså att medvetandegöra dina egna resurser samt stärka dig till ett fungerande socialt nätverk.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Götgatan 11A
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Exodus
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 68 41
 • E-post: Exodus stellan.dahlqvist@linkoping.se
 • Målgrupp:  Familj, Ungdom
 • Verksamhet:  Brottsförebyggande
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Verksamheten vänder sig till dig som är eller har ett barn under 15 år och so mvisar ett brottsligt beteende. Det kan till exempel vara genom en polisanmälan för snatteri, misshandel eller olaga hot. 

Verksamheten erbjuder regelbunden kontakt och samtalsstöd i syfte att hjälpa barnet att bryta det brottsliga beteendet. Samtal kan ske i samarbete med polis och socialkontor. 

Personalen som arbetar i verksamheten är socialsekreterare. De har lång och bred erfarenhet av samtal med barn och deras föräldrar. Aslan ingår tillsammans med Ungdomstjänst, Medling och Stödcentrum för unga brottsutsatta i Brottsförebyggande gruppen.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Brigadgatan 24
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Aslan
  581 81 Linköping
 • Telefon: 013-20 71 04 (gruppledare)
 • E-post: Aslan jens.eriksson@linkoping.se
 • Målgrupp:  Barn, Familj
 • Verksamhet:  Familjecentral
 • Utförare: Linköping kommun

Beskrivning

Familjecentralen är en mötesplats för barnfamiljer. Här samverkar Råd & Stöd, öppna förskolan och barnavårdscentralen (BVC). Tillsammans ger de dig stöd i föräldraskapet och följer barnets hälsa och utveckling. Verksamheten är frivillig och kostnadsfri. Du som förälder erbjuds att delta i föräldragrupp och tematräffar. På familjecentralen arbetar socialsekreterare, pedagoger och BVC-sköterskor.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Söderleden 35
 • Telefon: 013-26 38 31 (Råd & Stöd)
 • Målgrupp:  Barn, Familj
 • Verksamhet:  Familjecentral
 • Utförare: Linköping kommun

Beskrivning

Familjecentralen är en mötesplats för barnfamiljer. Här samverkar Råd & Stöd, öppna förskolan och barnavårdscentralen (BVC). Tillsammans ger de dig stöd i föräldraskapet och följer barnets hälsa och utveckling. Verksamheten är frivillig och kostnadsfri. Du som förälder erbjuds att delta i föräldragrupp och tematräffar. På familjecentralen arbetar socialsekreterare, pedagoger och BVC-sköterskor.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Ekholmsvägen 7
 • Telefon: 013-26 38 37 (Råd & Stöd)
 • Målgrupp:  Barn, Familj
 • Verksamhet:  Familjecentral
 • Utförare: Linköpings kommun

Beskrivning

Familjecentralen är en mötesplats för barnfamiljer. Här samverkar Råd & Stöd, öppna förskolan och barnavårdscentralen (BVC). Tillsammans ger de dig stöd i föräldraskapet och följer barnets hälsa och utveckling. Verksamheten är frivillig och kostnadsfri. Du som förälder erbjuds att delta i föräldragrupp och tematräffar. På familjecentralen arbetar socialsekreterare, pedagoger och BVC-sköterskor.

 


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Arrendegatan 92a
 • Telefon: 013-26 35 88, 013-26 32 98 (Råd & stöd)