73 av 73 träffar matchar dina val
 • Målgrupp:  Missbruk, Psykisk ohälsa, Vuxen
 • Verksamhet:  Boendestöd
 • Utförare:  Active omsorg och skola AB

Beskrivning

Verksamheten vänder sig till dig som är över 18 år och har missbruks- eller beroendeproblem, och/eller psykosocial problematik. 

Verksamheten erbjuder stöd i boendet samt personligt stöd. Målsättningen är att du ska klara av ett självständigt liv med ordnat boende. Du ska också klara av en vardag med meningsfullt innehåll, till exempel arbete eller utbildning.

Verksamheten erbjuder:

 • Praktiskt boendestöd
 • Motivationsarbete
 • Enskilda stödsamtal
 • Stöd till utveckling och förändring
 • Stöd att komma igång i aktiviteter
 • Nätverksarbete
 • Hjälp med ekonomisk planering

Personalen har kunskap inom missbruks- och beroendeområdet. Personalen har minst eftergymnasial vidareutbildning inom missbruksområdet, till exempel handlingsassistentutbildning. I verksamheten finns minst en årsarbetare med socionomutbildning eller annan likvärdig högskoleutbildning. 


kartan.linkoping.se
 • Målgrupp:  Missbruk, Psykisk ohälsa
 • Verksamhet:  Boendestöd
 • Utförare: Origo vård och omsorg

Beskrivning

Verksamheten vänder sig till dig som är över 18 år och har missbruks- eller beroendeproblem, och/eller psykosocial problematik. Verksamheten erbjuder stöd i boendet samt personligt stöd. Målsättningen är att du ska klara av ett självständigt liv med ordnat boende. Du ska också klara av en vardag med meningsfullt innehåll, till exempel arbete eller utbildning.


kartan.linkoping.se
Boendestöd (Roger Klaar Rehabilitering)
 • Målgrupp:  Missbruk, Psykisk ohälsa
 • Verksamhet:  Boendestöd
 • Utförare: Roger Klaar Rehabilitering

Beskrivning

Verksamheten vänder sig till dig som är över 18 år och har missbruks- eller beroendeproblem, och/eller psykosocial problematik. Verksamheten erbjuder stöd i boendet samt personligt stöd. Målsättningen är att du ska klara av ett självständigt liv med ordnat boende. Du ska också klara av en vardag med meningsfullt innehåll, till exempel arbete eller utbildning.


kartan.linkoping.se
 • Målgrupp:  Missbruk
 • Verksamhet:  Rådgivning, Behandling
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Förstärkt öppenvård är en del av S:t Larsmottagningen och vänder sig till dig som vill ha intensiv behandling i öppenvård när det gäller alkohol-, narkotika och/eller tablettproblematik, eller har en anhörig som har missbruksproblem.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Drottninggatan 50
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Förstärkt öppenvård
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: CRA-gruppen: 013-20 59 84, 013-26 39 50, 12-stegsgruppen: 013-20 64 99
 • E-post: Förstärkt öppenvård
 • Målgrupp:  Missbruk
 • Verksamhet:  Mötesplats, Sysselsättning, Aktivitet
 • Utförare: Linköpings Stadsmission

Beskrivning

Kontaktcentrum är en mötesplats som har öppet årets alla dagar och som erbjuder frukost, lunch och fika till ett lågt pris. Verksamheten fokuserar på individen där den personliga omsorgen är grundläggande. Utifrån den enskildes önskemål arbetar verksamheten stödjande och motiverande.

Verksamheten vänder sig till människor som levt i ett långvarigt missbruk där det ofta ingår psykosocial problematik. Detta har ofta bidragit till ett stort socialt utanförskap.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Isidor Kjellbergs gränd 3
 • Postadress: Linköpings Stadsmission
  Kontaktcentrum
  Ågatan 3
  582 22 Linköping
 • Telefon: 013-26 38 80
 • E-post: Kontaktcentrum
 • Målgrupp:  Missbruk, Ungdom
 • Verksamhet:  Mottagning, Behandling
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

MiniMaria är en mottagning för ungdomar i åldern 13-20 år och deras familjer. De erbjuder stöd och behandling till unga med risk– missbruk eller beroende av alkohol och/eller droger. Verksamheten kan bland annat erbjuda rådgivning, stöd, behandling, bedömning och provtagning.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: |S:t Larsgatan 21
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  MiniMaria
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 66 40
 • E-post: MiniMaria
Mottagning - Vuxna och boendefrågor (socialförvaltningen)
 • Målgrupp:  Familj, Missbruk, Vuxen, Våldsutsatt, Våldsutövare
 • Verksamhet:  Mottagning, Rådgivning
 • Utförare: Linköpings kommun

Beskrivning

Hos socialförvaltningen kan du ansöka om insatser som kräver biståndsbeslut. Här kan en socialsekreterare utreda ditt behov och fatta ett beslut. Till mottagningen för vuxna kan du vända dig om du själv behöver hjälp eller om du är orolig för någon i din omgivning som du misstänker far illa.


kartan.linkoping.se
 • Öppettider: Receptionen är öppen vardagar 08.00-11.30 och 13.00-16.00 (sommartid till 15.00).;
 • Telefontider: vardagar 9.00–10.30, 13.00–14.00
 • Målgrupp:  Missbruk, Våldsutsatt, Våldsutövare
 • Verksamhet:  Boende
 • Utförare: Linköpings Stadsmission

Beskrivning

Denna verksamhet erbjuder stödboende och skyddat akutboende för kvinnor med missbruksproblem. Lägenheten är skalskyddad och du kan få stöd veckans alla dagar. Verksamhetens personal kan stödja dig i kontakter med polis, socialkontor, läkarbesök mm. Stödet sker utifrån dina behov. Verksamheten erbjuder också öppen dagverksamhet för kvinnor.


 • Målgrupp:  Missbruk, Ungdom
 • Verksamhet:  Behandling
 • Utförare: Game Over

Beskrivning

Verksamheten riktar sig till dig som spelar om pengar och till dig som spelar för mycket datorspel eller tv-spel. Verksamheten erbjuder stöd och behandling för ungdomar (upp till 18 år) och deras föräldrar.

Verksamheten kan erbjuda strukturerat samtalsstöd. Personalen har högskoleutbildning (socionom, beteendevetare) och kunskap om spelberoendeproblematik.


kartan.linkoping.se
Stödboende (Augustbergsgården)
 • Målgrupp:  Missbruk
 • Verksamhet:  Boende
 • Utförare: Cimbri Wa Care

Beskrivning

Äldre män och kvinnor med missbruksproblem som har behov av stöd, hjälp och omvårdnad. Verksamheten erbjuder ett permanent vårdboende med omsorg och stöd dygnet runt. I boendet finns 11 platser. 

Augustbergsgården är ett särskilt boende vilket innebär att den enskilde betalar vårdavgift till kommunen. Det finns regler för de boende i stödbostäder som exempelvis innebär att man inte får ha alkohol eller andra droger i lägenheten.


kartan.linkoping.se