62 av 62 träffar matchar dina val
 • Målgrupp:  Barn, Familj
 • Verksamhet:  Familjecentral
 • Utförare: Linköping kommun

Beskrivning

Familjecentralen är en mötesplats för barnfamiljer. Här samverkar Råd & Stöd, öppna förskolan och barnavårdscentralen (BVC). Tillsammans ger de dig stöd i föräldraskapet och följer barnets hälsa och utveckling. Verksamheten är frivillig och kostnadsfri. Du som förälder erbjuds att delta i föräldragrupp och tematräffar. På familjecentralen arbetar socialsekreterare, pedagoger och BVC-sköterskor.

 


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Evastigen 9
 • Telefon: 013-20 69 48 (Råd & stöd)
 • Målgrupp:  Barn, Familj
 • Verksamhet:  Familjecentral
 • Utförare: Linköping kommun

Beskrivning

Familjecentralen är en mötesplats för barnfamiljer. Här samverkar Råd & Stöd, öppna förskolan och barnavårdscentralen (BVC). Tillsammans ger de dig stöd i föräldraskapet och följer barnets hälsa och utveckling. Verksamheten är frivillig och kostnadsfri. Du som förälder erbjuds att delta i föräldragrupp och tematräffar. På familjecentralen arbetar socialsekreterare, pedagoger och BVC-sköterskor.

 


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Björnkärrsgatan 14
 • Telefon: 013-26 27 77 (Råd & stöd)
 • Målgrupp:  Barn, Familj
 • Verksamhet:  Familjecentral
 • Utförare: Linköping kommun

Beskrivning

Familjecentralen är en mötesplats för barnfamiljer. Här samverkar Råd & Stöd, öppna förskolan och barnavårdscentralen (BVC). Tillsammans ger de dig stöd i föräldraskapet och följer barnets hälsa och utveckling. Verksamheten är frivillig och kostnadsfri. Du som förälder erbjuds att delta i föräldragrupp och tematräffar. På familjecentralen arbetar socialsekreterare, pedagoger och BVC-sköterskor.

 


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Skäggetorps Centrum 1A
 • Telefon: 013-26 39 33 (Råd & Stöd)
 • Målgrupp:  Barn, Familj
 • Verksamhet:  Familjecentral
 • Utförare: Linköpings kommun

Beskrivning

Familjecentralen är en mötesplats för barnfamiljer. Här samverkar Råd & Stöd, öppna förskolan och barnavårdscentralen (BVC). Tillsammans ger de dig stöd i föräldraskapet och följer barnets hälsa och utveckling. Verksamheten är frivillig och kostnadsfri. Du som förälder erbjuds att delta i föräldragrupp och tematräffar. På familjecentralen arbetar socialsekreterare, pedagoger och BVC-sköterskor.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Nya Tanneforsvägen 43C
 • Telefon: 013-20 60 00 (växeln)
 • Målgrupp:  Barn, Familj
 • Verksamhet:  Familjecentral
 • Utförare: Linköping kommun

Beskrivning

Familjecentralen är en mötesplats för barnfamiljer. Här samverkar Råd & Stöd, öppna förskolan och barnavårdscentralen (BVC). Tillsammans ger de dig stöd i föräldraskapet och följer barnets hälsa och utveckling. Verksamheten är frivillig och kostnadsfri. Du som förälder erbjuds att delta i föräldragrupp och tematräffar. På familjecentralen arbetar socialsekreterare, pedagoger och BVC-sköterskor.

 


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Westmansgatan 25
 • Telefon: 013-20 59 08 (Råd & stöd)
 • Målgrupp:  Familj, Vuxen
 • Verksamhet:  Familjestöd
 • Utförare: Linköpings kommun

Beskrivning

Alla barn och ungdomar har rätt till en trygg och bra uppväxt. Det är vår skyldighet som vuxna att ge dem det. Men ibland behöver vi själva råd och stöd och möjlighet att diskutera med andra föräldrar.

Därför erbjuder Linköpings kommun ett antal olika kostnadsfria möjligheter till möten. Här får du möta andra föräldrar – vanliga mammor och pappor till vanliga barn i vanliga och ovanliga familjer. Alla har det gemensamt att man vill prata med andra och utbyta tankar och erfarenheter. 

Några har stött på svårigheter, andra endast i liten omfattning men vill utvecklas i sin föräldraroll. Den gemenskap som erbjuds ger en trygg grund att jobba vidare på. För det är precis vad det är – ett jobb som ständigt pågår. Jobbet med att vara en bra förälder som strävar mot att bli en ännu bättre.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Klostergatan 24
 • Postadress: Linköpings Kommun, Gemensamt kvalificerat verksamhetsstöd
 • Telefon: 013-20 63 18
 • E-post: Familjeprogram foraldrastod@linkoping.se
 • Målgrupp:  Familj, Vuxen
 • Verksamhet:  Rådgivning
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Familjerådgivningen vänder sig till par och enskilda vuxna som upplever problem i relationen eller familjen. Verksamheten kan hjälpa till att försöka hitta lösningar på åroblemen. De kan också hjälpa till att minska de negativa konsekvenserna av en separation. Syftet är att underlätta de vuxnas gemensamma föräldraansvar. 

Samtal erbjuds enskilt, parvis eller i grupp. Samtalen kan vara relationsinriktade, bearbetande, insiktsskapande, stödjande eller informativa. Familjerådgivningen för inga journaler och det går bra att vara anonym.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Ågatan 31
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Familjerådgivningen
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-26 34 00
 • E-post: Familjerådgivningen famrad@linkoping.se
 • Målgrupp:  Familj, Vuxen
 • Verksamhet:  Rådgivning
 • Utförare: Linköpings Stadsmission

Beskrivning

Alla kan komma i svårigheter i livet. Relationsproblem kan gälla relationen mellan dig och den du lever med, dina barn eller andra familjerelationer. Vi erbjuder parsamtal, familjesamtal samt enskilda samtal kring relationsfrågor.


kartan.linkoping.se
 • Målgrupp:  Barn, Familj, Ungdom, Vuxen
 • Verksamhet:  Familjestöd
 • Utförare: Active Omsorg

Beskrivning

Active Omsorgs Familjestöds målgrupp är barn och ungdomar mellan 0-20 år inklusive deras familjer.

Inom Active Omsorg arbetar vi med ett starkt fokus på människors resurser och utgår från dessa under arbetets gång.

Målsättningen är att barnen och ungdomarna själva ska känna att de genom att ta till vara på sina resurser och kunskaper förbättrar sin livssituation och motivation.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Nya Tanneforsvägen 55
 • Postadress: Nya Tanneforsvägen 55
  582 42 Linköping
 • Telefon: 013-46 50 670, 0768 56 41 90
 • E-post: Active omsorg och skola i Linköping info@activeomsorg.se
 • Målgrupp:  Barn, Familj, Ungdom, Vuxen
 • Verksamhet:  Familjestöd
 • Utförare: Eleonoragruppen

Beskrivning

Eleonoragruppen erbjuder familjestödjande insatser 0-20 år.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Järnvägsgatan 8
 • Postadress: Eleonoragruppen
  Järnvägsgatan 8
  582 22 Linköping
 • Telefon: 013-12 99 30, 013- 20 76 50
 • E-post: Eleonoragruppen info@eleonora-gruppen.se