73 av 73 träffar matchar dina val
 • Målgrupp:  Missbruk
 • Verksamhet:  Boende
 • Utförare: Linköpings Stadsmission

Beskrivning

På Götgatan 38 finns ett stödboende för vuxna missbrukare. I boendet får du hjälp att minska din alkohol- och drogkonsumtion, behålla ditt boende samt få ett mer värdigt liv. I boendet blir du motiverad till drogfrihet och behandling. Verksamhetens mål är att ge ett tryggt och värdigt boende med stöd av kompentent personal som kan leda till motivation till förändring.

Verksamheten vänder sig till personer med missbruksproblem, till exempel dem som inte klarat behandling och har vistats på olika institutioner under en stor del av livet.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Götgatan 38
 • Postadress: Linköpings Stadsmission
  Götgatans stödboende
  Ågatan 3
  582 22 Linköping
 • Telefon: 013-26 38 88
 • E-post: Stödboende (Götgatan) info@linkopingsstadsmission.se
 • Målgrupp:  Missbruk
 • Verksamhet:  Boende
 • Utförare: Linköpings Stadsmission

Beskrivning

På Valhallagatan 38 finns ett stödboende för vuxna missbrukare. I boendet får du hjälp att minska din alkohol- och drogkonsumtion, behålla ditt boende samt få ett mer värdigt liv. Verksamheten vänder sig till personer med missbruksproblem, till exempel dem som inte klarat behandling och har vistats på olika institutioner under en stor del av livet.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Valhallagatan 38
 • Postadress: Linköpings Stadsmission
  Vallagatans stödboende
  Ågatan 3
  582 22 Linköping
 • Telefon: 013-26 38 94
 • E-post: Stödboende (Valhallagatan) info@linkopingsstadsmission.se
Stödboende (Villa Nova)
 • Målgrupp:  Missbruk
 • Verksamhet:  Boende
 • Utförare: Cimbri Wa Care

Beskrivning

På Villa Nova får du som boende hjälp att ta tillvara på dina egna resurser.  Verksamheten arbetar med enskilda genomförandeplaner, kognitiv behandling, motivations- och stödsamtal, information. Målet med ditt boende är att du efter en tid på Villa Nova kan flytta ut i eget boende.

I boendet finns 14 platser. Verksamheten har tillgång till personal dygnet runt. Verksamheten riktar sig till personer med ett långvarigt missbruk som genomgått eller erbjudits behandling för sitt missbruk och som bedöms vara i behov av ett boende med stöd och tillsyn dygnet runt.  


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Rycklösa, Linghem
 • Postadress: CimbriWa Care
  Villa Nova stödboende
  Rycklösa
  585 61 Linghem
 • Telefon: 013-700 60
 • E-post: Stödboende (Villa Nova) villa_nova@telia.com
 • Målgrupp:  Missbruk
 • Verksamhet:  Behandling
 • Utförare: Linköpings Stadsmission

Beskrivning

Verksamheten vänder sig till dig som är över 18 år och som vill förändra dina alkohol- eller drogvanor. Behandlingen sker i grupp och utgår från tolvstegsmodellen. Föreläsningar och hemuppgifter varvas med delande av upplevelser och erfarenheter. Gruppen träffas två gånger i veckan under tre timmar.

Verksamhetens målsättning är att alla deltagare i gruppen ska kunna leva nyktert och drogfritt samt att deltagarna ska få kunskap om missbruk och beroende samt verktyg att hantera sitt liv.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Hamngatan 23
 • Postadress: Linköpings Stadsmission
  Vita
  Ågatan 3
  582 22 Linköping
 • Telefon: 013-26 38 66
 • E-post: Vita öppenvårdsbehandling info@linkopingsstadsmission.se
 • Målgrupp:  Barn, Familj, Ungdom, Vuxen
 • Verksamhet:  Mottagning, Rådgivning
 • Utförare: Bloton

Beskrivning

Bloton öppenvård erbjuder rådgivning och stöd till personer i alla åldrar. Deras mottagning ligger centralt i Linköping.

För barn, ungdomar och deras familjer erbjuds stöd- och behandlingsinsatser. Verksamheten vänder sig till dig som har behov av socialt stöd på grund av problem av psykosocial karaktär. Stödet utformas tillsammans med dig.

För vuxna (över 20 år) erbjuds rådgivningssamtal. Samtalen kan till exempel syfta till att lösa ett socialt bekymmer. Du kan även få hjälp med vägledning till andra insatser. 


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Storgatan 39d
 • Postadress: Bloton Öppenvård
  Storgatan 39d
  582 23 Linköping
 • Telefon: 013 - 465 85 50
 • E-post: Bloton öppenvård info@bloton.se
 • Målgrupp:  Ungdom
 • Verksamhet:  Boende, Boendestöd
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

I boendet finns sex lägenheter och fyra utslusslägenheter. I utslusslägenheterna får du som ungdom ett eget hyreskontrakt. Verksamheten vänder sig till dig som är 18–22 år med behov av stöd i ditt boende.

Målsättningen är att ge digförutsättningar till ett självständigt liv, där målet är att klara ett eget boende. Likaså att medvetandegöra dina egna resurser samt stärka dig till ett fungerande socialt nätverk.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: |Götgatan 11A
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Exodus
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 68 41
 • E-post: Exodus stellan.dahlqvist@linkoping.se
 • Målgrupp:  Familj, Ungdom
 • Verksamhet:  Brottsförebyggande
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Verksamheten vänder sig till dig som är eller har ett barn under 15 år och so mvisar ett brottsligt beteende. Det kan till exempel vara genom en polisanmälan för snatteri, misshandel eller olaga hot. 

Verksamheten erbjuder regelbunden kontakt och samtalsstöd i syfte att hjälpa barnet att bryta det brottsliga beteendet. Samtal kan ske i samarbete med polis och socialkontor. 

Personalen som arbetar i verksamheten är socialsekreterare. De har lång och bred erfarenhet av samtal med barn och deras föräldrar. Aslan ingår tillsammans med Ungdomstjänst, Medling och Stödcentrum för unga brottsutsatta i Brottsförebyggande gruppen.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: |Brigadgatan 24
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Aslan
  581 81 Linköping
 • Telefon: 013-20 71 04 (gruppledare)
 • E-post: Aslan jens.eriksson@linkoping.se
 • Målgrupp:  Barn, Anhörig, Familj
 • Verksamhet:  Anhörigstöd, Barngrupp
 • Utförare: Eleonoragruppen

Beskrivning

Eleonoragruppen vänder sig till barn och ungdomar (0-20 år) som har behov av socialt stöd på grund av problem av psykosocial karaktär. Eleonoragruppen kan erbjuda insatser som är tänkt till att frigöra och utveckla din eller din familjs resurser. Stödet utformas tillsammans med dig. 

Anhörigstöd: Eleonoragruppen kan erbjuda stöd till dig som lever eller har levt i en familj där någon person har eller har haft missbruksproblem, psykisk sjukdom eller där våld har förekommit. Verksamheten kan erbjuda både stöd i grupp och individuella samtal. Individuella samtalen erbjuds till dig som är i behov av att få prata enskilt. 

Barnens skilsmässa: Eleonoragruppen erbjuder gruppverksamhet för barn till separerade föräldrar. Barnen får ett eget forum att uttrycka sina tankar och känslor kring hur det är att vara barn i en familj med skilda föräldrar.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Järnvägsgatan 8
 • Postadress: Eleonoragruppen
  Järnvägsgatan 8
  582 22 Linköping
 • Telefon: 013-12 99 30, 013- 20 76 50
 • E-post: Eleonoragruppen info@eleonora-gruppen.se
 • Målgrupp:  Barn, Familj
 • Verksamhet:  Familjecentral
 • Utförare: Linköping kommun

Beskrivning

Familjecentralen är en mötesplats för barnfamiljer. Här samverkar Råd & Stöd, öppna förskolan och barnavårdscentralen (BVC). Tillsammans ger de dig stöd i föräldraskapet och följer barnets hälsa och utveckling. Verksamheten är frivillig och kostnadsfri. Du som förälder erbjuds att delta i föräldragrupp och tematräffar. På familjecentralen arbetar socialsekreterare, pedagoger och BVC-sköterskor.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Söderleden 35
 • Telefon: 013-26 38 31 (Råd & Stöd)
 • Målgrupp:  Barn, Familj
 • Verksamhet:  Familjecentral
 • Utförare: Linköping kommun

Beskrivning

Familjecentralen är en mötesplats för barnfamiljer. Här samverkar Råd & Stöd, öppna förskolan och barnavårdscentralen (BVC). Tillsammans ger de dig stöd i föräldraskapet och följer barnets hälsa och utveckling. Verksamheten är frivillig och kostnadsfri. Du som förälder erbjuds att delta i föräldragrupp och tematräffar. På familjecentralen arbetar socialsekreterare, pedagoger och BVC-sköterskor.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Ekholmsvägen 7
 • Telefon: 013-26 38 37 (Råd & Stöd)