62 av 62 träffar matchar dina val
 • Målgrupp:  Barn, Familj, Ungdom
 • Verksamhet:  Familjestöd, Rådgivning, Behandling
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Verksamheten erbjuder råd, stöd och behandling så att dina egna resurser stärks och så att du själv kan förbättra din och familjens situation. Du får också stöd vid myndighetskontakter, utifrån familjens behov och i ditt hem. 

Verksamheten vänder sig till dig som är barn eller ungdom och behöver och önskar råd, stöd eller behandling, samt till dig som är förälder med barn/ungdomar i åldern 0–20 år och som behöver och önskar råd, stöd eller behandling.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Ågatan 31
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Familjeteamet
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 87 99, 013-20 87 16 (gruppledare)
 • E-post: Familjeteamet emmy.leidermark@linkoping.se
 • Målgrupp:  Barn, Ungdom
 • Verksamhet:  Sysselsättning, Aktivitet
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Fritidsverksamheten är en helgverksamhet för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.Verksamheten vänder sig till barn och ungdomar i årskurs 1-9, med någon/några av diagnoserna ADHD, ADD eller Tourette.

Tanken med verksamheten är att du som barn ska få göra roliga saker tillsammans med de andra i gruppen och att du som förälder ska få lite egen tid. Varje termin träffas grupperna fyra lördagar samt har en övernattning. Arbetet bedrivs i gruppform i små grupper.

Personalen på fritidsverksamheten är förskollärare med påbyggnad specialpedagog, lärare, fritidsledare, barnskötare, behandlingsassistent med flera. Alla har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.


 • Målgrupp:  Ungdom
 • Verksamhet:  Uppsökande verksamhet
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Fältverksamheten bedriver uppsökande och förebyggande arbete bland barn och ungdomar. Fältarbetet bygger på frivillighet och förtroende, och arbetet sker utifrån ungdomarnas egna villkor. En viktig del av fältarbetet är att stödja ungdomar så att de kan ta till vara på sina egna resurser. 

Fältverksamhetens målsättning är att förebygga uppkomsten av problem och att erbjuda och motivera ungdomar att söka och ta emot den hjälp och det stöd som de kan behöva.

Verksamheten riktar sig till ungdomar i åldrarna 12-16 år, med fokus på högstadieåldern.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Brigadgatan 24
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Fältverksamheten
  581 81 Linköping
 • Telefon: 013-20 71 04 (gruppledare)
 • E-post: Fältverksamheten jens.eriksson@linkoping.se
 • Målgrupp:  Familj, Vuxen
 • Verksamhet:  Familjestöd, Behandling
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Spädbarnsverksamheten vänder sig till dig som är gravid eller nyligen har fått barn och behöver stöd i din föräldraroll. Verksamheten erbjuder enskilda samtal, familjesamtal, nätverksarbete, hembesök, eftervårdskontakt i grupp/enskilt.

Genom stöd och behandling förebygger Hagadal psykisk och psykosocial problematik hos barnen. Behandlingen är inriktad på samspelet mellan föräldrar och barn, att stödja föräldrarna i föräldrarollen och stärka omsorgsförmågan genom att förstärka den känslomässiga kontakten med barnet.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Garnisonsvägen 9
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Hagadal
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 010 - 103 47 45 (receptionen)
 • E-post: Hagadal daniel.astrom@linkoping.se
 • Webbplats: Hagadal 
 • Öppettider: Dagtid vardagar;
 • Telefontider: vardagar kl 8.00 - 16.30
 • Målgrupp:  Ungdom
 • Verksamhet:  Familjestöd
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Helgkollo är ett alternativ till kontaktperson eller kontaktfamilj för dig som är ungdom mellan 12 och 16 år och som behöver extra stöd. Anledningen till extra stöd kan vara att du vill träffa andra och få något att göra på din fritid. En annan anledning kan vara att det är trassligt i skolan eller hemma. Din vårdnadshavare behöver ansöka om en plats på helgkollo.


 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Helgkollo
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-26 39 40 (samordnare Björn Koistinen)
 • E-post: Helgkollo för ungdomar 12-16 år bjorn.koistinen@linkoping.se
 • Målgrupp:  Familj
 • Verksamhet:  Familjestöd, Behandling
 • Utförare: Active omsorg

Beskrivning

Intensiv hemmabaserad familjebehandling är en behandlingsmetod för familjer med barn 10-18 år. Behandlingen sker oftast i familjens hem. Arbetet utförs av ett team som består av en samordnare, en familjebehandlare och en ungdomsbehandlare.

Målsättningen är att bryta negativa mönster och istället öka faktorer som närhet, delaktighet och ansvar i familjens liv. För ungdomar ligger bl a fokus på att förbättra skolprestationer och ge stöd för en fungerande och bra fritid.

Familjen ges tillgång till nya verktyg för att stärka sina egna resurser.

IHF är även ett alternativ då det finns risk för placering utanför hemmet.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Nya Tanneforsvägen 55
 • Postadress: Nya Tanneforsvägen 55
  582 42 Linköping
 • Telefon: 013-46 50 670, 0768 56 41 90
 • E-post: Active omsorg och skola i Linköping info@activeomsorg.se
 • Målgrupp:  Familj
 • Verksamhet:  Familjestöd, Behandling
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

IHF finns för familjer med barn eller ungdomar i åldern 10-18 år, som har problem med till exempel skola, familjerelationer eller normbrytande beteende. För att få stöd av oss behöver du ha ett beslut från socialförvaltningen.

Vi erbjuder stöd och behandling till hela din familj. Vi är ett team som arbetar tillsammans med er i familjen.

Du som är barn eller ungdom kan till exempel få stöd med enskilda samtal och familjesamtal, vid kontakter med skolan eller socialförvaltningen, med att anpassa din skolsituation om det behövs eller med att hitta ett fritidsintresse.

Du som är förälder kan till exempel få stöd i familjesamtal, med parsamtal och föräldrautbildning om det är aktuellt, och vid skolmöten.


kartan.linkoping.se
Kontaktfamilj
 • Målgrupp:  Barn, Familj, Ungdom
 • Verksamhet:  Kontaktfamilj, Stödfamilj
 • Utförare: Linköpings kommun

Beskrivning

Ditt barn kan få vistas hos en kontaktfamilj någon eller några dagar i månaden. Genom kontaktfamiljen får din familj avlastning och mer tid för övriga familjen. Barnet får miljöombyte och träning i sociala situationer och relationer med andra. Verksamheten vänder sig till dig som behöver extra stöd till ditt barn. Socialförvaltningen gör en utredning och bedömer behovet.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Hertig Karlsgatan 4
 • Postadress: Socialförvaltningen
  Avdelningen för äldre och funktionsnedsatta
  Box 356
  581 03 Linköping
 • Telefon: Funktionsnedsättning: 013-20 67 36, LSS: 013-20 67 66
 • E-post: Avdelningen för äldre- och funktionsnedsatta socialforvaltningen@linkoping.se
 • Telefontider: Funktionsnedsättning: 09.00-10.00, LSS: 09.00-12.00
Kontaktperson
 • Målgrupp:  Psykisk ohälsa, Ungdom, Vuxen
 • Verksamhet:  Kontaktperson
 • Utförare: Linköpings kommun

Beskrivning

En kontaktperson är till för dig som har få kontakter med andra människor, men känner ett behov av att delta i aktiviteter eller prata med en medmänniska. Kontaktperson är en insats enligt socialtjänstlagen eller LSS-lagen. Du ansöker om insatsen hos socialförvaltningen.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Hertig Karlsgatan 4
 • Postadress: Socialförvaltningen
  Avdelningen för äldre och funktionsnedsatta
  Box 356
  581 03 Linköping
 • Telefon: Funktionsnedsättning: 013-20 67 36, LSS: 013-20 67 66
 • E-post: Avdelningen för äldre- och funktionsnedsatta socialforvaltningen@linkoping.se
 • Telefontider: Funktionsnedsättning: 09.00-10.00, LSS: 09.00-12.00
 • Målgrupp:  Ungdom
 • Verksamhet:  Boende, Boendestöd
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Linköpings ungdomsboende erbjuder ett kvalificerat boendestöd för ungdomar med hög grad av tillgänglighet och möjlighet till både ett samlat korridorsboende och enskilda lägenheter i Linköping.

Målsättningen med verksamheten är att medvetandegöra och stärka ungdomar och deras familjer om deras egna resurser samt att få ett fungerande socialt nätverk. På boendet tränas sociala färdigheter så att ungdomar klarar eget boende och erbjudes kvalitativ öppenvård som ett alternativ till placering av ungdomar på behandlingshem.

Boendet vänder sig till ungdomar i åldern 18-22 år med psykosocial problematik i behov av kvalificerade öppenvårdsinsatser med fokus på boendesituationen. För att få plats på boendet krävs biståndsbeslut från socialförvaltningen.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Kristinebergsgatan 5
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Linköpings ungdomsboende
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 76 13
 • E-post: Linköpings ungdomsboende therese.granstam@linkoping.se