73 av 73 träffar matchar dina val
 • Målgrupp:  Familj, Vuxen
 • Verksamhet:  Familjestöd, Behandling
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Spädbarnsverksamheten vänder sig till dig som är gravid eller nyligen har fått barn och behöver stöd i din föräldraroll. Verksamheten erbjuder enskilda samtal, familjesamtal, nätverksarbete, hembesök, eftervårdskontakt i grupp/enskilt.

Genom stöd och behandling förebygger Hagadal psykisk och psykosocial problematik hos barnen. Behandlingen är inriktad på samspelet mellan föräldrar och barn, att stödja föräldrarna i föräldrarollen och stärka omsorgsförmågan genom att förstärka den känslomässiga kontakten med barnet.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: |Garnisonsvägen 9
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Hagadal
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 010 - 103 47 45 (receptionen)
 • E-post: Hagadal daniel.astrom@linkoping.se
 • Webbplats: Hagadal 
 • Öppettider: Dagtid vardagar;
 • Telefontider: vardagar kl 8.00 - 16.30
 • Målgrupp:  Ungdom
 • Verksamhet:  Familjestöd
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Helgkoloniverksamheten är en verksamhet för barn och ungdomar med behov av extra stöd. Verksamheten vänder sig till ungdomar i åldrarna 12-16 år i behov av extra stöd. Vad ”behov av extra stöd” innebär är olika från ungdom till ungdom, men det kan handla om att inte ha några kompisar eller att tillvaron är lite rörig.


 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Helgkollo
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-26 39 40 (samordnare Björn Koistinen)
 • E-post: Helgkollo för ungdomar 12-16 år bjorn.koistinen@linkoping.se
 • Målgrupp:  Familj
 • Verksamhet:  Familjestöd, Behandling
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

IHF finns för familjer med barn/ungdomar i åldern 10-18 år, som har problem med till exempel skola, familjerelationer eller missbruk. IHF ger behandling till hela familjen. Det behövs ett beslut från socialförvaltningen för att få stöd av IHF. Vilket stöd som behövs kommer du gemensamt fram till tillsammans med personalen. 


kartan.linkoping.se
Kontaktfamilj
 • Målgrupp:  Barn, Familj, Ungdom
 • Verksamhet:  Kontaktfamilj, Stödfamilj
 • Utförare: Linköpings kommun

Beskrivning

Ditt barn kan få vistas hos en kontaktfamilj någon eller några dagar i månaden. Genom kontaktfamiljen får din familj avlastning och mer tid för övriga familjen. Barnet får miljöombyte och träning i sociala situationer och relationer med andra. Verksamheten vänder sig till dig som behöver extra stöd till ditt barn. Socialförvaltningen gör en utredning och bedömer behovet.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Hertig Karlsgatan 4
 • Postadress: Socialförvaltningen
  Avdelningen för äldre och funktionsnedsatta
  Box 356
  581 03 Linköping
 • Telefon: Funktionsnedsättning: 013-20 67 36, LSS: 013-20 67 66
 • E-post: Avdelningen för äldre- och funktionsnedsatta socialforvaltningen@linkoping.se
 • Telefontider: Funktionsnedsättning: 09.00-10.00, LSS: 09.00-12.00
Kontaktperson
 • Målgrupp:  Psykisk ohälsa, Ungdom, Vuxen
 • Verksamhet:  Kontaktperson
 • Utförare: Linköpings kommun

Beskrivning

En kontaktperson är till för dig som har få kontakter med andra människor, men känner ett behov av att delta i aktiviteter eller prata med en medmänniska. Kontaktperson är en insats enligt socialtjänstlagen eller LSS-lagen. Du ansöker om insatsen hos socialförvaltningen.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Hertig Karlsgatan 4
 • Postadress: Socialförvaltningen
  Avdelningen för äldre och funktionsnedsatta
  Box 356
  581 03 Linköping
 • Telefon: Funktionsnedsättning: 013-20 67 36, LSS: 013-20 67 66
 • E-post: Avdelningen för äldre- och funktionsnedsatta socialforvaltningen@linkoping.se
 • Telefontider: Funktionsnedsättning: 09.00-10.00, LSS: 09.00-12.00
 • Målgrupp:  Ungdom
 • Verksamhet:  Boende, Boendestöd
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Linköpings ungdomsboende erbjuder ett kvalificerat boendestöd för ungdomar med hög grad av tillgänglighet och möjlighet till både ett samlat korridorsboende och enskilda lägenheter i Linköping.

Målsättningen med verksamheten är att medvetandegöra och stärka ungdomar och deras familjer om deras egna resurser samt att få ett fungerande socialt nätverk. På boendet tränas sociala färdigheter så att ungdomar klarar eget boende och erbjudes kvalitativ öppenvård som ett alternativ till placering av ungdomar på behandlingshem.

Boendet vänder sig till ungdomar i åldern 18-22 år med psykosocial problematik i behov av kvalificerade öppenvårdsinsatser med fokus på boendesituationen. För att få plats på boendet krävs biståndsbeslut från socialförvaltningen.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: |Kristinebergsgatan 5
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Linköpings ungdomsboende
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 76 13
 • E-post: Linköpings ungdomsboende therese.granstam@linkoping.se
 • Målgrupp:  Ungdom
 • Verksamhet:  Brottsförebyggande
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Medling vid brott innebär att den brottsutsatte och gärningspersonen möts för att tala om brottet. En förutsättning för att det ska bli en medling är att gärningspersonen erkänt hela eller delar av brottet.

Målsättningen för verksamheten är att verka brottspreventivt, lösa konflikter och ge chans till upprättelse. Syftet med medling är att parterna möts och samtalar om brottet och vilka konsekvenser det fått för båda parter. Utrymme finns alltid för att förklara sitt agerande och be om ursäkt. Samtalen syftar alltid till att verka stärkande för bägge parter.

Medling vid brott bedrivs enligt Medlingslagen, SFS 2002:445. Hela processen leds av en opartisk och utbildad medlare. Medlarens ansvar är att se till båda parters behov för att minska de negativa konsekvenserna av brottet. Medlaren planerar, arrangerar och håller i förmöten, medlingen samt efterarbetet. Det kan vara bra att ha med en anhörig som stöd genom hela processen.

För dig som begått ett brott: ger medlingen en möjlighet att visa att du ångrar det du gjort och att du vill ställa till rätta så långt det går. Under medlingen finns också en möjlighet till att sluta avtal om hur gottgörelse ska ske.

För dig som brottsoffer: ger medlingen dig en möjlighet att få träffa den person som skadat dig eller din egendom. Du får också möjlighet att ställa frågor och en möjlighet att förklara vilka konsekvenser brottet fick för dig.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: |Brigadgatan 24
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Medling
  581 81 Linköping
 • Telefon: 013-20 71 04 (gruppledare)
 • E-post: Medling eduardo.ferrandizcasas@linkoping.se
 • Målgrupp:  Missbruk, Ungdom
 • Verksamhet:  Mottagning, Behandling
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

MiniMaria är en mottagning för ungdomar i åldern 13-20 år och deras familjer. De erbjuder stöd och behandling till unga med risk– missbruk eller beroende av alkohol och/eller droger. Verksamheten kan bland annat erbjuda rådgivning, stöd, behandling, bedömning och provtagning.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: |S:t Larsgatan 21
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  MiniMaria
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 66 40
 • E-post: MiniMaria minimaria@linkoping.se
 • Webbplats: MiniMaria 
 • Telefontider: |Måndagar 9.30-11.00|Tisdagar 9.30-11.00|Torsdagar 9.30 - 11.00|Fredagar 09.30 - 11.00
Mottagning - Barn och unga (socialförvaltningen)
 • Målgrupp:  Barn, Familj, Missbruk, Ungdom, Våldsutsatt, Våldsutövare
 • Verksamhet:  Mottagning, Rådgivning
 • Utförare: Linköpings kommun

Beskrivning

Hos socialförvaltningen kan du ansöka om insatser som kräver biståndsbeslut. Här kan en socialsekreterare utreda ditt behov och fatta ett beslut. Till mottagningen för barn och unga kan du vända dig om du själv behöver hjälp eller om du är orolig och vill göra en orosanmälan om ett barn som far illa.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Barnhemsgatan 2
 • Postadress: Socialförvaltningen
  Individ- och familjeomsorg
  Box 356
  581 03 Linköping
 • Telefon: 013-20 61 88
 • E-post: Mottagning - Barn och unga socialforvaltningen@linkoping.se
 • Öppettider: Receptionen är öppen vardagar 08.00-11.30 och 13.00-16.00 (sommartid till 15.00).;
 • Telefontider: vardagar 9.00–11.30, 13.00–16.00
Mottagning - Vuxna och boendefrågor (socialförvaltningen)
 • Målgrupp:  Familj, Missbruk, Vuxen, Våldsutsatt, Våldsutövare
 • Verksamhet:  Mottagning, Rådgivning
 • Utförare: Linköpings kommun

Beskrivning

Hos socialförvaltningen kan du ansöka om insatser som kräver biståndsbeslut. Här kan en socialsekreterare utreda ditt behov och fatta ett beslut. Till mottagningen för vuxna kan du vända dig om du själv behöver hjälp eller om du är orolig för någon i din omgivning som du misstänker far illa.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Barnhemsgatan 2
 • Postadress:
  Socialförvaltningen
  Box 356
  581 03 Linköping
 • Telefon: 013-20 69 00
 • E-post: Mottagning - Vuxna och boendefrågor socialforvaltningen@linkoping.se
 • Öppettider: Receptionen är öppen vardagar 08.00-11.30 och 13.00-16.00 (sommartid till 15.00).;
 • Telefontider: vardagar 9.00–10.30, 13.00–14.00