62 av 62 träffar matchar dina val
 • Målgrupp:  Ungdom
 • Verksamhet:  Brottsförebyggande
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Medling vid brott innebär att den brottsutsatte och gärningspersonen möts för att tala om brottet. En förutsättning för att det ska bli en medling är att gärningspersonen erkänt hela eller delar av brottet.

Målsättningen för verksamheten är att verka brottspreventivt, lösa konflikter och ge chans till upprättelse. Syftet med medling är att parterna möts och samtalar om brottet och vilka konsekvenser det fått för båda parter. Utrymme finns alltid för att förklara sitt agerande och be om ursäkt. Samtalen syftar alltid till att verka stärkande för bägge parter.

Medling vid brott bedrivs enligt Medlingslagen, SFS 2002:445. Hela processen leds av en opartisk och utbildad medlare. Medlarens ansvar är att se till båda parters behov för att minska de negativa konsekvenserna av brottet. Medlaren planerar, arrangerar och håller i förmöten, medlingen samt efterarbetet. Det kan vara bra att ha med en anhörig som stöd genom hela processen.

För dig som begått ett brott: ger medlingen en möjlighet att visa att du ångrar det du gjort och att du vill ställa till rätta så långt det går. Under medlingen finns också en möjlighet till att sluta avtal om hur gottgörelse ska ske.

För dig som brottsoffer: ger medlingen dig en möjlighet att få träffa den person som skadat dig eller din egendom. Du får också möjlighet att ställa frågor och en möjlighet att förklara vilka konsekvenser brottet fick för dig.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Brigadgatan 24
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Medling
  581 81 Linköping
 • Telefon: 013-20 71 04 (gruppledare)
 • E-post: Medling jens.eriksson@linkoping.se
 • Målgrupp:  Missbruk, Ungdom
 • Verksamhet:  Mottagning, Behandling
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

MiniMaria är en mottagning för ungdomar i åldern 13-20 år och deras familjer. De erbjuder stöd och behandling till unga med risk– missbruk eller beroende av alkohol och/eller droger samt spelberoende. Verksamheten kan bland annat erbjuda rådgivning, stöd, behandling, bedömning och provtagning.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: S:t Larsgatan 21
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  MiniMaria
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 66 40
 • E-post: MiniMaria minimaria@linkoping.se
 • Webbplats: MiniMaria 
 • Telefontider: |Måndagar 9.30-11.00|Tisdagar 9.30-11.00|Torsdagar 9.30 - 11.00|Fredagar 9.30 - 11.00
Mottagning - Barn och unga (socialförvaltningen)
 • Målgrupp:  Barn, Familj, Missbruk, Ungdom, Våldsutsatt, Våldsutövare
 • Verksamhet:  Mottagning, Rådgivning
 • Utförare: Linköpings kommun

Beskrivning

Hos socialförvaltningen kan du ansöka om insatser som kräver biståndsbeslut. Här kan en socialsekreterare utreda ditt behov och fatta ett beslut. Till mottagningen för barn och unga kan du vända dig om du själv behöver hjälp eller om du är orolig och vill göra en orosanmälan om ett barn som far illa.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Barnhemsgatan 2
 • Postadress: Socialförvaltningen
  Individ- och familjeomsorg
  Box 356
  581 03 Linköping
 • Telefon: 013-20 61 88
 • E-post: Mottagning - Barn och unga socialforvaltningen@linkoping.se
 • Öppettider: Receptionen är öppen vardagar 08.00-11.30 och 13.00-16.00 (sommartid till 15.00).;
 • Telefontider: vardagar 9.00–11.30, 13.00–16.00
Mottagning - Vuxna och boendefrågor (socialförvaltningen)
 • Målgrupp:  Familj, Missbruk, Vuxen, Våldsutsatt, Våldsutövare
 • Verksamhet:  Mottagning, Rådgivning
 • Utförare: Linköpings kommun

Beskrivning

Hos socialförvaltningen kan du ansöka om insatser som kräver biståndsbeslut. Här kan en socialsekreterare utreda ditt behov och fatta ett beslut. Till mottagningen för vuxna kan du vända dig om du själv behöver hjälp eller om du är orolig för någon i din omgivning som du misstänker far illa.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Barnhemsgatan 2
 • Postadress:
  Socialförvaltningen
  Box 356
  581 03 Linköping
 • Telefon: 013-20 69 00
 • E-post: Mottagning - Vuxna och boendefrågor socialforvaltningen@linkoping.se
 • Öppettider: Receptionen är öppen vardagar 08.00-11.30 och 13.00-16.00 (sommartid till 15.00).;
 • Telefontider: vardagar 9.00–10.30, 13.00–14.00
 • Målgrupp:  Familj, Psykisk ohälsa, Ungdom, Vuxen
 • Verksamhet:  Mottagning, Rådgivning
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Mottagningen erbjuder dig som bor i Linköpings kommun rådgivning och stöd vid sociala och personliga problem. Du är välkommen att ringa till mottagningen om du vill diskutera ditt problem eller veta mer om sociala stödinsatser i kommunen. Du kan också boka tid för ett personligt samtal.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Klostergatan 5B
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Mottagningen
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 69 68
 • E-post: Råd & Stöd Mottagningen radstodmottagningen@linkoping.se
 • Webbplats: Råd & Stöd Mottagningen 
 • Öppettider: Vardagar 8.00-12.00, 13.00-17.00
  (juni-aug till kl 16.00) ;
 • Telefontider: |Mån - fre kl 9.00-10.00 och 13.00-15.00
 • Målgrupp:  Barn, Familj, Ungdom
 • Verksamhet:  Stöd i skolan
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Resursteamet är en samverkan mellan skola och socialtjänst. Teamet består av socialarbetare och specialpedagoger. Teamets huvuduppgift är att med tidiga insatser förstärka redan befintliga resurser i barnens och ungdomarnas vardag i skola, hem och fritid. Syftet är att barnet/ungdomen ska kunna fullfölja sina studier på sin skola. Verksamheten vänder sig till barn och ungdomar mellan 7-16 år och deras familjer kan få hjälp i skolsituationen, i hemmet och på fritiden.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: S:t Larsgatan 21
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Resursteamet
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-26 35 96, 013-20 72 04
 • E-post: Resursteamet daniel.astrom@linkoping.se
Sociala insatsgruppen i Linköping
 • Målgrupp:  Ungdom
 • Verksamhet:  Brottsförebyggande
 • Utförare: Linköpings kommun

Beskrivning

Verksamheten vänder sig till dig som är 13-25 år och som behöver hjälp att lämna en destruktiv livsstil. Även föräldrar/vårdnadshavare är välkomna att ta kontakt med gruppen vid oro för ungdom. Verksamheten erbjuder vägledning, både för den som behöver hjälp att lämna en kriminell livsstil men också för den som riskerar att hamna i en.

Sociala insatsgruppen är ett individbaserat och samordnat arbete under ledning av socialtjänsten. Gruppen växte fram ur ett samverkansprojekt mellan socialtjänst, polis, frivård, arbetsförmedling och skola.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Barnhemsgatan 2
 • Postadress: Socialförvaltningen
  Box 356
  581 03 Linköping
 • Telefon: 013-20 74 71
 • E-post: Sociala insatsgruppen i Linköping Ali.Ghamari@linkoping.se
 • Målgrupp:  Barn, Ungdom
 • Verksamhet:  Brottsförebyggande
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Du som blivit utsatt för ett brott kan få hjälp av Stödcentrum för unga brottsutsatta. Verksamheten vänder sig till barn och ungdomar upp till och med 20 år som blivit utsatta för ett brott utanför hemmet. Även föräldrar till barn/ungdomar som utsatts för brott är välkomna att kontakta verksamheten

Olika personer reagerar på olika sätt när man blivit utsatt för ett brott. Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns några reaktioner eller känslor som är rätt och/eller fel. Exempel på känslor som kan uppstå när man blivit utsatt för ett brott är rädsla, ilska, otrygghet, kränkthet, skuld och skam.

 


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Brigadgatan 24
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Stödcentrum för unga brottsoffer
  581 81 Linköping
 • Telefon: 013-20 71 04 (gruppledare)
 • E-post: Stödcentrum för unga brottsoffer ungabrottsutsatta@linkoping.se
 • Målgrupp:  Familj, Ungdom
 • Verksamhet:  Familjestöd
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Är du ung förälder eller ska du få barn och upplever att du skulle vilja ha råd, stöd eller träffa andra i liknande situation? Är du mellan 16-22 år? Då kan Unga föräldrar kanske vara något för dig?

Att vara förälder är svårt och man kan behöva stöd och hjälp på olika sätt beroende på vilken situation man befinner sig i. Unga föräldrar tar sikte på just det och erbjuder Dig stöd som är anpassat efter de behov som är viktiga för Dig i just Din situation.

Hos oss erbjuds du både enskilda samtal men också gruppaktiviteter där du ges möjlighet att träffa andra unga föräldrar och utbyta erfarenheter. Självklart är ditt/dina barn alltid välkomna med dig.

Verksamheten är kostnadsfri för dig som bor i Linköpings kommun.


 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Unga föräldrar 16-22 år
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-26 25 18, sms: 0722-063418
 • E-post: Unga föräldrar 16-22 år ungaforaldrar@linkoping.se
 • Målgrupp:  Ungdom
 • Verksamhet:  Mottagning, Rådgivning
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Vill du som ung få rådgivning och stöd utifrån frågor eller problem som du har? Frågorna kan handla om sex och samlevnad, relationer, hälsa och mående. Inga frågor eller funderingar är för stora eller för små. Våga ställ dem! Personalen har alla tystnadsplikt och besöken är gratis. Ungdomsmottagningen vänder sig till killar och tjejer i åldern 13 - 25 år. Här kan du träffa kuratorer och barnmorskor.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Platensgatan 10
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Ungdomsmottagningen
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 010-105 96 85 (Tele Q)
 • E-post: Ungdomsmottagningen ungdomsmottagningen@linkoping.se
 • Webbplats: Ungdomsmottagningen 
 • Öppettider:
  Måndagar kl.08.30-17.00
  Tisdagar kl.08.30-18.30
  Onsdagar kl.08.30-17.00
  Torsdagar kl.08.30-18.30
  Fredagar kl.08.30-16.30
  Lunchstängt kl.12.00-13.00;
 • Telefontider: Vardagar kl 07.30-14.30