73 av 73 träffar matchar dina val
 • Målgrupp:  Familj, Psykisk ohälsa, Ungdom, Vuxen
 • Verksamhet:  Mottagning, Rådgivning
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Mottagningen erbjuder dig som bor i Linköpings kommun rådgivning och stöd vid sociala och personliga problem. Du är välkommen att ringa till mottagningen om du vill diskutera ditt problem eller veta mer om sociala stödinsatser i kommunen. Du kan också boka tid för ett personligt samtal.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: |Klostergatan 5B
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Mottagningen
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 69 68
 • E-post: Råd & Stöd Mottagningen radstodmottagningen@linkoping.se
 • Webbplats: Råd & Stöd Mottagningen 
 • Öppettider: Vardagar 8.00-12.00, 13.00-17.00
  (juni-aug till kl 16.00) ;
 • Telefontider: |Mån - fre kl 9.00-10.00 och 13.00-15.00
Nätverkslaget
 • Målgrupp:  Anhörig, Missbruk, Ungdom, Vuxen
 • Utförare: Linköpings kommun

Beskrivning

Nätverkslaget Linköping genomför nätverksmöten på uppdrag av dig tillsammans den socialarbetare som du har kontakt med. Nätverksmöte innebär att man samlar viktiga personer som finns i ditt liv för att prata om exempelvis din livssituation kan förändras, eller tydliggöra vilket stöd som kan vara bra för dig. Nätverkslaget tar ansvar för nätverksmötet, med förberedelser, genomförande och efterarbete.

Nätverksledarna är i grunden socialarbetare. Nätverkslaget utgörs av nätverksledare som alla är utbildade i nätverksarbete.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Emriks gata 36
 • Postadress: Nätverkslaget Linköping
  Box 356
  581 03 Linköping
 • Telefon: 013-20 72 08
 • E-post: Nätverkslaget natverkslaget@linkoping.se
 • Målgrupp:  Barn, Familj, Ungdom
 • Verksamhet:  Stöd i skolan
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Resursteamet är en samverkan mellan skola och socialtjänst. Teamet består av socialarbetare och specialpedagoger. Teamets huvuduppgift är att med tidiga insatser förstärka redan befintliga resurser i barnens och ungdomarnas vardag i skola, hem och fritid. Syftet är att barnet/ungdomen ska kunna fullfölja sina studier på sin skola. Verksamheten vänder sig till barn och ungdomar mellan 7-16 år och deras familjer kan få hjälp i skolsituationen, i hemmet och på fritiden.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: |S:t Larsgatan 21
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Resursteamet
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-26 35 96, 013-20 72 04
 • E-post: Resursteamet daniel.astrom@linkoping.se
 • Målgrupp:  Familj, Psykisk ohälsa, Ungdom, Vuxen
 • Verksamhet:  Rådgivning
 • Utförare: Linköpings Stadsmission

Beskrivning

Stödjande och rådgivande samtal för dig som känner att du behöver stöd. Syftet med samtalen är att dina och din familjs egna resurser ska stärkas, så att du själv ska kunna förbättra din livssituation och öka din livskvalitet. Verksamheten riktar sig till personer i alla åldrar.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Hamngatan 23
 • Postadress: Linköpings Stadsmission
  Ågatan 3
  582 22 Linköping
 • Telefon: 013-26 38 66
 • E-post: Rådgivning (Linköpings stadsmission) info@linkopingsstadsmission.se
Sociala insatsgruppen i Linköping
 • Målgrupp:  Ungdom
 • Verksamhet:  Brottsförebyggande
 • Utförare: Linköpings kommun

Beskrivning

Verksamheten vänder sig till dig som är 13-25 år och som behöver hjälp att lämna en destruktiv livsstil. Även föräldrar/vårdnadshavare är välkomna att ta kontakt med gruppen vid oro för ungdom. Verksamheten erbjuder vägledning, både för den som behöver hjälp att lämna en kriminell livsstil men också för den som riskerar att hamna i en.

Sociala insatsgruppen är ett individbaserat och samordnat arbete under ledning av socialtjänsten. Gruppen växte fram ur ett samverkansprojekt mellan socialtjänst, polis, frivård, arbetsförmedling och skola.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Barnhemsgatan 2
 • Postadress: Socialförvaltningen
  Box 356
  581 03 Linköping
 • Telefon: 013-20 74 71
 • E-post: Sociala insatsgruppen i Linköping Ali.Ghamari@linkoping.se
 • Målgrupp:  Barn, Familj, Ungdom
 • Verksamhet:  Familjestöd
 • Utförare: Socialpedagogiskt barn- och ungdomsteam i Linköping AB

Beskrivning

Verksamheten vänder sig till barn, ungdomar (0-20 år) och deras familjer, som har problem av social och/eller psykisk karaktär eller befinner sig i kris. Verksamheten erbjuder socialt stöd för att frigöra och utveckla dina och din familjs egna resurser.

Målsättningen är att stärka förmågan hos barnen, ungdomarna och deras familjer att de själva kan förbättra sin livssituation och öka sin livskvalitet. Detta bidrar till att motivation och förmåga att klara utbildning och/eller arbete ökar. Dessutom förebygger det en social utslagning.


kartan.linkoping.se
 • Målgrupp:  Missbruk, Ungdom
 • Verksamhet:  Behandling
 • Utförare: Game Over

Beskrivning

Verksamheten riktar sig till dig som spelar om pengar och till dig som spelar för mycket datorspel eller tv-spel. Verksamheten erbjuder stöd och behandling för ungdomar (upp till 18 år) och deras föräldrar.

Verksamheten kan erbjuda strukturerat samtalsstöd. Personalen har högskoleutbildning (socionom, beteendevetare) och kunskap om spelberoendeproblematik.


kartan.linkoping.se
 • Målgrupp:  Barn, Ungdom
 • Verksamhet:  Brottsförebyggande
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Du som blivit utsatt för ett brott kan få hjälp av Stödcentrum för unga brottsutsatta. Verksamheten vänder sig till barn och ungdomar upp till och med 20 år som blivit utsatta för ett brott utanför hemmet. Även föräldrar till barn/ungdomar som utsatts för brott är välkomna att kontakta verksamheten

Olika personer reagerar på olika sätt när man blivit utsatt för ett brott. Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns några reaktioner eller känslor som är rätt och/eller fel. Exempel på känslor som kan uppstå när man blivit utsatt för ett brott är rädsla, ilska, otrygghet, kränkthet, skuld och skam.

 


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: |Brigadgatan 24
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Stödcentrum för unga brottsoffer
  581 81 Linköping
 • Telefon: 013-20 71 04 (gruppledare)
 • E-post: Stödcentrum för unga brottsoffer ungabrottsutsatta@linkoping.se
 • Målgrupp:  Familj, Ungdom
 • Verksamhet:  Familjestöd
 • Utförare: Linköpings Stadsmission

Beskrivning

Verksamheten stödjer unga föräldrar till ökat självförtroende i föräldrarollen, Målsättningen är att skapa bättre förutsättningar för dig som unga föräldrer i din föräldraroll. Verksamheten riktar sig till dig som är ung förälder upp till 22 år, både mammor och pappor. Personalen är familjepedagoger med lång erfarenhet av arbete med unga föräldrar. 


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Hamngatan 23
 • Postadress: Stadsmissionens samtalsmottagning
  Ågatan 3
  582 22 Linköping
 • Telefon: 013-26 38 66
 • E-post: Unga föräldrar info@linkopingsstadsmission.se
 • Målgrupp:  Ungdom
 • Verksamhet:  Brottsförebyggande
 • Utförare: Unga KRIS

Beskrivning

Unga KRIS vänder sig till ungdomar, 13-25 år. Verksamheten består av eftervårdsprogram, kontaktmannaskap med syfte att motivera ungdomar till ändrad attityd och enskilda samtal.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Sturegatan 5
 • Postadress: Sturegatan 5
  582 21 Linköping
 • Telefon: 076-01 44 567
 • E-post: Unga KRIS linkoping@ungakris.se