62 av 62 träffar matchar dina val
 • Målgrupp:  Ungdom
 • Verksamhet:  Brottsförebyggande
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Ungdomstjänst är en straffpåföljd för unga lagöverträdare mellan 15 och 20 år.  I Linköpings kommun är det Leanlink som utformar och verkställer ungdomstjänst. Ungdomstjänsten består av två delar: oavlönat arbete och påverkansprogram. 


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Brigadgatan 24
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Ungdomstjänst
  581 81 Linköping
 • Telefon: 013-20 71 04 (gruppledare)
 • E-post: Ungdomstjänst jens.eriksson@linkoping.se
 • Målgrupp:  Familj, Ungdom, Vuxen
 • Verksamhet:  Familjestöd, Mötesplats, Uppsökande verksamhet
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Vårt Nygård finns för dig som bor i Nygård  och i övriga Skäggetorp. De erbjuder dig socialt stöd efter vad du önskar och behöver. Det kan till exempel vara att stödja dig som förälder, att tala enskilt om något eller att umgås vid fikabordet. Vårt Nygård samarbetar också med Familjecentralen, förskolan och skolan.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Nämndemansgården 10
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Vårt Nygård
  581 81 Linköping
 • Telefon: 013-20 72 19
 • E-post: Vårt Nygård elias.vardi@linkoping.se