51 av 51 träffar matchar dina val
Fritidshem Ekdungeskolan
 • Område/stadsdel:  Tallboda
 • Utförare:  Kommunal
 • Antal barn: 262

Beskrivning

Linköpings kommunala fritidshem arbetar med att berika varje barns mångsidiga utveckling, utifrån ett socialt och kunskapsmässigt lärande i samverkan med skolan. Vi skapar en helhetslösning som utvecklas i takt med tiden, för barnets bästa.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Stormvägen 81
 • Postadress: Fritidshem Ekdungeskolan
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 78 44
 • E-post: Fritidshem Ekdungeskolan
Fritidshem Ekkälleskolan
 • Område/stadsdel:  Ekkällan
 • Utförare:  Kommunal
 • Antal barn: 122

Beskrivning

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Bataljonsgatan 24
 • Postadress: Bataljonsgatan 24
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-29 48 36
 • E-post: Fritidshem Ekkälleskolan
Fritidshem Ekängsskolan
 • Utförare:  Kommunal
 • Antal barn: 312

Beskrivning

Linköpings kommunala fritidshem arbetar med att berika varje barns mångsidiga utveckling, utifrån ett socialt och kunskapsmässigt lärande i samverkan med skolan. Vi skapar en helhetslösning som utvecklas i takt med tiden, för barnets bästa.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Hästhagsvägen 14
 • Postadress: Fritidshem Ekängsskolan
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-26 37 28
 • E-post: Fritidshem Ekängsskolan
Fritidshem Fredriksbergsskolan
 • Område/stadsdel:  Ekholmen
 • Utförare:  Kommunal
 • Antal barn: 85

Beskrivning

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Fredriksbergsvägen 37
 • Postadress: Fritidshem Fredriksbergsskolan
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 89 53
 • E-post: Fritidshem Fredriksbergsskolan
Fritidshem Hagbyskolan
 • Område/stadsdel:  Vimanshäll
 • Utförare:  Kommunal
 • Antal barn: 199

Beskrivning

Linköpings kommunala fritidshem arbetar med att berika varje barns mångsidiga utveckling, utifrån ett socialt och kunskapsmässigt lärande i samverkan med skolan. Vi skapar en helhetslösning som utvecklas i takt med tiden, för barnets bästa.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Skogsgatan 98
 • Postadress: Fritidshem Hagbyskolan
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 59 67
 • E-post: Fritidshem Hagbyskolan
Fritidshem Harvestadsskolan
 • Område/stadsdel:  Hackefors/Hjulsbro
 • Utförare:  Kommunal
 • Antal barn: 244

Beskrivning

kartan.linkoping.se
Fritidshem Himnaskolan
 • Område/stadsdel:  Linghem
 • Utförare:  Kommunal
 • Antal barn: 323

Beskrivning

I Linghem har vi fyra fritidsavdelningar, Delfinen, Sjöhästen, Bläckfisken och Guldfisken där det går barn från förskoleklass t.o.m. åk 2. Vi har en fritidsavdelning, Stora Blå, där alla tredjeklassare går.

Alla fritidsavdelningar arbetar utifrån barnets ålder och mognad. Vi bedriver en varierande verksamhet för att tillgodose våra barns behov. Vi ger barnen möjlighet att utveckla sin kreativitet, fantasi och sociala förmåga. Vi erbjuder barnen såväl styrda som spontana aktiviteter som utgår från barnens behov, egna önskemål och gruppens behov. Att eleverna ska vara delaktiga och ha inflytande i sin egen verksamhet är en självklarhet som ligger till grund för vårt arbete. I ett nära samarbete med skolan så arbetar vi ständigt för att öka barnens måluppfyllelse.
Alla fritidshemmen ligger i anslutning till Himnaskolan. Våra mål är framtagna utifrån LGR-11 och skolverkets "Allmänna råd och kommentarer. Kvalitet i fritidshem".


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Himnavägen 145
 • Postadress: Fritidshem Himnaskolan
  581 81 LINKÖPING
 • E-post: Fritidshem Himnaskolan
Fritidshem Hjulsbroskolan
 • Område/stadsdel:  Hackefors/Hjulsbro
 • Utförare:  Kommunal
 • Antal barn: 186

Beskrivning

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Bokhagsvägen 5
 • Postadress: Fritidshem Hjulsbroskolan
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 56 46
 • E-post: Fritidshem Hjulsbroskolan
Fritidshem Järdalaskolan
 • Område/stadsdel:  Ekholmen
 • Utförare:  Kommunal
 • Antal barn: 

Beskrivning

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Fredriksbergsvägen 35A
 • Postadress: Fredriksbergsvägen 35 A
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 32 70
 • Rektor: Anderz Bergholtz
 • Telefon:
  013-20 87 38
Fritidshem Kungsberget
 • Område/stadsdel:  Innerstaden
 • Utförare:  Kommunal
 • Antal barn: 95

Beskrivning

Linköpings kommunala fritidshem arbetar med att berika varje barns mångsidiga utveckling, utifrån ett socialt och kunskapsmässigt lärande i samverkan med skolan. Vi skapar en helhetslösning som utvecklas i takt med tiden, för barnets bästa.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Drottningtorget 1A
 • Postadress: Fritidshem Kungsberget
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 58 24
 • E-post: Fritidshem Kungsberget