Fältverksamheten

Fakta

 • Målgrupp:  Ungdom
 • Verksamhet:  Uppsökande verksamhet
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Fältverksamheten bedriver uppsökande och förebyggande arbete bland barn och ungdomar. Fältarbetet bygger på frivillighet och förtroende, och arbetet sker utifrån ungdomarnas egna villkor. En viktig del av fältarbetet är att stödja ungdomar så att de kan ta till vara på sina egna resurser. 

Fältverksamhetens målsättning är att förebygga uppkomsten av problem och att erbjuda och motivera ungdomar att söka och ta emot den hjälp och det stöd som de kan behöva.

Verksamheten riktar sig till ungdomar i åldrarna 12-16 år, med fokus på högstadieåldern.

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: |Brigadgatan 24
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Fältverksamheten
  581 81 Linköping
 • Telefon: 013-20 71 04 (gruppledare)
 • E-post: eduardo.ferrandizcasas@linkoping.se

Kvalitetsundersökningar