Föräldrar- och spädbarnsverksamhet (Hagadal)

Fakta

 • Målgrupp:  Familj, Vuxen
 • Verksamhet:  Familjestöd, Behandling
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Spädbarnsverksamheten vänder sig till dig som är gravid eller nyligen har fått barn och behöver stöd i din föräldraroll. Verksamheten erbjuder enskilda samtal, familjesamtal, nätverksarbete, hembesök, eftervårdskontakt i grupp/enskilt.

Genom stöd och behandling förebygger Hagadal psykisk och psykosocial problematik hos barnen. Behandlingen är inriktad på samspelet mellan föräldrar och barn, att stödja föräldrarna i föräldrarollen och stärka omsorgsförmågan genom att förstärka den känslomässiga kontakten med barnet.

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: |Garnisonsvägen 9
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Hagadal
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 010 - 103 47 45 (receptionen)
 • E-post: daniel.astrom@linkoping.se

Kvalitetsundersökningar