Helgkoloniverksamhet

Fakta

Målgrupp:  Ungdom
Verksamhet:  Familjestöd
Utförare: Leanlink

Beskrivning

Helgkoloniverksamheten är en verksamhet för barn och ungdomar med behov av extra stöd. Verksamheten vänder sig till ungdomar i åldrarna 12-16 år i behov av extra stöd. Vad ”behov av extra stöd” innebär är olika från ungdom till ungdom, men det kan handla om att inte ha några kompisar eller att tillvaron är lite rörig.

Kontaktuppgifter

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Helgkollo
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-26 39 40 (samordnare Björn Koistinen)
E-post: bjorn.koistinen@linkoping.se
Webbplats: http://www.leanlink.se/radstod