Helgkoloniverksamhet

Fakta

 • Målgrupp:  Ungdom
 • Verksamhet:  Familjestöd
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Helgkoloniverksamheten är en verksamhet för barn och ungdomar med behov av extra stöd. Verksamheten vänder sig till ungdomar i åldrarna 12-16 år i behov av extra stöd. Vad ”behov av extra stöd” innebär är olika från ungdom till ungdom, men det kan handla om att inte ha några kompisar eller att tillvaron är lite rörig.

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: |Ågatan 31
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Helgkollo
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 72 62 (samordnare Ulla Kjell)
 • E-post: ulla.kjell@linkoping.se

Kvalitetsundersökningar