Intensiv hemmabaserad familjebehandling

Fakta

Målgrupp:  Familj
Verksamhet:  Familjestöd, Behandling
Utförare: Leanlink

Beskrivning

IHF finns för familjer med barn/ungdomar i åldern 10-18 år, som har problem med till exempel skola, familjerelationer eller missbruk. IHF ger behandling till hela familjen. Det behövs ett beslut från socialförvaltningen för att få stöd av IHF. Vilket stöd som behövs kommer du gemensamt fram till tillsammans med personalen. 

Kontaktuppgifter

Besöksadress: |Klostergatan 5a
Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
IHF
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 65 47
E-post: petra.almeren@linkoping.se
Webbplats: http://www.leanlink.se/socialtstod