Intensiv hemmabaserad familjebehandling

Fakta

 • Målgrupp:  Familj
 • Verksamhet:  Familjestöd, Behandling
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

IHF finns för familjer med barn/ungdomar i åldern 10-18 år, som har problem med till exempel skola, familjerelationer eller missbruk. IHF ger behandling till hela familjen. Det behövs ett beslut från socialförvaltningen för att få stöd av IHF. Vilket stöd som behövs kommer du gemensamt fram till tillsammans med personalen. 

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: |Klostergatan 5a
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  IHF
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-26 35 51
 • E-post: gunilla.rolling@linkoping.se

Kvalitetsundersökningar