Mottagningen för råd och stöd

Fakta

 • Målgrupp:  Familj, Psykisk ohälsa, Ungdom, Vuxen
 • Verksamhet:  Mottagning, Rådgivning
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Mottagningen erbjuder dig som bor i Linköpings kommun rådgivning och stöd vid sociala och personliga problem. Du är välkommen att ringa till mottagningen om du vill diskutera ditt problem eller veta mer om sociala stödinsatser i kommunen. Du kan också boka tid för ett personligt samtal.

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: |Klostergatan 5B
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Mottagningen
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 69 68
 • E-post: radstodmottagningen@linkoping.se

Kvalitetsundersökningar