Socialpedagogiskt barn- och ungdomsteam

Fakta

Målgrupp:  Barn, Familj, Ungdom
Verksamhet:  Familjestöd
Utförare: Socialpedagogiskt barn- och ungdomsteam i Linköping AB

Beskrivning

Verksamheten vänder sig till barn, ungdomar (0-20 år) och deras familjer, som har problem av social och/eller psykisk karaktär eller befinner sig i kris. Verksamheten erbjuder socialt stöd för att frigöra och utveckla dina och din familjs egna resurser.

Målsättningen är att stärka förmågan hos barnen, ungdomarna och deras familjer att de själva kan förbättra sin livssituation och öka sin livskvalitet. Detta bidrar till att motivation och förmåga att klara utbildning och/eller arbete ökar. Dessutom förebygger det en social utslagning.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Sörgårdsgatan 37
Postadress: Sörgårdsgatan 37
582 19 Linköping
Telefon: 013-26 38 30
E-post: soc.ped@telia.com
Webbplats: http://www.socped-lkpg.se/webb/