Ungdomsmottagningen

Fakta

 • Målgrupp:  Ungdom
 • Verksamhet:  Mottagning, Rådgivning
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Vill du som ung få rådgivning och stöd utifrån frågor eller problem som du har? Frågorna kan handla om sex och samlevnad, relationer, hälsa och mående. Inga frågor eller funderingar är för stora eller för små. Våga ställ dem! Personalen har alla tystnadsplikt och besöken är gratis. Ungdomsmottagningen vänder sig till killar och tjejer i åldern 13 - 25 år. Här kan du träffa kuratorer och barnmorskor.

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: |Platensgatan 10
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Ungdomsmottagningen
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 010-105 96 85 (Tele Q)
 • E-post: ungdomsmottagningen@linkoping.se

Kvalitetsundersökningar