Ungdomstjänst

Fakta

 • Målgrupp:  Ungdom
 • Verksamhet:  Brottsförebyggande
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Ungdomstjänst är en straffpåföljd för unga lagöverträdare mellan 15 och 20 år.  I Linköpings kommun är det Leanlink som utformar och verkställer ungdomstjänst. Ungdomstjänsten består av två delar: oavlönat arbete och påverkansprogram. 

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: |Brigadgatan 24
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Ungdomstjänst
  581 81 Linköping
 • Telefon: 013-20 71 04 (gruppledare)
 • E-post: eduardo.ferrandizcasas@linkoping.se

Kvalitetsundersökningar