Personligt ombud

Fakta

Målgrupp:  Psykisk ohälsa
Verksamhet:  Personligt stöd
Utförare: Leanlink

Beskrivning

Ett personligt ombud arbetar på ditt uppdrag fristående från myndigheter. Ombudet kommer tillsammans med dig fram till vilket stöd du önskar och behöver. Därefter arbetar ombudet tillsammans med dig för att du ska få det stöd du har rätt till.

Ett personligt ombud verkar för att olika stödinsatser samordnas, företräder dig hos myndigheter och stödjer dig i kontakter med till exempel sjukvård, försäkringskassa och socialtjänst. 

Kontaktuppgifter

Besöksadress: |Hertig Karlsgatan 2
Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Personligt ombud
581 81 Linköping
Telefon: 013-26 30 04
E-post: personliga.ombud@linkoping.se
Webbplats: http://www.leanlink.se/personligtombud