Personligt ombud

Fakta

 • Målgrupp:  Psykisk ohälsa
 • Verksamhet:  Personligt stöd
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Ett personligt ombud arbetar på ditt uppdrag fristående från myndigheter. Ombudet kommer tillsammans med dig fram till vilket stöd du önskar och behöver. Därefter arbetar ombudet tillsammans med dig för att du ska få det stöd du har rätt till.

Ett personligt ombud verkar för att olika stödinsatser samordnas, företräder dig hos myndigheter och stödjer dig i kontakter med till exempel sjukvård, försäkringskassa och socialtjänst. 

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: |Tegelbruksgatan 20
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Personligt ombud
  581 81 Linköping
 • Telefon: 013-26 30 04
 • E-post: personliga.ombud@linkoping.se

Kvalitetsundersökningar