Boendestöd (Team socialpsykiatri)

Fakta

 • Målgrupp:  Psykisk ohälsa
 • Verksamhet:  Boendestöd
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Team socialpsykiatri vänder sig till dig som är vuxen och har långvariga psykiska svårigheter. Verksamheten kan erbjuda dig hjälp och stöd för ett fungerande vardagsliv. Stödet utformas tillsammans med dig utifrån dina behov. Om du vill ha boendestöd tar du kontakt med socialförvaltningen för att göra en ansökan.

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: |Hertig Karlsgatan 2
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Team Socialpsykiatri
  581 81 Linköping
 • Telefon: 013-20 72 25
 • E-post: teamsocialpsykiatri@linkoping.se

Kvalitetsundersökningar