Boendestöd (Vis vitalis)

Fakta

  • Målgrupp:  Psykisk ohälsa
  • Verksamhet:  Boendestöd
  • Utförare: Vis Vitalis

Beskrivning

Boendestöd är en praktisk och social insats som är tänkt att underlätta för dig med psykiska funktionshinder. Du får hjälp och stöd för att enklare kunna hantera din vardag. Insatsen är inte begränsad till ditt boende utan kan även innefatta aktiviteter utanför hemmet. Dessa aktiviteter genomförs då tillsammans med ditt boendestöd. För att få boendestöd från Vis vitalis behöver du ett biståndsbeslut från socialförvaltningen.

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se
  • Besöksadress: Norgegatan 18
  • Postadress: Vis Vitalis
    Norgegatan18
    582 31 Linköping
  • Telefon: 013-10 12 26

Kvalitetsundersökningar