Mottagning - Funktionsnedsättning (socialförvaltningen)

Fakta

 • Målgrupp:  Psykisk ohälsa, Vuxen
 • Verksamhet:  Mottagning, Rådgivning
 • Utförare: Linköpings kommun

Beskrivning

Hos socialförvaltningen kan du ansöka om insatser som kräver biståndsbeslut. Här kan en biståndsbedömare utreda ditt behov och fatta ett beslut. Till mottagningen för funktionsnedsättning kan du vända dig om du behöver hjälp på grund av en funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa.

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Hertig Karlsgatan 4
 • Postadress: Socialförvaltningen
  Avdelningen för äldre- och funktionsnedsatta
  Box 356
  581 03 Linköping
 • Telefon: 013-20 67 36
 • E-post: socialforvaltningen@linkoping.se

Kvalitetsundersökningar