Mottagning - Funktionsnedsättning (socialförvaltningen)

Fakta

Målgrupp:  Psykisk ohälsa, Vuxen
Verksamhet:  Mottagning, Rådgivning
Utförare: Linköpings kommun

Beskrivning

Hos socialförvaltningen kan du ansöka om insatser som kräver biståndsbeslut. Här kan en biståndsbedömare utreda ditt behov och fatta ett beslut. Till mottagningen för funktionsnedsättning kan du vända dig om du behöver hjälp på grund av en funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Hertig Karlsgatan 4
Postadress: Socialförvaltningen
Avdelningen för äldre- och funktionsnedsatta
Box 356
581 03 Linköping
Telefon: 013-20 67 36
E-post: socialforvaltningen@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/funktionsnedsattning
Telefontider: vardagar 9-10