Hantverkshuset

Fakta

 • Typ av sysselsättning:  Hantverk, Stöd till praktik eller arbete
 • Geografiskt område:  Östra Valla
 • Utförare:  Leanlink

Beskrivning

Hantverkshuset är en öppen verksamhet för dig med psykisk funktionsnedsättning eller psykosociala svårigheter. Du ges möjlighet att utveckla din egen förmåga och arbeta utifrån dina egna förutsättningar. Verksamheten utformas så långt som möjligt efter dina önskemål. Hantverkshuset består av flera områden:

 • Keramikverkstad
 • Snickeriverkstad
 • Målarverkstad
 • Caféverksamhet / Restaurang
 • Sömnad och vävning

Hantkverkshuset kan erbjuda dig hjälp för att kunna få praktik på en arbetsplats. Målsättning är att du på sikt ska kunna få en anställning. Hantverkshuset ger dig stöd utifrån ditt behov och det bygger på din delaktighet.

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: |Furirgatan 15
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Hantverkshuset
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 68 94
 • E-post: jeanette.palmqvist@linkoping.se

Kvalitetsundersökningar