Boendestöd (Active omsorg och skola i Linköping)

Fakta

Målgrupp:  Missbruk, Psykisk ohälsa, Vuxen
Verksamhet:  Boendestöd
Utförare:  Active omsorg och skola AB

Beskrivning

Verksamheten vänder sig till dig som är över 18 år och har missbruks- eller beroendeproblem, och/eller psykosocial problematik. 

Verksamheten erbjuder stöd i boendet samt personligt stöd. Målsättningen är att du ska klara av ett självständigt liv med ordnat boende. Du ska också klara av en vardag med meningsfullt innehåll, till exempel arbete eller utbildning.

Verksamheten erbjuder:

  • Praktiskt boendestöd
  • Motivationsarbete
  • Enskilda stödsamtal
  • Stöd till utveckling och förändring
  • Stöd att komma igång i aktiviteter
  • Nätverksarbete
  • Hjälp med ekonomisk planering

Personalen har kunskap inom missbruks- och beroendeområdet. Personalen har minst eftergymnasial vidareutbildning inom missbruksområdet, till exempel handlingsassistentutbildning. I verksamheten finns minst en årsarbetare med socionomutbildning eller annan likvärdig högskoleutbildning. 

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Nya Tanneforsvägen 55
Postadress: Nya Tanneforsvägen 55
582 42 Linköping
Telefon: 013-46 50 670, 0768 56 41 90
E-post: info@activeomsorg.se
Webbplats: http://www.activeomsorg.se/