Stödboende (Augustbergsgården)

Fakta

  • Målgrupp:  Missbruk
  • Verksamhet:  Boende
  • Utförare: Cimbri Wa Care

Beskrivning

Äldre män och kvinnor med missbruksproblem som har behov av stöd, hjälp och omvårdnad. Verksamheten erbjuder ett permanent vårdboende med omsorg och stöd dygnet runt. I boendet finns 11 platser. 

Augustbergsgården är ett särskilt boende vilket innebär att den enskilde betalar vårdavgift till kommunen. Det finns regler för de boende i stödbostäder som exempelvis innebär att man inte får ha alkohol eller andra droger i lägenheten.

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se
  • Besöksadress: Nya Tanneforsvägen 57
  • Postadress: Nya Tanneforsvägen 57
    582 42 Linköping
  • Telefon: 013-20 65 00
  • E-post: perake.berglund@linkoping.se

Kvalitetsundersökningar