Stödboende (Götgatan)

Fakta

 • Målgrupp:  Missbruk
 • Verksamhet:  Boende
 • Utförare: Linköpings Stadsmission

Beskrivning

På Götgatan 38 finns ett stödboende för vuxna missbrukare. I boendet får du hjälp att minska din alkohol- och drogkonsumtion, behålla ditt boende samt få ett mer värdigt liv. I boendet blir du motiverad till drogfrihet och behandling. Verksamhetens mål är att ge ett tryggt och värdigt boende med stöd av kompentent personal som kan leda till motivation till förändring.

Verksamheten vänder sig till personer med missbruksproblem, till exempel dem som inte klarat behandling och har vistats på olika institutioner under en stor del av livet.

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Götgatan 38
 • Postadress: Linköpings Stadsmission
  Götgatans stödboende
  Ågatan 3
  582 22 Linköping
 • Telefon: 013-26 38 88
 • E-post: info@linkopingsstadsmission.se

Kvalitetsundersökningar