Aktivitet och sysselsättning (Linköpings Stadsmission)

Fakta

Målgrupp:  Missbruk
Verksamhet:  Mötesplats, Sysselsättning, Aktivitet
Utförare: Linköpings Stadsmission

Beskrivning

Verksamheten vänder sig till dig som har eller haft missbruksproblem men som vill bryta gamla mönster och komma igång med sysselsättning. Verksamheten utgår från din förmåga och dina önskemål för att hitta en passande sysselsättning.

Verksamhetens målsättning är att tillsammans med dig utarbeta en handlingsplan för att finna en sysselsättning som kan fungera för dig. Arbetet utgår från dina förutsättningar och önskemål. I motiveringsarbetet används MI, motiverande samtal.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Isidor Kjellbergs gränd 3
Postadress: Linköpings Stadsmission
Aktiviteter och sysselsättning
Ågatan 3
582 22 Linköping
Telefon: 013-26 38 81
E-post: info@linkopingsstadsmission.se
Webbplats: http://www.linkopingsstadsmission.se/aktiviteter-and-sysselsaettning