Boendestöd (Roger Klaar Rehabilitering)

Fakta

Målgrupp:  Missbruk, Psykisk ohälsa
Verksamhet:  Boendestöd
Utförare: Roger Klaar Rehabilitering

Beskrivning

Verksamheten vänder sig till dig som är över 18 år och har missbruks- eller beroendeproblem, och/eller psykosocial problematik. Verksamheten erbjuder stöd i boendet samt personligt stöd. Målsättningen är att du ska klara av ett självständigt liv med ordnat boende. Du ska också klara av en vardag med meningsfullt innehåll, till exempel arbete eller utbildning.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Risbrinksgatan 3
Telefon: 013-20 79 62, 013- 20 79 64
E-post: info@brinkens.org