Skyddat boende för kvinnor med missbruksproblem

Fakta

  • Målgrupp:  Missbruk, Våldsutsatt, Våldsutövare
  • Verksamhet:  Boende
  • Utförare: Linköpings Stadsmission

Beskrivning

Denna verksamhet erbjuder stödboende och skyddat akutboende för kvinnor med missbruksproblem. Lägenheten är skalskyddad och du kan få stöd veckans alla dagar. Verksamhetens personal kan stödja dig i kontakter med polis, socialkontor, läkarbesök mm. Stödet sker utifrån dina behov. Verksamheten erbjuder också öppen dagverksamhet för kvinnor.

Kontaktuppgifter

Kvalitetsundersökningar