Stödboende (Villa Nova)

Fakta

Målgrupp:  Missbruk
Verksamhet:  Boende
Utförare: Cimbri Wa Care

Beskrivning

På Villa Nova får du som boende hjälp att ta tillvara på dina egna resurser.  Verksamheten arbetar med enskilda genomförandeplaner, kognitiv behandling, motivations- och stödsamtal, information. Målet med ditt boende är att du efter en tid på Villa Nova kan flytta ut i eget boende.

I boendet finns 14 platser. Verksamheten har tillgång till personal dygnet runt. Verksamheten riktar sig till personer med ett långvarigt missbruk som genomgått eller erbjudits behandling för sitt missbruk och som bedöms vara i behov av ett boende med stöd och tillsyn dygnet runt.  

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Rycklösa, Linghem
Postadress: CimbriWa Care
Villa Nova stödboende
Rycklösa
585 61 Linghem
Telefon: 013-700 60
E-post: villa_nova@telia.com